สร้างข้อผิดพลาดเมื่อคุณลบการตั้งค่าคอนฟิกการตรวจแก้จุดบกพร่องจากโซลูชัน

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3175301
อาการ
หลังจากที่คุณลบการกำหนดค่าการสร้างตรวจแก้จุดบกพร่องจากโซลูชันของคุณใน Visual Studio และจากนั้น คุณยกเลิกการโหลดโครงการอ้างอิงอย่าง น้อยหนึ่ง คุณอาจพบข้อผิดพลาดทางโครงสร้างที่มีลักษณะต่อไปนี้:
ไม่ได้ตั้งค่าคุณสมบัติ OutputPath สำหรับโครงการ 'ClassLibrary1.csproj' กรุณาตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า คุณได้ระบุชุดที่ถูกต้องของแพลตฟอร์มและการตั้งค่าคอนฟิกสำหรับโครงการนี้ ตั้งค่าคอนฟิก =แพลตฟอร์ม 'ดีบัก' = 'AnyCPU' ข้อผิดพลาดนี้อาจปรากฏขึ้น ถ้าโครงการอื่นกำลังพยายามทำตามการอ้างอิงโครงการโครงการกับโครงการนี้ โครงการนี้ได้ถูกยกเลิกการโหลด หรือไม่ได้รวมอยู่ในโซลูชัน และโครงการอ้างสร้างใช้เหมือนกัน หรือเทียบเท่ากับการตั้งค่าคอนฟิก หรือแพลตฟอร์ม
สาเหตุ
นี้รู้จักจุดบกพร่องใน Visual Studio 2012, 2013 และ 2015

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีลบการตั้งค่าคอนฟิก ในสถานการณ์นี้ การกำหนดค่าการสร้างตรวจแก้จุดบกพร่องที่เหลืออยู่ในแฟ้มโครงการ เป็นดังนี้:

<Configuration condition=" '$(Configuration)' == '' ">ตรวจแก้จุดบกพร่อง</Configuration>
การแก้ไข
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เปลี่ยนชื่อของ theconfiguration จาก "ตรวจแก้จุดบกพร่อง" เป็นชื่อโครงแบบใหม่ที่ถูกสร้างในแฟ้ม csproj ของโครงการยกเลิกการโหลด ดังนี้:

<Configuration condition=" '$(Configuration)' == '' "></Configuration>ตรวจแก้จุดบกพร่อง
เปลี่ยนแปลงนี้ต่อไปนี้:
<Configuration condition=" '$(Configuration)' == '' "></Configuration>สูง
ข้อมูลเพิ่มเติม
Microsoft กำลังทำการวิจัยปัญหานี้ และจะข้อมูลใหม่ลงในที่นี้บทความดังกล่าวกลายเป็นพร้อมใช้งาน

ขั้นตอนในการทบทวนเกิดปัญหา

 1. สร้าง Visual Studio โซลูชันใหม่ (.sln)
 2. สร้าง C# คลาไลบรารีโครงการ
 3. สร้างโปรแกรมประยุกต์คอนโซล C#
 4. เพิ่มการอ้างอิงไลบรารีคลาสในแอพลิเคชันของคอนโซล
 5. เปิดโปรแกรมจัดการการตั้งค่าคอนฟิก และจากนั้น สร้างการกำหนดค่าโซลูชันใหม่ที่ชื่อ "สูง" (หรือคุณสามารถตั้งชื่อใด ๆ):
  • คัดลอกการตั้งค่าจากการดีบัก
  • เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อสร้างการตั้งค่าคอนฟิกโครงการใหม่
 6. ลบค่าคอนฟิกโครงการก่อนหน้านี้ที่มีชื่อว่า "ตรวจแก้จุดบกพร่อง" จากโครงการทั้งสอง:
  • ลบการกำหนดค่าโซลูชันที่ชื่อว่า "การแก้จุดบกพร่อง"
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โฟลเดอร์ผลลัพธ์ "ตรวจแก้จุดบกพร่อง" จะถูกลบออกจากโครงการทั้งสอง (จากไดเรกทอรีทั้ง "กับวัตถุ" และ "ช่องเก็บ" ของแต่ละรายการ)
 7. ชื่อการตั้งค่าคอนฟิก "สูง" ได้ในขณะนี้ถูกแทน "ตรวจแก้จุดบกพร่อง" (สองตัวได้ในระดับโครงการและโซลูชัน)
 8. เลือกโครงการโซลูชันใหม่ (การ "สูง" หรือชื่อใหม่ใด ๆ ที่คุณใช้)
 9. ล้างโซลูชัน
 10. เพิ่มไลบรารีของคลาสที่เป็นการอ้างอิงไปยังโปรแกรมประยุกต์คอนโซล และทำใช้ของคลาสที่กำหนดในนั้น
 11. ตั้งค่าแอพลิเคชันคอนโซลเป็นเริ่มต้น
 12. สร้างโซลูชัน และเรียกใช้แฟ้มนั้น
 13. ยกเลิกการโหลดโครงการจากโซลูชัน Explorer ไลบรารีคลาส
 14. ทำการเปลี่ยนแปลงของคอนโซลแอพลิเคชันรหัสแฟ้ม (ตัวอย่างเช่น "Program.cs"), และจากนั้น พยายามสร้างนั้น
 15. คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:

  ไม่ได้ตั้งค่าคุณสมบัติ OutputPath สำหรับโครงการ 'ClassLibrary1.csproj' กรุณาตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า คุณได้ระบุชุดที่ถูกต้องของแพลตฟอร์มและการตั้งค่าคอนฟิกสำหรับโครงการนี้ ตั้งค่าคอนฟิก =แพลตฟอร์ม 'ดีบัก' = 'AnyCPU' ข้อผิดพลาดนี้อาจปรากฏขึ้น ถ้าโครงการอื่นกำลังพยายามทำตามการอ้างอิงโครงการโครงการกับโครงการนี้ โครงการนี้ได้ถูกยกเลิกการโหลด หรือไม่ได้รวมอยู่ในโซลูชัน และโครงการอ้างสร้างใช้เหมือนกัน หรือเทียบเท่ากับการตั้งค่าคอนฟิก หรือแพลตฟอร์ม ***
สร้างข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเอาการตั้งค่าคอนฟิกการดีบัก

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3175301 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 08/25/2016 17:29:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Visual Studio Ultimate 2015, Visual Studio Professional 2015, Visual Studio Premium 2015, Visual Studio Enterprise 2015, Microsoft Visual Studio Ultimate 2013, Microsoft Visual Studio Professional 2013, Microsoft Visual Studio Premium 2012, Microsoft Visual Studio Professional 2012

 • kbmt KB3175301 KbMtth
คำติชม