ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการเพิ่มคำปฏิเสธข้อความ SMTP ขาออกในสคริปต์ Visual Basic

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:317680
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สำหรับรุ่น Microsoft Visual Basic ของบทความนี้ ดู317327.
สรุป
บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้แสดงวิธีการใช้ SMTP เก็บเหตุการณ์การขนส่งเพื่อเพิ่มคำปฏิเสธข้อความอีเมล SMTP ขาออก

สร้างการรับเหตุการณ์

เมื่อต้องการสร้างการรับของเหตุการณ์ วางรหัสต่อไปนี้ในแฟ้มใหม่ และทำบันทึกเป็น EventSinkScript.vbs
<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">Sub ISMTPOnArrival_OnArrival(ByVal Msg, EventStatus)  TextDisclaimer = vbCrLf & "DISCLAIMER:" & vbCrLf & "Sample Disclaimer added in a VBScript."  HTMLDisclaimer = "<p></p><p>DISCLAIMER:<br>Sample Disclaimer added in a VBScript."  If Msg.HTMLBody <> "" Then   'Search for the "</body>" tag and insert our disclaimer before that tag.   pos = InStr(1, Msg.HTMLBody, "</body>", vbTextCompare)   szPartI = Left(Msg.HTMLBody, pos - 1)   szPartII = Right(Msg.HTMLBody, Len(Msg.HTMLBody) - (pos - 1))   Msg.HTMLBody = szPartI + HTMLDisclaimer + szPartII  End If  If Msg.TextBody <> "" Then   Msg.TextBody = Msg.TextBody & vbCrLf & TextDisclaimer & vbCrLf  End If    'Commit the content changes to the transport ADO Stream object.  Msg.DataSource.Save ' Commit the changes into the transport Stream  EventStatus = cdoRunNextSinkEnd Sub</SCRIPT>

การลงทะเบียนการรับเหตุการณ์

เมื่อต้องการลงทะเบียนการรับของเหตุการณ์ ใช้ Smtpreg.vbs แฟ้ม ซึ่งมีการติดตั้งกับ SDK แลกเปลี่ยน จากพร้อมต์คำสั่ง เรียกดูโฟลเดอร์ SDK\SDK\Support\CDO\Scripts ...\Exchange และพิมพ์ต่อไปนี้ (ให้แน่ใจว่า เส้นทางไป EventSinkScript.vbs ไม่ถูกต้อง):
cscript smtpreg.vbs / เพิ่ม 1 onarrival SMTPScriptingHost CDO.SS_SMTPOnArrivalSink "จดหมาย from=*@your-domain-here.com"
onarrival /setprop 1 smtpreg.vbs cscript SMTPScriptingHost Sink ScriptName "C:\EventSinkScript.vbs"
ถ้าคำสั่งสำเร็จ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความสำเร็จที่สร้างขึ้น โดยใช้สคริปต์

เมื่อต้องการถอนการลงทะเบียนเหตุการณ์นี้ พิมพ์ต่อไปนี้:
cscript smtpreg.vbs/เอา SMTPScriptingHost OnArrival 1
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการลงทะเบียนเหตุการณ์ด้วย Smtpreg.vbs ดูหัวข้อ "การจัดการรวมเหตุการณ์" บนเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
324021วิธีการสร้างเก็บกล่องจดหมาย "catchall" สำหรับ Exchange Server

ทดสอบการรับเหตุการณ์

เมื่อต้องการทดสอบการรับของคุณ ส่งข้อความอีเมล์ไปยังผู้รับ SMTP ที่รับภายนอกองค์กรของคุณ ผู้รับจะได้รับข้อความที่ถูกปรับเปลี่ยนกับคำปฏิเสธที่เพิ่มเข้าไปจุดสิ้นสุดของข้อความ

หมายเหตุ:ถ้าคุณใช้ไคลเอนต์ MAPI เช่น Microsoft Outlook เพื่อส่งอีเมล์ และ หากกล่องจดหมาย Exchange อยู่บนเซิร์ฟเวอร์เดียวกันเป็นเก็บเหตุการณ์ที่ผูก ผู้รับอาจไม่ได้รับข้อความที่ถูกปรับเปลี่ยน นี่คือการได้เนื่องจากข้อความที่ส่ง โดยใช้ MAPI ไม่ในรูปแบบของ SMTP เมื่ออีเมทริกเกอร์เหตุการณ์การขนส่งของ SMTP ยังคง ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงที่ทำ โดยใช้รหัสเหตุการณ์จะไม่อยู่
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
273233คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนข้อความแสดงข้อความ MAPI ที่ trapped ในเก็บเหตุการณ์ขนส่งของ SMTP

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 317680 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 08:56:30 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbmt KB317680 KbMtth