ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

MS16-109: Security update for Silverlight: September 13, 2016

Summary
This security update resolves a vulnerability in Microsoft Silverlight. The vulnerability could allow remote code execution if a user visits a compromised website that contains a specially crafted Silverlight application. An attacker would have no way to force a user to visit a compromised website. Instead, an attacker would have to convince the user to visit the website, typically by enticing the user to click a link in either an email message or instant message that takes the user to the attacker's website.

To learn more about the vulnerability, see Microsoft Security Bulletin MS16-109.
More information
Important
  • All future security and non-security updates for Windows RT 8.1, Windows 8.1, and Windows Server 2012 R2 require update 2919355 to be installed. We recommend that you install update 2919355 on your Windows RT 8.1-based, Windows 8.1-based, or Windows Server 2012 R2-based computer so that you receive future updates.
  • If you install a language pack after you install this update, you must reinstall this update. Therefore, we recommend that you install any language packs that you need before you install this update. For more information, see Add language packs to Windows.
How to obtain and install the update

Method 1: Windows Update

This update is available through Windows Update. When you turn on automatic updating, this update will be downloaded and installed automatically. For more information about how to turn on automatic updating, seeGet security updates automatically.

Note For Windows RT 8.1, this update is available through Windows Update only.

Method 2: Microsoft Update Catalog

To get the stand-alone package for this update, go to the Microsoft Update Catalog website.

Method 3: Microsoft Download Center

You can obtain the stand-alone update package through the Microsoft Download Center. Follow the installation instructions on the download page to install the update.

Click the download link in Microsoft Security Bulletin MS16-109 that corresponds to the version of Windows that you are running.
More information

Security update deployment information

Silverlight 5 for Mac (all editions)

Reference table

The following table contains the security update information for this software.

Security update file namesFor Microsoft Silverlight 5 when installed on Mac:
Silverlight.dmg
For Microsoft Silverlight 5 Developer Runtime when installed on Mac:
silverlight_developer.dmg
Restart requirementThis update does not require a restart.
Removal informationOpen the Finder, select the system drive, go to the Internet Plug-ins - Library folder, and then delete the Silverlight.Plugin file. (Notice that the update cannot be removed without removing the Silverlight plug-in.)
File informationSee Microsoft Knowledge Base article 3182373
Installation verificationSee the Update FAQ section in this bulletin that addresses the question, "How do I know which version and build of Microsoft Silverlight is currently installed on my system?"

Silverlight 5 for Windows (all supported releases)

Reference table 

The following table contains the security update information for this software.

Security update file namesFor Microsoft Silverlight 5 when installed on all supported 32-bit releases of Microsoft Windows:
silverlight.exe
For Microsoft Silverlight 5 Developer Runtime when installed on all supported 32-bit releases of Microsoft Windows:
silverlight_developer.exe
For Microsoft Silverlight 5 when installed on all supported 64-bit releases of Microsoft Windows:
silverlight_x64.exe
For Microsoft Silverlight 5 Developer Runtime when installed on all supported 64-bit releases of Microsoft Windows:
silverlight_developer_x64.exe
Installation switchesSee the Silverlight Enterprise Deployment Guide
Restart requirementThis update does not require a restart.
Removal informationUse Add or Remove Programs item in Control Panel. (Notice that the update cannot be removed without removing Silverlight.)
File informationSee Microsoft Knowledge Base article 3182373
Registry key verificationFor 32-bit installations of Microsoft Silverlight 5:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Silverlight "Version" = "5.1.50709.0"
For 64-bit installations of Microsoft Silverlight 5:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Silverlight "Version" = "5.1.50709.0"
and
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Silverlight "Version" = "5.1.50709.0"

How to obtain help and support for this security update

Help for installing updates: Support for Microsoft Update

Security solutions for IT professionals: TechNet Security Troubleshooting and Support

Help for protecting your Windows-based computer from viruses and malware: Virus Solution and Security Center

Local support according to your country: International Support
File Information

File hash information

Package NamePackage Hash SHA 1Package Hash SHA 2
Silverlight.dmg3470B6193F8711A13280B887163BC4C7323E1D4164520C941C32FADD70E908109056A4DF6D117FE4CA2FFCC0C482C1BD8DDD6114
Silverlight.exe6E7C5E763EC6DBA646ADEC4A0BCBD880597506580901D8D1D12286802CF2EA66C7FF3E0E74B85BB70C84CD3825EF06D8C1E8A8DE
Silverlight_Developer.exe9B6835ABA09AFDDB37BAC7109A865AD29ED8901FADB8732758C6F65083949682BFD63E11904B71508A09D60429A5A73F21611129
Silverlight_Developer_x64.exe8241B50D58680935C1B22FD3D29613FCD5BE5E530C6890B166C1634BA72351AB67E52B2B4BC4FE50648D26A002D488F844048D86
Silverlight_x64.exe0222EC109D882A612D65C8EF8DAA04AF2F72F8FAF8F9607231A0832A498E9CD26D290F5A9476C5476218A6090A3F4F0276963B6F

