ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การแก้ไข: ข้อมูลสูญหายเมื่อคุณเรียกใช้กระบวนการ udpConvertCollectionAndConsolidatedMembersToLeaf ที่เก็บไว้ใน MDS 2016 เซิร์ฟเวอร์ SQL

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3170076
อาการ
เมื่อคุณเรียกใช้กระบวนงานในระบบการจัดเก็บบริการข้อมูลหลัก (MDS)udpConvertCollectionAndConsolidatedMembersToLeafคุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • ข้อมูลสูญหายอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้กระบวนงานเก็บไว้
  • รายการหรือคุณลักษณะบางอย่างจะไม่ถูกแปลงอย่างถูกต้อง


การแก้ไข
การตัดสินค้าจากคลังครั้งแรกถูกถาวรในการปรับปรุงสะสมต่อไปนี้ของ SQL Server: ข้อแนะนำ: ติดตั้งการปรับสะสมล่าสุดสำหรับ SQL Server
แต่ละโปรแกรมปรับปรุงสะสมใหม่สำหรับ SQL Server ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และทั้งหมดที่แก้ไขความปลอดภัยที่ถูกรวมอยู่ในการปรับปรุงที่สะสมก่อนหน้านี้ เราขอแนะนำให้ คุณดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุงสะสมล่าสุดสำหรับ SQL Server:
ข้อมูลเพิ่มเติม
คอลเลกชันและลำดับชั้นอย่างชัดเจนจะถูกตัดออก inSQL MDS 2016 เซิร์ฟเวอร์ ระบบจัดเก็บแปลงudpConvertCollectionAndConsolidatedMembersToLeafขั้นตอนลำดับชั้นอย่างชัดเจนในการเกิดซ้ำที่ได้รับลำดับ ชั้น และแปลงรวม และสมาชิกของคอลเลกชันไปยังสมาชิกโหนดปลายสุด
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลอ้างอิง
เรียนรู้เกี่ยวกับการ คำศัพท์เฉพาะทาง ที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