ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คุณลักษณะการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ไม่ปรับปรุงแฟ้มสนับสนุนการตั้งค่า SQL Server ระหว่างการติดตั้ง SQL Server 2016 slipstreamed การที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3170293
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณติดตั้ง SQL Server 2016 รุ่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ โดยใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI)
  • คุณสามารถใช้คุณลักษณะการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เมื่อต้องการทำการติดตั้ง slipstreamed
  • คุณใช้รุ่นที่วางจำหน่ายของ SQL Server 2016 ร่วมกับการปรับปรุง GDR

ในสถานการณ์สมมตินี้ ติดตั้งการปรับปรุงไฟล์สนับสนุนการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SQL ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ คุณไม่ได้รับข้อผิดพลาดในสถานการณ์นี้
การแก้ไข
การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกรวมอยู่ในการปรับปรุงสะสมต่อไปนี้สำหรับ SQL Server:


เกี่ยวกับการปรับปรุงสะสมสำหรับ SQL Server
แต่ละโปรแกรมปรับปรุงสะสมใหม่สำหรับ SQL Server ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และทั้งหมดที่แก้ไขความปลอดภัยที่ถูกรวมอยู่ในการปรับปรุงที่สะสมก่อนหน้านี้ ตรวจหาการปรับปรุงสะสมล่าสุดสำหรับ SQL Server:

การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ติดตั้งการปรับปรุง GDR
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลอ้างอิง
เรียนรู้เกี่ยวกับการ คำศัพท์เฉพาะทางที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