ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

HOW TO: ใช้บริการเทอร์มินัลที่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของเครื่องมือ Reporter (Lsreport.exe)

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:317592
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือ Reporter การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของเทอร์มินัลบริการ (Lsreport.exe) เพื่อแสดง และวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิ์การใช้งานที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของบริการเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งาน

Lsreport.exe ไม่พร้อมใช้งานในการ Microsoft Windows 2000 Server ทรัพยากร Kit Lsreport.exe is a command-line utility that you can use to display information about the licenses that are issued by Terminal Services license servers. Lsreport.exe connects to Terminal Services license servers and logs information about the license key packs that are installed on the servers.

Lsreport.exe exports the contents of the license server database to a text file. By default, the file name is Lsreport.txt, and it is created in the current working folder. The resulting output is tab-delimited, and contains the following columns:
เซิร์ฟเวอร์:
License ID
Keypack ID
ไคลเอ็นต์
ผู้ใช้:
เริ่มการทำงาน
จุดสิ้นสุด
Issue Type
License Type
back to the top

Overview of the Lsreport.exe Tool

Lsreport.exe uses the following syntax:
lsreport /f[เส้นทาง]FileName :/dstart[end]/tserverlist
The parameters that you can use with Lsreport.exe are:
 • /f[เส้นทาง]FileName :: Use this parameter to specify a file name (and optional path) for the log file. If an output file with the same name already exists, it is overwritten. If you omit this parameter, Lsreport.exe uses the default log file name, Lsreport.txt, and creates it in the current working folder.
 • /dstart[end]: Use this parameter to write only licenses that are in effect between the start and end dates to the output file. If you do not specify an end date, the current date is used by default. An in-effect license is a license that is valid at any point over the specified period of time. Active licenses are valid at all points after issue, and temporary licenses are valid for 90 days after issue.
 • /t: Use this parameter to only write information about temporary licenses to the output file. By default, Lsreport.exe writes information about all licenses to the output file.
 • serverlist: Use this parameter to list all Terminal Services license servers that you want to query. Use a space to separate each item. If you omit this parameter, Lsreport.exe obtains a list from the domain controller, and then queries all discoverable domain and enterprise Terminal Services license servers.
back to the top

ตัวอย่าง

 • To write information about all licenses to the Lsreport.txt file in the current working folder, type the following line at the command prompt, and then press ENTER:
  lsreport
 • To write information about all licenses to the Output.txt file in the Reports folder on drive E, type the following line at the command prompt, and then press ENTER:
  lsreport /f e:\reports\output.txt
 • To list all temporary licenses on Terminal Services license servers that are named TS1 and TS2 in the Licenses.txt file in the root folder of drive C, type the following line at the command prompt, and then press ENTER:
  lsreport /f c:\licenses.txt /t ts1 ts2
back to the top

อ้างอิง:

For more information about Lsreport.exe, typelsreport /?ที่พร้อมรับคำสั่ง แล้วกด ENTER

For additional information about Lsreport.exe and other Terminal Services Resource Kit tools, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
240444Useful Terminal Services Resource Kit Utilities
For additional information about Terminal Services Licensing Technology, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
275052Terminal Services Licensing Technology for Application Service Providers
For more information about Terminal Services Licensing technology and deployment requirements, see the Microsoft Windows 2000 Terminal Services Licensing Technology White Paper (Tslicensing.doc) that is available at the following Microsoft Web site:back to the top
1010 1004

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 317592 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 08:54:47 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbmt KB317592 KbMtth
คำติชม