ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการเพิ่มคำปฏิเสธข้อความ SMTP ขาออกใน Visual Basic

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:317327
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สำหรับรุ่น Microsoft Visual Basic การเขียนสคริปต์ Edition ของบทความนี้ ดู317680.
บทนำ
บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการใช้ SMTP เก็บเหตุการณ์การขนส่งเพื่อเพิ่มคำปฏิเสธข้อความอีเมล SMTP ขาออก

สร้างการรับเหตุการณ์

 1. สร้าง DLL ActiveX Visual Basic ของ Microsoft ใหม่ ชื่อโครงการ SMTPEventSink และการตั้งชื่อโมดูลปฏิเสธแล้ว
 2. ภายใต้การอ้างอิงโครงการเพิ่ม CDO Microsoft สำหรับการแลกเปลี่ยนไลบรารีของ 2000 แล้ว เพิ่มเซิร์ฟเวอร์ส่วนขยายของวัตถุ COM ไลบรารี
 3. วางรหัสต่อไปนี้ในโมดูล:
  Dim TextDisclaimer As StringDim HTMLDisclaimer As StringImplements IEventIsCacheableImplements CDO.ISMTPOnArrivalPrivate Sub IEventIsCacheable_IsCacheable()  'Just returns S_OK.End SubPrivate Sub Class_Initialize() 'TODO: Replace the sample disclaimer text with your own text. TextDisclaimer = vbCrLf & "DISCLAIMER:" & vbCrLf & "Sample Disclaimer Text." HTMLDisclaimer = "<p></p><p>DISCLAIMER:<br>Sample Disclaimer Text"End SubPrivate Sub ISMTPOnArrival_OnArrival(ByVal Msg As CDO.IMessage, EventStatus As CDO.CdoEventStatus)  If Msg.HTMLBody <> "" Then    Dim szPartI As String    Dim szPartII As String    Dim pos As Integer        'Search for the "</body>" tag and insert the disclaimer before that tag.    pos = InStr(1, Msg.HTMLBody, "</body>", vbTextCompare)    szPartI = Left(Msg.HTMLBody, pos - 1)    szPartII = Right(Msg.HTMLBody, Len(Msg.HTMLBody) - (pos - 1))    Msg.HTMLBody = szPartI + HTMLDisclaimer + szPartII  End If  If Msg.TextBody <> "" Then    Msg.TextBody = Msg.TextBody & vbCrLf & TextDisclaimer & vbCrLf  End If    'Commit the content changes to the transport ADO Stream object.  Msg.DataSource.Save  EventStatus = cdoRunNextSinkEnd Sub					
 4. แทนข้อความการปฏิเสธความรับผิดตัวอย่างข้อความของคุณเองปฏิเสธ และจากนั้น สร้าง DLL

การลงทะเบียนการรับเหตุการณ์

เมื่อต้องการลงทะเบียนการรับเหตุการณ์ ใช้ Smtpreg.vbs แฟ้มที่มีการติดตั้งกับชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Exchange (SDK)
 1. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง การค้นหาโฟลเดอร์ \Exchange SDK\SDK\Support\CDO\Scripts และจากนั้น พิมพ์ต่อไปนี้:cscript smtpreg.vbs / เพิ่ม 1 SMTPEventSink.Disclaimer SMTPDisclaimer OnArrival "จดหมาย from=*@your-domain-here.com"

  ถ้าคำสั่งนี้สำเร็จ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความสำเร็จที่สร้างขึ้น ด้วยสคริปต์
 2. เมื่อต้องการถอนการลงทะเบียนเหตุการณ์นี้ พิมพ์ต่อไปนี้:cscript smtpreg.vbs/เอา SMTPDisclaimer OnArrival 1
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเหตุการณ์รวม แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:

ทดสอบการรับเหตุการณ์

เมื่อต้องการทดสอบการรับเหตุการณ์ ส่งข้อความอีเมล์ไปยังผู้รับ SMTP ที่รับภายนอกองค์กรของคุณ ผู้รับได้รับข้อความที่ถูกปรับเปลี่ยนข้อความปฏิเสธที่เพิ่มเข้าไปจุดสิ้นสุดของข้อความ

หมายเหตุ:ถ้าคุณใช้ไคลเอนต์กับ MAPI เช่น Microsoft Outlook การส่งข้อความอีเมล ผู้รับไม่ได้รับข้อความอีเมลที่ถูกปรับเปลี่ยน นี่คือเนื่องจากข้อความอีเมล์ที่ส่ง โดยใช้ MAPI ไม่อยู่ในรูปแบบ SMTP เมื่อข้อความอีเมทริกเกอร์เหตุการณ์การขนส่งของ SMTP ยังคง ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงที่ทำ โดยใช้รหัสของเหตุการณ์ไม่อยู่
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
273233ไม่สามารถเปลี่ยนเนื้อหาของข้อความ MAPI ในเก็บเหตุการณ์ CDO SMTP

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