File information

The English (United States) version of this software update installs files that have the attributes that are listed in the following tables. The dates and times for these files are listed in Coordinated Universal Time (UTC). The dates and times for these files on your local computer are displayed in your local time and with your current daylight saving time (DST) bias. Additionally, the dates and times may change when you perform certain operations on the files.

For all supported x86-based versions of Silverlight

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Install.exe5.1.50709.0230,07212-Jul-201603:40x86
Install.res.dll5.1.50709.0438,44012-Jul-201600:09x86
Microsoft_defaults.exe1.0.0.1119,96827-May-201504:13x86
Silverlight.7zNot applicable6,728,88812-Jul-201603:41Not applicable
Silverlight.msiNot applicable38,91212-Jul-201603:13Not applicable

For all supported x86-based versions of Silverlight Developer

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Install.exe5.1.50709.0230,61612-Jul-201603:56x86
Install.res.dll5.1.50709.0438,44012-Jul-201600:09x86
Microsoft_defaults.exe1.0.0.1119,96827-May-201504:13x86
Silverlight.7zNot applicable6,727,57412-Jul-201603:57Not applicable
Silverlight.msiNot applicable38,91212-Jul-201603:13Not applicable
Agcoreresourcedll5.1.50709.0304,80012-Jul-201600:19x86
Dbgshimdll5.1.50709.0164,49612-Jul-201600:19x86
Microsoft_visualbasic_debug_resources_dedll5.1.50709.027,34412-Jul-201600:19x86
Microsoft_visualbasic_debug_resources_en_usdll5.1.50709.026,40012-Jul-201600:19x86
Microsoft_visualbasic_debug_resources_esdll5.1.50709.027,42412-Jul-201600:19x86
Microsoft_visualbasic_debug_resources_frdll5.1.50709.026,91212-Jul-201600:19x86
Microsoft_visualbasic_debug_resources_itdll5.1.50709.026,91212-Jul-201600:19x86
Microsoft_visualbasic_debug_resources_jadll5.1.50709.029,98412-Jul-201600:19x86
Microsoft_visualbasic_debug_resources_kodll5.1.50709.028,44812-Jul-201600:19x86
Microsoft_visualbasic_debug_resources_rudll5.1.50709.033,05612-Jul-201600:19x86
Microsoft_visualbasic_debug_resources_zh_hansdll5.1.50709.024,86412-Jul-201600:19x86
Microsoft_visualbasic_debug_resources_zh_hantdll5.1.50709.024,86412-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_debug_resources_dedll5.1.50709.011,99212-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_debug_resources_en_usdll5.1.50709.013,08812-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_debug_resources_esdll5.1.50709.012,06412-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_debug_resources_frdll5.1.50709.012,06412-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_debug_resources_itdll5.1.50709.012,06412-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_debug_resources_jadll5.1.50709.012,06412-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_debug_resources_kodll5.1.50709.012,06412-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_debug_resources_rudll5.1.50709.012,57612-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_debug_resources_zh_hansdll5.1.50709.011,55212-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_debug_resources_zh_hantdll5.1.50709.011,55212-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_dedll5.1.50709.015,59212-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_en_usdll5.1.50709.016,69612-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_esdll5.1.50709.015,67212-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_frdll5.1.50709