วัตถุ lingering ป้องกันการจำลองแบบไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ที่เกิดขึ้น

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:317097
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
ถ้า lingering มีวัตถุ การเปลี่ยนแปลงขาเข้าไม่ถูกจำลองแบบไปยังวัตถุที่ไม่มีอยู่บนเครื่องเป้าหมาย และข้อความแสดง ID เหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์:
รหัสเหตุการณ์: 1084
ข้อผิดพลาดในการจำลองแบบ: ตัวแทน (DRA) จำลองแบบไดเรกทอรีไม่สามารถปรับปรุงวัตถุที่ CN = "jeffsmith," OU =ไม้ขนาด OU =ขาย DC = yourcompany, DC = com (GUID 063639e5-cfa6-40f3-951c-62a34f8dea71) บนระบบนี้ได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับจากแหล่ง server 2521a874-d379-4281-8744-4bd34c792026._msdcs.bc.com ได้ มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างแอพลิเคชันเปลี่ยนแปลงไปยังฐานข้อมูลของไดเรกทอรีบนระบบนี้
คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่มีวัตถุเช่นบนเซิร์ฟเวอร์

ไดเรกทอรีจะพยายามปรับปรุงในภายหลังถัดไปจำลองแบบรอบวัตถุ การซิงโครไนส์เซิร์ฟเวอร์นี้ไม่มีแหล่งที่มาถูกบล็อคได้อย่างมีประสิทธิภาพจนกว่าจะได้รับการแก้ไขปัญหาการปรับปรุง หากปรากฏสภาพเช่นนี้เกี่ยวข้องกับการขาดแคลนทรัพยากร กรุณาหยุด และเริ่มต้นใหม่ที่ตัวควบคุมโดเมนของ Windows นี้

ถ้าเงื่อนไขนี้เป็นข้อผิดพลาดภายใน มีข้อผิด พลาดการฐานข้อมูล หรือมีความสัมพันธ์ของวัตถุ หรือข้อผิดพลาดข้อจำกัด เบอร์ด้วยตนเองจะต้องแก้ไขฐานข้อมูล และอนุญาตให้มีการปรับปรุงเพื่อดำเนินต่อ มีประโยชน์ในการทำหมายเหตุว่า ปัญหาจะเกิดขึ้น โดยข้อเท็จจริงว่า การเปลี่ยนแปลงบนระบบระยะไกลไม่สามารถใช้ภายใน ปรับด้วยตนเองปรุงวัตถุบนระบบภายในเครื่องในการแนะนำไม่ แทน บนระบบแหล่งที่มา (ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว), ให้ลองย้อนกลับ หรือกลับออกจากการเปลี่ยนแปลง แล้ว ในรอบถัดไปของการจำลองแบบ คำนึงถึงว่า การเปลี่ยนแปลงที่สามารถประยุกต์ใช้ในขณะนี้ภายใน
นอกจากนี้ ถ้าคุณเรียกใช้การ repadmin /showreps คำสั่งบนตัวควบคุมโดเมน คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้
HQSite\DC1 ผ่าน RPC
objectGuid: 2521a874-d379-4281-8744-4bd34c792026
ความพยายามครั้งสุดท้าย@ 2002-01-21 16:10.54 เหลว ผลลัพธ์ 8240:
ไม่มีวัตถุเช่นบนเซิร์ฟเวอร์
ความสำเร็จที่สุดท้าย@ (ไม่มี)

ค่าสุดท้ายของความสำเร็จอาจเป็น "ไม่เคย" หรือการจำลองแบบสำเร็จเกิดขึ้นครั้งล่าสุด การจำลองแบบไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ถูกหยุดการทำงานสำหรับบริบทการตั้งชื่อที่ระบุ และต่อจนกว่าจะแก้ไขปัญหานี้ การจำลองแบบไปยังอื่นบริบทการตั้งชื่อยังคงดำเนินต่อไปตามที่คาดไว้
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากไม่มีการบังคับใช้ฟังก์ชันการทำงานของความสอดคล้องของการจำลองแบบเข้มงวดบนตัวควบคุมโดเมนที่ขาเข้า โดยทั่วไป ปัญหานี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากตัวควบคุมโดเมนที่มีวัตถุพิเศษ (หรือ lingering) ได้จากการจำลองแบบสำหรับอายุการใช้งานมากกว่าหนึ่งของ tombstone

มีเพิ่มฟังก์ชันการทำงานของความสอดคล้องของการจำลองแบบเข้มงวด ใน Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) และ ในบางโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 2 (SP2) post-Service ถ้าตัวควบคุมโดเมนของคุณคือการบันทึกข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ได้อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" ของบทความนี้ นั้นกำลังเรียกใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ตัวของการลงรายการบัญชีหรือ SP3สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วน SP2 ตัวของการลงรายการบัญชี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
314282วัตถุ lingering อาจยังคงอยู่หลังจากที่คุณนำมายังเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลางที่ล้าสมัยกลับแบบออนไลน์
การแก้ไข
สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะแก้ไข แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

สร้างความสอดคล้องของการจำลองแบบเข้มงวดเพื่อป้องกันการจำลองแบบที่ไม่พึงประสงค์ของออปเจ็กต์ lingering ก่อนสร้างความสอดคล้องของการจำลองแบบเข้มงวด คู่ค้าขาเข้าที่ร้องขอถูกจำลองวัตถุทั้งหมดถ้าไม่มีวัตถุอยู่ภายในเครื่อง และอีกแบบวัตถุคู่ทั้งหมดตามค่าเริ่มต้น

