เกิดข้อผิดพลาดเมื่อผู้ใช้ของเว็บเพจคุณทำการค้นหาใน FrontPage: "HTTP/1.1 404 วัตถุไม่พบ"

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:317390
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณกำหนดค่าคอมโพเนนต์การค้นหา Microsoft FrontPage เพื่อใช้เซิร์ฟเวอร์ดัชนี ผู้ใช้ของเว็บเพจที่คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อพวกเขาคลิค้นหาปุ่มบนเว็บเพจ:
http/1.1 404 วัตถุไม่พบ

ไม่พบ /_vti_script/pagename.html0.idq
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นหากการตั้งค่าการอนุญาตให้เข้าถึงแบบสอบถามข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (.idq) แฟ้มถูกปิด การตั้งค่านี้มักจะปิดสำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย เมื่อต้องการเปิด หรือปิดการตั้งค่านี้ เรียกใช้อินเทอร์เน็ตตัวช่วยสร้างการ Lockdown ข้อมูล Services (IIS) (Iislockd.exe)
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้ใด ๆ ของวิธีการต่อไปนี้

วิธีที่ 1: อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานแฟ้ม.idq

เมื่อต้องการกลับรายการการเปลี่ยนแปลงที่ทำ โดยใช้วิซาร์ดการ IIS Lockdown เรียกใช้ตัวช่วยสร้างอีกครั้ง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. การขอรับตัวช่วยสร้าง IIS Lockdown และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนั้น แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
 2. ไปยังการเชื่อมโยงด้านล่างของหน้า ดาวน์โหลดแฟ้ม Iislockd.exe และทำ ตามนั้นบนหน้าจอคำแนะนำเพื่อเลิกทำการเปลี่ยนแปลงที่ทำ โดยตัวช่วยสร้าง

วิธีที่ 2: ใช้โปรแกรมการค้นหา FreeWAIS เพื่อดำเนินการค้นหา

ถ้าคุณต้องการเก็บระดับความปลอดภัยที่สร้างขึ้น โดยตัวช่วยสร้าง IIS Lockdown คุณสามารถกำหนดค่าส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage ใช้โปรแกรมค้นหาการ FreeWAIS (กว้างพื้นที่ข้อมูลบริการ) ซึ่งมีอยู่ใน FrontPage ใช้วิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

วิธี 2a: การค้นหาเว็บทั้งหมดไปยังรากเสมือนทั้งหมดบนเว็บเซิร์ฟเวอร์

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดregeditแล้ว คลิกตกลง.
 3. ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\Web Server Extensions\All พอร์ต
 4. คลิกขวาพอร์ตทั้งหมดชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่าสายอักขระ.
 5. ชื่อของสตริ พิมพ์noindexserver.
 6. คลิกสองครั้งที่สายอักขระ
 7. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด1แล้ว คลิกตกลง.
 8. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
 9. การคำนวณซ้ำการเชื่อมโยงหลายมิติสำหรับแต่ละเซิร์ฟเวอร์เสมือนเพื่อสร้างดัชนีข้อความ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. เริ่มการทำงานของ FrontPage
  2. เปิดเว็บไซต์
  3. ในการเครื่องมือเมนู คลิกการคำนวณซ้ำการเชื่อมโยงหลายมิติ.

   ซ้ำตามขั้นตอน b และ c สำหรับแต่ละเว็บไซต์

วิธี 2b: ค้นหาเว็บไซต์ที่เฉพาะเจาะจงหรือรากเสมือนบนเว็บเซิร์ฟเวอร์

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดregeditแล้ว คลิกตกลง.
 3. ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Extensions\Ports\Port Server Tools\Web /LM/W3SVCxx
  โดย:xxหมายเลขอินสแตนซ์สำหรับรากเสมือนได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดหมายเลขอินสแตนซ์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  197891enumerating ชื่อของ IIS เว็บไซต์ที่ใช้ WSH
 4. คลิกขวาพอร์ตทั้งหมดชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่าสายอักขระ.
 5. ชื่อของสตริ พิมพ์noindexserver.
 6. คลิกสองครั้งที่สายอักขระ
 7. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด1แล้ว คลิกตกลง.
 8. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
 9. การคำนวณซ้ำการเชื่อมโยงหลายมิติสำหรับเซิร์ฟเวอร์เสมือนที่จะสร้างดัชนีข้อความ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. เริ่มการทำงานของ FrontPage
  2. เปิดเว็บไซต์ที่คุณต้องการคำนวณใหม่
  3. ในการเครื่องมือเมนู คลิกการคำนวณซ้ำการเชื่อมโยงหลายมิติ.
หน้าหน้า prb FP2003 FP2002

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 317390 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 08:52:37 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbpermissions kbregistry kberrmsg kbprb kbmt KB317390 KbMtth
คำติชม