ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การแก้ไข: ไม่สามารถสร้างแพคเกจการ SSIS เมื่อคุณใช้ตัวช่วยสร้างการส่งออกและการนำเข้าของเซิร์ฟเวอร์ SQL ใน SQL Server 2016

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3170214
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณติดตั้งรุ่นสแตนด์อะโลนของ SQL Server 2016 จัดการ Studio (SSMS 2016), และ isno ที่มีอินสแตนซ์ของ SQL Server ติดตั้งอยู่
  • คุณสามารถส่งออกฐานข้อมูล โดยใช้ตัวช่วยสร้างการส่งออกและการนำเข้าของเซิร์ฟเวอร์ SQL
  • คุณพยายามเลือกตัวเลือกบันทึกแพคเกจ SSIS
ในสถานการณ์นี้ คุณ can'tselectบันทึกแพคเกจ SSISตัวเลือก และได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ในเซิร์ฟเวอร์ SQL Express เว็บ หรือเวิร์กกรุ๊ป คุณสามารถเรียกใช้แพคเกจว่า การนำเข้าและส่งออกตัวช่วยสร้างสร้าง แต่ไม่สามารถบันทึก จะบันทึกแพคเกจที่วิซาร์ดจะสร้าง คุณต้องปรับรุ่นเป็น SQL Server มาตรฐาน องค์กร นักพัฒนา หรือการประเมิน
การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงสะสม

ปัญหานี้ถูกถาวรแรกในการปรับปรุงสะสมต่อไปนี้ของ SQL Server
ข้อแนะนำ: ติดตั้งการปรับสะสมล่าสุดสำหรับ SQL Server
แต่ละโปรแกรมปรับปรุงสะสมใหม่สำหรับ SQL Server ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และทั้งหมดที่แก้ไขความปลอดภัยที่ถูกรวมอยู่ในการปรับปรุงที่สะสมก่อนหน้านี้ เราขอแนะนำให้ คุณดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุงสะสมล่าสุดสำหรับ SQL Server:
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