.016,18412-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_itdll5.1.50709.016,18412-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_jadll5.1.50709.016,69612-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_kodll5.1.50709.016,18412-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_rudll5.1.50709.017,72012-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_zh_hansdll5.1.50709.015,16012-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_zh_hantdll5.1.50709.015,16012-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_dedll5.1.50709.011,00012-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_en_usdll5.1.50709.012,10412-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_esdll5.1.50709.011,08012-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_frdll5.1.50709.011,08012-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_itdll5.1.50709.011,08012-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_jadll5.1.50709.011,08012-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_kodll5.1.50709.011,08012-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_rudll5.1.50709.011,08012-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_zh_hansdll5.1.50709.011,08012-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_zh_hantdll5.1.50709.011,08012-Jul-201600:19x86
Mscordaccoredll5.1.50709.01,179,29612-Jul-201600:19x86
Mscordbidll5.1.50709.0952,98412-Jul-201600:19x86
Mscorlib_debug_resources_dedll5.1.50709.0228,53612-Jul-201600:19x86
Mscorlib_debug_resources_en_usdll5.1.50709.0215,81612-Jul-201600:19x86
Mscorlib_debug_resources_esdll5.1.50709.0224,52012-Jul-201600:19x86
Mscorlib_debug_resources_frdll5.1.50709.0229,12812-Jul-201600:19x86
Mscorlib_debug_resources_itdll5.1.50709.0223,49612-Jul-201600:19x86
Mscorlib_debug_resources_jadll5.1.50709.0255,24012-Jul-201600:19x86
Mscorlib_debug_resources_kodll5.1.50709.0232,20012-Jul-201600:19x86
Mscorlib_debug_resources_rudll5.1.50709.0292,10412-Jul-201600:19x86
Mscorlib_debug_resources_zh_hansdll5.1.50709.0198,40812-Jul-201600:19x86
Mscorlib_debug_resources_zh_hantdll5.1.50709.0199,94412-Jul-201600:19x86
Mscorrc_debug_dedll5.1.50709.0423,66412-Jul-201600:19x86
Mscorrc_debug_en_usdll5.1.50709.0345,76012-Jul-201600:19x86
Mscorrc_debug_esdll5.1.50709.0413,42412-Jul-201600:19x86
Mscorrc_debug_frdll5.1.50709.0419,05612-Jul-201600:19x86
Mscorrc_debug_itdll5.1.50709.0404,72012-Jul-201600:19x86
Mscorrc_debug_jadll5.1.50709.0239,85612-Jul-201600:19x86
Mscorrc_debug_kodll5.1.50709.0234,22412-Jul-201600:19x86
Mscorrc_debug_rudll5.1.50709.0388,33612-Jul-201600:19x86
Mscorrc_debug_zh_hansdll5.1.50709.0163,56812-Jul-201600:19x86
Mscorrc_debug_zh_hantdll5.1.50709.0174,83212-Jul-201600:19x86
Sosdll5.1.50709.0627,33612-Jul-201600:19x86
System_core_debug_resources_dedll5.1.50709.046,26412-Jul-201600:19x86
System_core_debug_resources_en_usdll5.1.50709.044,29612-Jul-201600:19x86
System_core_debug_resources_esdll5.1.50709.045,83212-Jul-201600:19x86
System_core_debug_resources_frdll5.1.50709.046,85612-Jul-201600:19x86
System_core_debug_resources_itdll5.1.50709.045,83212-Jul-201600:19x86
System_core_debug_resources_jadll5.1.50709.050,95212-Jul-201600:19x86
System_core_debug_resources_kodll5.1.50709.047,36812-Jul-201600:19x86
System_core_debug_resources_rudll5.1.50709.057,09612-Jul-201600:19x86
System_core_debug_resources_zh_hansdll5.1.50709.041,22412-Jul-201600:19x86
System_core_debug_resources_zh_hantdll5.1.50709.041,73612-Jul-201600:19x86
