ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
.title="การสนับสนุน " data-bi-name="Support" data-bi-slot="3"> การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

"โดเมนของผู้รับไม่ถูกกำหนดค่าเป็นส่วนหนึ่งของตัวเชื่อมต่อ" เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณตรวจสอบตัวเชื่อมต่อในศูนย์ดูแล Exchange ใน Office 365

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3179588
ปัญหา
เมื่อคุณพยายามที่จะตรวจสอบการเชื่อมต่อขาออกในศูนย์ดูแล Exchange ใน Office 365 ไม่ใช่ส่งข้อความอีเมลการทดสอบ และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
โดเมนของผู้รับไม่ได้ถูกกำหนดค่าเป็นส่วนหนึ่งของตัวเชื่อมต่อ
คุณได้รับข้อความนี้แม้ว่าโดเมนถูกเพิ่มไปยังรายการโดเมนที่ยอมรับ
สาเหตุ
ตัวเชื่อมต่อขาออกที่ถูกบันทึกโดยไม่มีตัวเลือกการเปิดใช้งานเพื่อเปิดตัวเชื่อมต่อหลังจากนั้นจะถูกบันทึก
โซลูชัน
บนหน้าตัวเชื่อมต่อใหม่ เลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานบนการเปิดใช้งานตัวเชื่อมต่อหลังจากนั้นจะถูกบันทึก บันทึกตัวเชื่อมต่อ และ แล้ว ทำการตรวจสอบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ยังคงต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม ไป ชุมชนของ office 365เว็บไซต์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