ถ้ามีการให้บริบทการตั้งชื่อที่แสดงรายการอยู่ในข้อความแสดงข้อผิดพลาดมีเฉพาะในตัวควบคุมโดเมนที่ขาเข้าเป็นแค็ตตาเป็นแบบอ่านอย่างเดียวส่วนกลางล็อก วัตถุอาจจะสร้างขึ้นใหม่ที่อาจเป็นการยากที่จะเอาออกได้ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าวัตถุมีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลางเท่านั้น และได้ถูกลบออกจากบริบทการตั้งชื่อโดเมน ในสถานการณ์นี้ Microsoft แนะนำให้คุณกำจัดวัตถุจากแค็ตตาล็อกส่วนกลางที่มีวัตถุนี้ทั้งหมด กำจัดวัตถุต่าง ๆ จนกว่าคุณตรวจสอบว่า วัตถุมีจุดมุ่งหมาย และยังคง อยู่ในบริบทการตั้งชื่อโดเมน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำจัดวัตถุ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
314282วัตถุ lingering อาจยังคงอยู่หลังจากที่คุณนำมายังเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลางที่ล้าสมัยกลับแบบออนไลน์


หลังจากที่คุณลบวัตถุที่คุณไม่ต้องการสร้างอีกครั้ง ถ้าคุณตัดสินใจว่า คุณต้องการให้วัตถุนี้ และถ้า จะมีอยู่ในบริบทการตั้งชื่อโดเมน ตั้งใจใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานการจำลองแบบ
 • วิธีที่ 1: Tombstone และขยะรวบรวมวัตถุ
  1. ลบวัตถุ การเปิดใช้งานความสอดคล้องของการจำลองแบบหลวม (ดูวิธีที่ 2), แล้ว เปิดใช้งานการจำลองแบบอีกครั้ง

   หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ต้องการเปิดความสอดคล้องของการจำลองแบบหลวม วัตถุเป็นขยะที่เก็บรวบรวมเมื่อหมดอายุการใช้งาน tombstone ดำเนินการหลังจากวัตถุเป็นขยะที่เก็บรวบรวม การจำลองแบบปกติต่อ
  2. หลังจากการลบถูกจำลองแบบ ช่วยความสอดคล้องของการจำลองแบบเข้มงวดอีกครั้งถ้าเหมาะสม
 • วิธีที่ 2: เปิดใช้งานความสอดคล้องของการจำลองแบบหลวม

  หลังจากที่คุณเปิดใช้งานความสอดคล้องของการจำลองแบบหลวม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานความสอดคล้องของการจำลองแบบเข้มงวดอีกครั้งหลังจากวัตถุมีการจำลองแบบแล้ว ถ้าคุณเปิดใช้งานความสอดคล้องของการจำลองแบบหลวม ข้อผิดพลาดเฉพาะรายงานวัตถุแรกที่มีอยู่บนเครื่องเป้าหมาย วัตถุเพิ่มเติมอาจมีอยู่ ซึ่งรวมถึงบางอย่างที่มีอยู่ในแบบอ่านอย่างเดียวบริบทการตั้งชื่อ (แค็ตตาล็อกส่วนกลาง)

  เมื่อต้องการเปิดใช้งานความสอดคล้องของการจำลองแบบหลวม ทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนตัวควบคุมโดเมนที่รายงานข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ได้อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" ของบทความนี้:
  1. ค้นหา และคลิกที่รีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters
  2. คลิก เพิ่มค่า บนเครื่อง แก้ไข เมนู
  3. เพิ่มค่าต่อไปนี้:
   ชื่อค่า: ความสอดคล้องของการจำลองแบบเข้มงวด
   ชนิดของข้อมูล: REG_DWORD
   ข้อมูลค่า: ถ้าค่าเป็น 1การเปลี่ยนแปลงไป 0.
สถานะ
ทำงานนี้ที่เกิดจากการออกแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
วัตถุ lingering อาจมีปัญหาในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • วัตถุ lingering พักอยู่ค่าบนแอททริบิวต์เฉพาะ เช่น samAccountNameที่วัตถุอื่นที่ต้องการใช้
 • Lingering วัตถุประสงค์คือ มีความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัย ยกตัวอย่างเช่น มันอาจแสดงถึงผู้ใช้ที่คุณควรลบไปแล้ว
 • มีวัตถุที่ lingering เท่านั้นในแบบอ่านอย่างเดียวบริบทการตั้งชื่อ (แค็ตตาล็อกส่วนกลาง) ลักษณะการทำงานนี้ทำให้วัตถุยากต่อการที่ลบ
ถ้าคุณเปิดใช้งานความสอดคล้องของการจำลองแบบเข้มงวด ปลายทางหยุดการทำแบบจำลอง และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ได้อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" ของบทความนี้หากปลายทางที่ได้รับการปรับเปลี่ยนสำหรับวัตถุที่ไม่มี โดยทั่วไป ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีการทำตัวควบคุมโดเมนที่ดีที่มีวัตถุไม่ซ้ำในการเปลี่ยนแปลงไปยังวัตถุ lingering จากแหล่งที่ไม่ถูกต้องซึ่งได้ถูกออกของผู้ติดต่อ

ถ้าคุณเปิดใช้ความสอดคล้องจำลองแบบหลวม ถ้าปลายทางได้รับการเปลี่ยนแปลงวัตถุที่ไม่มี วัตถุทั้งหมดถูกจำลองแบบไปยังเป้าหมายสำหรับ sake ของความสอดคล้องของการจำลองแบบ ลักษณะการทำงานนี้ทำให้วัตถุที่ lingering เพื่อที่สามารถนำมาใช้กับตัวควบคุมโดเมนทั้งหมดในโทโพโลยีการจำลองแบบอีก

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 317097 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 08:48:52 - ฉบับแก้ไข: 0.1

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb kbmt KB317097 KbMtth
คำติชม