System_debug_resources_dedll5.1.50709.025,77612-Jul-201600:19x86
System_debug_resources_en_usdll5.1.50709.032,00012-Jul-201600:19x86
System_debug_resources_esdll5.1.50709.025,85612-Jul-201600:19x86
System_debug_resources_frdll5.1.50709.025,85612-Jul-201600:19x86
System_debug_resources_itdll5.1.50709.025,34412-Jul-201600:19x86
System_debug_resources_jadll5.1.50709.027,39212-Jul-201600:19x86
System_debug_resources_kodll5.1.50709.025,85612-Jul-201600:19x86
System_debug_resources_rudll5.1.50709.030,46412-Jul-201600:19x86
System_debug_resources_zh_hansdll5.1.50709.023,29612-Jul-201600:19x86
System_debug_resources_zh_hantdll5.1.50709.023,80812-Jul-201600:19x86
System_net_debug_resources_dedll5.1.50709.023,22412-Jul-201600:19x86
System_net_debug_resources_en_usdll5.1.50709.029,44812-Jul-201600:19x86
System_net_debug_resources_esdll5.1.50709.023,30412-Jul-201600:19x86
System_net_debug_resources_frdll5.1.50709.023,81612-Jul-201600:19x86
System_net_debug_resources_itdll5.1.50709.022,79212-Jul-201600:19x86
System_net_debug_resources_jadll5.1.50709.025,35212-Jul-201600:19x86
System_net_debug_resources_kodll5.1.50709.023,30412-Jul-201600:19x86
System_net_debug_resources_rudll5.1.50709.027,40012-Jul-201600:19x86
System_net_debug_resources_zh_hansdll5.1.50709.020,74412-Jul-201600:19x86
System_net_debug_resources_zh_hantdll5.1.50709.021,25612-Jul-201600:19x86
System_runtime_serialization_debug_resources_dedll5.1.50709.056,54412-Jul-201600:19x86
System_runtime_serialization_debug_resources_en_usdll5.1.50709.052,01612-Jul-201600:19x86
System_runtime_serialization_debug_resources_esdll5.1.50709.055,08812-Jul-201600:19x86
System_runtime_serialization_debug_resources_frdll5.1.50709.058,16012-Jul-201600:19x86
System_runtime_serialization_debug_resources_itdll5.1.50709.053,55212-Jul-201600:19x86
System_runtime_serialization_debug_resources_jadll5.1.50709.063,28012-Jul-201600:19x86
System_runtime_serialization_debug_resources_kodll5.1.50709.057,64812-Jul-201600:19x86
System_runtime_serialization_debug_resources_rudll5.1.50709.071,47212-Jul-201600:19x86
System_runtime_serialization_debug_resources_zh_hansdll5.1.50709.049,96812-Jul-201600:19x86
System_runtime_serialization_debug_resources_zh_hantdll5.1.50709.049,45612-Jul-201600:19x86
System_servicemodel_debug_resources_dedll5.1.50709.071,36812-Jul-201600:19x86
System_servicemodel_debug_resources_en_usdll5.1.50709.066,32812-Jul-201600:19x86
System_servicemodel_debug_resources_esdll5.1.50709.069,40012-Jul-201600:19x86
System_servicemodel_debug_resources_frdll5.1.50709.073,49612-Jul-201600:19x86
System_servicemodel_debug_resources_itdll5.1.50709.068,88812-Jul-201600:19x86
System_servicemodel_debug_resources_jadll5.1.50709.080,66412-Jul-201600:19x86
System_servicemodel_debug_resources_kodll5.1.50709.071,96012-Jul-201600:19x86
System_servicemodel_debug_resources_rudll5.1.50709.092,44012-Jul-201600:19x86
System_servicemodel_debug_resources_zh_hansdll5.1.50709.061,72012-Jul-201600:19x86
System_servicemodel_debug_resources_zh_hantdll5.1.50709.061,20812-Jul-201600:19x86
System_servicemodel_web_debug_resources_dedll5.1.50709.016,60012-Jul-201600:19x86
System_servicemodel_web_debug_resources_en_usdll5.1.50709.017,18412-Jul-201600:19x86
System_servicemodel_web_debug_resources_esdll5.1.50709.016,16012-Jul-201600:19x86
System_servicemodel_web_debug_resources_frdll5.1.50709.016,67212-Jul-201600:19x86
System_servicemodel_web_debug_resources_itdll5.1.50709.016,16012-Jul-201600:19x86
