"554 5.2.0 STOREDRV Deliver.Exception" NDR เมื่อคุณส่งข้อความอีเมลไปยังผู้ใช้ใน Office 365 Dedicated/ITAR (vNext)

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3176570
อาการ
เมื่อผู้ใช้พยายามส่งข้อความอีเมลไปยังผู้อื่นใน Microsoft Office 365 Dedicated/ITAR (vNext), ได้รับรายงานไม่สำเร็จ (NDR) ต่อไปนี้:
STOREDRV 554 5.2.0 Deliver.Exception:ObjectNotFoundException.MapiExceptionNotFound ไม่สามารถประมวลผลข้อความได้เนื่องจากเป็นแบบถาวรข้อยกเว้นที่ มีข้อความไม่สามารถรับรหัสจากชื่อได้
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าผู้ใช้ได้เปิดใช้งานลักษณะการทำงานของความไม่เป็นระเบียบ แต่ไม่มีความไม่เป็นระเบียบโฟลเดอร์ในกล่องจดหมายของพวกเขา
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1

ผู้ใช้ควรจะไม่สามารถลบโฟลเดอร์ของความไม่เป็นระเบียบ ถ้าพวกเขาสามารถลบโฟลเดอร์ แต่ไม่สามารถคืนค่า ส่งเหตุการณ์การสนับสนุนแบบออนไลน์ไปยัง Microsoft สนับสนุนบริการออนไลน์ หรือ คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนการบริการแบบออนไลน์ของ Microsoft ทางโทรศัพท์.

วิธีที่ 2

ปิดใช้งานลักษณะการทำงานของความไม่เป็นระเบียบ การรับส่งจดหมายควรมีแก้ไขสำหรับผู้ใช้แล้ว เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ดูรายละเอียดความไม่เป็นระเบียบ.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3176570 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 07/06/2016 10:19:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Business Productivity Online Dedicated, Microsoft Business Productivity Online Suite Federal

  • vkbportal226 kbmt KB3176570 KbMtth
คำติชม