System_servicemodel_web_debug_resources_jadll5.1.50709.017,18412-Jul-201600:19x86
System_servicemodel_web_debug_resources_kodll5.1.50709.016,67212-Jul-201600:19x86
System_servicemodel_web_debug_resources_rudll5.1.50709.018,72012-Jul-201600:19x86
System_servicemodel_web_debug_resources_zh_hansdll5.1.50709.015,64812-Jul-201600:19x86
System_servicemodel_web_debug_resources_zh_hantdll5.1.50709.015,64812-Jul-201600:19x86
System_windows_browser_debug_resources_dedll8.1.50709.014,03212-Jul-201600:19x86
System_windows_browser_debug_resources_en_usdll8.1.50709.015,13612-Jul-201600:19x86
System_windows_browser_debug_resources_esdll8.1.50709.014,11212-Jul-201600:19x86
System_windows_browser_debug_resources_frdll8.1.50709.014,11212-Jul-201600:19x86
System_windows_browser_debug_resources_itdll8.1.50709.014,11212-Jul-201600:19x86
System_windows_browser_debug_resources_jadll8.1.50709.014,62412-Jul-201600:19x86
System_windows_browser_debug_resources_kodll8.1.50709.014,11212-Jul-201600:19x86
System_windows_browser_debug_resources_rudll8.1.50709.015,13612-Jul-201600:19x86
System_windows_browser_debug_resources_zh_hansdll8.1.50709.013,60012-Jul-201600:19x86
System_windows_browser_debug_resources_zh_hantdll8.1.50709.013,60012-Jul-201600:19x86
System_windows_debug_resources_dedll5.1.50709.064,19212-Jul-201600:19x86
System_windows_debug_resources_en_usdll5.1.50709.060,17612-Jul-201600:19x86
System_windows_debug_resources_esdll5.1.50709.060,17612-Jul-201600:19x86
System_windows_debug_resources_frdll5.1.50709.060,17612-Jul-201600:19x86
System_windows_debug_resources_itdll5.1.50709.060,17612-Jul-201600:19x86
System_windows_debug_resources_jadll5.1.50709.064,27212-Jul-201600:19x86
System_windows_debug_resources_kodll5.1.50709.064,27212-Jul-201600:19x86
System_windows_debug_resources_rudll5.1.50709.072,46412-Jul-201600:19x86
System_windows_debug_resources_zh_hansdll5.1.50709.056,08012-Jul-201600:19x86
System_windows_debug_resources_zh_hantdll5.1.50709.056,08012-Jul-201600:19x86
System_windows_xna_debug_resources_dedll5.1.50709.015,04812-Jul-201600:19x86
System_windows_xna_debug_resources_en_usdll5.1.50709.015,64012-Jul-201600:19x86
System_windows_xna_debug_resources_esdll5.1.50709.015,12812-Jul-201600:19x86
System_windows_xna_debug_resources_frdll5.1.50709.015,12812-Jul-201600:19x86
System_windows_xna_debug_resources_itdll5.1.50709.015,12812-Jul-201600:19x86
System_windows_xna_debug_resources_jadll5.1.50709.016,15212-Jul-201600:19x86
System_windows_xna_debug_resources_kodll5.1.50709.015,12812-Jul-201600:19x86
System_windows_xna_debug_resources_rudll5.1.50709.016,66412-Jul-201600:19x86
System_windows_xna_debug_resources_zh_hansdll5.1.50709.014,61612-Jul-201600:19x86
System_windows_xna_debug_resources_zh_hantdll5.1.50709.014,61612-Jul-201600:19x86
System_xml_debug_resources_dedll5.1.50709.033,46412-Jul-201600:19x86
System_xml_debug_resources_en_usdll5.1.50709.033,03212-Jul-201600:19x86
System_xml_debug_resources_esdll5.1.50709.033,03212-Jul-201600:19x86
System_xml_debug_resources_frdll5.1.50709.033,54412-Jul-201600:19x86
System_xml_debug_resources_itdll5.1.50709.033,03212-Jul-201600:19x86
System_xml_debug_resources_jadll5.1.50709.036,61612-Jul-201600:19x86
System_xml_debug_resources_kodll5.1.50709.034,56812-Jul-201600:19x86
System_xml_debug_resources_rudll5.1.50709.041,22412-Jul-201600:19x86
System_xml_debug_resources_zh_hansdll5.1.50709.030,47212-Jul-201600:19x86
System_xml_debug_resources_zh_hantdll5.1.50709.030,47212-Jul-201600:19x86

For all supported x64-based versions of Silverlight

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Install.exe5.1.50709.0289,46412-Jul-201604:19x64
Install.res.dll5.1.50709.0438,44012-Jul-201600:22x64
Microsoft_defaults.exe1.0.0.1119,96827-May-201504:13x86
Silverlight.7zNot applicable12,842,08912-Jul-201604:20Not applicable
Silverlight.msiNot applicable38,91212-Jul-201603:29Not applicable

For all supported x64-based versions of Silverlight Developer

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Install.exe5.1.50709.0290,00812-Jul-201604:40x64
Install.res.dll5.1.50709.0438,44012-Jul-201600:22x64
Microsoft_defaults.exe1.0.0.1119,96827-May-201504:13x86
Silverlight.7zNot applicable12,838,89612-Jul-201604:41Not applicable
Silverlight.msiNot applicable38,91212-Jul-201603:29Not applicable
Agcoreresourcedll5.1.50709.0304,80012-Jul-201600:19x86
Agcoreresourcedll_645.1.50709.0304,80012-Jul-201600:33Not applicable
Dbgshimdll5.1.50709.0164,49612-Jul-201600:19x86
Dbgshimdll_645.1.50709.0204,43212-Jul-201600:33Not applicable
Microsoft_visualbasic_debug_resources_dedll5.1.50709.027,34412-Jul-201600:33x86
Microsoft_visualbasic_debug_resources_dedll_645.1.50709.027,34412-Jul-201600:33Not applicable
Microsoft_visualbasic_debug_resources_en_usdll5.1.50709.026,40012-Jul-201600:33x86
Microsoft_visualbasic_debug_resources_en_usdll_645.1.50709.026,40012-Jul-201600:33Not applicable
Microsoft_visualbasic_debug_resources_esdll5.1.50709.027,42412-Jul-201600:33x86
Microsoft_visualbasic_debug_resources_esdll_645.1.50709.027,42412-Jul-201600:33Not applicable
Microsoft_visualbasic_debug_resources_frdll5.1.50709.026,91212-Jul-201600:33x86
Microsoft_visualbasic_debug_resources_frdll_645.1.50709.026,91212-Jul-201600:33Not applicable
Microsoft_visualbasic_debug_resources_itdll5.1.50709.026,91212-Jul-201600:33x86
Microsoft_visualbasic_debug_resources_itdll_645.1.50709.026,91212-Jul-201600:33Not applicable
Microsoft_visualbasic_debug_resources_jadll5.1.50709.029,98412-Jul-201600:33x86
Microsoft_visualbasic_debug_resources_jadll_645.1.50709.029,98412-Jul-201600:33Not applicable
Microsoft_visualbasic_debug_resources_kodll5.1.50709.028,44812-Jul-201600:33x86
Microsoft_visualbasic_debug_resources_kodll_645.1.50709.028,44812-Jul-201600:33Not applicable
Microsoft_visualbasic_debug_resources_rudll5.1.50709.033,05612-Jul-201600:33x86
Microsoft_visualbasic_debug_resources_rudll_645.1.50709.033,05612-Jul-201600:33Not applicable
Microsoft_visualbasic_debug_resources_zh_hansdll5.1.50709.024,86412-Jul-201600:33x86
Microsoft_visualbasic_debug_resources_zh_hansdll_645.1.50709.024,86412-Jul-201600:33Not applicable
Microsoft_visualbasic_debug_resources_zh_hantdll5.1.50709.024,86412-Jul-201600:33x86
Microsoft_visualbasic_debug_resources_zh_hantdll_645.1.50709.024,86412-Jul-201600:33Not applicable
Microsoft_xna_framework_debug_resources_dedll5.1.50709.011,99212-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_debug_resources_dedll_645.1.50709.011,99212-Jul-201600:33Not applicable
Microsoft_xna_framework_debug_resources_en_usdll5.1.50709.013,08812-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_debug_resources_en_usdll_645.1.50709.013,08812-Jul-201600:33Not applicable
Microsoft_xna_framework_debug_resources_esdll5.1.50709.012,06412-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_debug_resources_esdll_645.1.50709.012,06412-Jul-201600:33Not applicable
Microsoft_xna_framework_debug_resources_frdll5.1.50709.012,06412-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_debug_resources_frdll_645.1.50709.012,06412-Jul-201600:33Not applicable
Microsoft_xna_framework_debug_resources_itdll5.1.50709.012,06412-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_debug_resources_itdll_645.1.50709.012,06412-Jul-201600:33Not applicable
Microsoft_xna_framework_debug_resources_jadll5.1.50709.012,06412-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_debug_resources_jadll_645.1.50709.012,06412-Jul-201600:33Not applicable
Microsoft_xna_framework_debug_resources_kodll5.1.50709.012,06412-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_debug_resources_kodll_645.1.50709.012,06412-Jul-201600:33Not applicable
Microsoft_xna_framework_debug_resources_rudll5.1.50709.012,57612-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_debug_resources_rudll_645.1.50709.012,57612-Jul-201600:33Not applicable
Microsoft_xna_framework_debug_resources_zh_hansdll5.1.50709.011,55212-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_debug_resources_zh_hansdll_645.1.50709.011,55212-Jul-201600:33Not applicable
Microsoft_xna_framework_debug_resources_zh_hantdll5.1.50709.011,55212-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_debug_resources_zh_hantdll_645.1.50709.011,55212-Jul-201600:33Not applicable
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_dedll5.1.50709.015,59212-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_dedll_645.1.50709.015,59212-Jul-201600:33Not applicable
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_en_usdll5.1.50709.016,69612-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_en_usdll_645.1.50709.016,69612-Jul-201600:33Not applicable
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_esdll5.1.50709.015,67212-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_esdll_645.1.50709.015,67212-Jul-201600:33Not applicable
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_frdll5.1.50709.016,18412-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_frdll_645.1.50709.016,18412-Jul-201600:33Not applicable
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_itdll5.1.50709.016,18412-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_itdll_645.1.50709.016,18412-Jul-201600:33Not applicable
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_jadll5.1.50709.016,69612-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_jadll_645.1.50709.016,69612-Jul-201600:33Not applicable
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_kodll5.1.50709.016,18412-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_kodll_645.1.50709.016,18412-Jul-201600:33Not applicable
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_rudll5.1.50709.017,72012-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_rudll_645.1.50709.017,72012-Jul-201600:33Not applicable
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_zh_hansdll5.1.50709.015,16012-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_zh_hansdll_645.1.50709.015,16012-Jul-201600:33Not applicable
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_zh_hantdll5.1.50709.015,16012-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_graphics_debug_resources_zh_hantdll_645.1.50709.015,16012-Jul-201600:33Not applicable
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_dedll5.1.50709.011,00012-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_dedll_645.1.50709.011,00012-Jul-201600:33Not applicable
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_en_usdll5.1.50709.012,10412-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_en_usdll_645.1.50709.012,10412-Jul-201600:33Not applicable
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_esdll5.1.50709.011,08012-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_esdll_645.1.50709.011,08012-Jul-201600:33Not applicable
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_frdll5.1.50709.011,08012-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_frdll_645.1.50709.011,08012-Jul-201600:33Not applicable
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_itdll5.1.50709.011,08012-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_itdll_645.1.50709.011,08012-Jul-201600:33Not applicable
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_jadll5.1.50709.011,08012-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_jadll_645.1.50709.011,08012-Jul-201600:33Not applicable
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_kodll5.1.50709.011,08012-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_kodll_645.1.50709.011,08012-Jul-201600:33Not applicable
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_rudll5.1.50709.011,08012-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_rudll_645.1.50709.011,08012-Jul-201600:33Not applicable
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_zh_hansdll5.1.50709.011,08012-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_zh_hansdll_645.1.50709.011,08012-Jul-201600:33Not applicable
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_zh_hantdll5.1.50709.011,08012-Jul-201600:19x86
Microsoft_xna_framework_graphics_shaders_debug_resources_zh_hantdll_645.1.50709.011,08012-Jul-201600:33Not applicable
Mscordaccoredll5.1.50709.01,179,29612-Jul-201600:19x86
Mscordaccoredll_645.1.50709.01,620,12812-Jul-201600:33Not applicable
Mscordbidll5.1.50709.0952,98412-Jul-201600:19x86
Mscordbidll_645.1.50709.01,349,27212-Jul-201600:33Not applicable
Mscorlib_debug_resources_dedll5.1.50709.0228,53612-Jul-201600:19x86
Mscorlib_debug_resources_dedll_645.1.50709.0228,53612-Jul-201600:33Not applicable
Mscorlib_debug_resources_en_usdll5.1.50709.0215,81612-Jul-201600:19x86
Mscorlib_debug_resources_en_usdll_645.1.50709.0215,81612-Jul-201600:33Not applicable
Mscorlib_debug_resources_esdll5.1.50709.0224,52012-Jul-201600:19x86
Mscorlib_debug_resources_esdll_645.1.50709.0224,52012-Jul-201600:33Not applicable
Mscorlib_debug_resources_frdll5.1.50709.0229,12812-Jul-201600:19x86
Mscorlib_debug_resources_frdll_645.1.50709.0229,12812-Jul-201600:33Not applicable
Mscorlib_debug_resources_itdll5.1.50709.0223,49612-Jul-201600:19x86
Mscorlib_debug_resources_itdll_645.1.50709.0223,49612-Jul-201600:33Not applicable
Mscorlib_debug_resources_jadll5.1.50709.0255,24012-Jul-201600:19x86
Mscorlib_debug_resources_jadll_645.1.50709.0255,24012-Jul-201600:33Not applicable
Mscorlib_debug_resources_kodll5.1.50709.0232,20012-Jul-201600:19x86
Mscorlib_debug_resources_kodll_645.1.50709.0232,20012-Jul-201600:33Not applicable
Mscorlib_debug_resources_rudll5.1.50709.0292,10412-Jul-201600:19x86
Mscorlib_debug_resources_rudll_645.1.50709.0292,10412-Jul-201600:33Not applicable
Mscorlib_debug_resources_zh_hansdll5.1.50709.0198,40812-Jul-201600:19x86
Mscorlib_debug_resources_zh_hansdll_645.1.50709.0198,40812-Jul-201600:33Not applicable
Mscorlib_debug_resources_zh_hantdll5.1.50709.0199,94412-Jul-201600:19x86
Mscorlib_debug_resources_zh_hantdll_645.1.50709.0199,94412-Jul-201600:33Not applicable
Mscorrc_debug_dedll5.1.50709.0423,66412-Jul-201600:19x86
Mscorrc_debug_dedll_645.1.50709.0423,66412-Jul-201600:33Not applicable
Mscorrc_debug_en_usdll5.1.50709.0345,76012-Jul-201600:19x86
Mscorrc_debug_en_usdll_645.1.50709.0345,76012-Jul-201600:33Not applicable
Mscorrc_debug_esdll5.1.50709.0413,42412-Jul-201600:19x86
Mscorrc_debug_esdll_645.1.50709.0413,42412-Jul-201600:33Not applicable
Mscorrc_debug_frdll5.1.50709.0419,05612-Jul-201600:19x86
Mscorrc_debug_frdll_645.1.50709.0419,05612-Jul-201600:33Not applicable
Mscorrc_debug_itdll5.1.50709.0404,72012-Jul-201600:19x86
Mscorrc_debug_itdll_645.1.50709.0404,72012-Jul-201600:33Not applicable
Mscorrc_debug_jadll5.1.50709.0239,85612-Jul-201600:19x86
Mscorrc_debug_jadll_645.1.50709.0239,85612-Jul-201600:33Not applicable
Mscorrc_debug_kodll5.1.50709.0234,22412-Jul-201600:19x86
Mscorrc_debug_kodll_645.1.50709.0234,22412-Jul-201600:33Not applicable
Mscorrc_debug_rudll5.1.50709.0388,33612-Jul-201600:19x86
Mscorrc_debug_rudll_645.1.50709.0388,33612-Jul-201600:33Not applicable
Mscorrc_debug_zh_hansdll5.1.50709.0163,56812-Jul-201600:19x86
Mscorrc_debug_zh_hansdll_645.1.50709.0163,56812-Jul-201600:33Not applicable
Mscorrc_debug_zh_hantdll5.1.50709.0174,83212-Jul-201600:19x86
Mscorrc_debug_zh_hantdll_645.1.50709.0174,83212-Jul-201600:33Not applicable
Sosdll5.1.50709.0627,33612-Jul-201600:19x86
Sosdll_645.1.50709.0742,02412-Jul-201600:33Not applicable
System_core_debug_resources_dedll5.1.50709.046,26412-Jul-201600:19x86
System_core_debug_resources_dedll_645.1.50709.046,26412-Jul-201600:33Not applicable
System_core_debug_resources_en_usdll5.1.50709.044,29612-Jul-201600:19x86
System_core_debug_resources_en_usdll_645.1.50709.044,29612-Jul-201600:33Not applicable
System_core_debug_resources_esdll5.1.50709.045,83212-Jul-201600:19x86
System_core_debug_resources_esdll_645.1.50709.045,83212-Jul-201600:33Not applicable
System_core_debug_resources_frdll5.1.50709.046,85612-Jul-201600:19x86
System_core_debug_resources_frdll_645.1.50709.046,85612-Jul-201600:33Not applicable
System_core_debug_resources_itdll5.1.50709.045,83212-Jul-201600:19x86
System_core_debug_resources_itdll_645.1.50709.045,83212-Jul-201600:33Not applicable
System_core_debug_resources_jadll5.1.50709.050,95212-Jul-201600:19x86
System_core_debug_resources_jadll_645.1.50709.050,95212-Jul-201600:33Not applicable
System_core_debug_resources_kodll5.1.50709.047,36812-Jul-201600:19x86
System_core_debug_resources_kodll_645.1.50709.047,36812-Jul-201600:33Not applicable
System_core_debug_resources_rudll5.1.50709.057,09612-Jul-201600:19x86
System_core_debug_resources_rudll_645.1.50709.057,09612-Jul-201600:33Not applicable
System_core_debug_resources_zh_hansdll5.1.50709.041,22412-Jul-201600:19x86
System_core_debug_resources_zh_hansdll_645.1.50709.041,22412-Jul-201600:33Not applicable
System_core_debug_resources_zh_hantdll5.1.50709.041,73612-Jul-201600:19x86
System_core_debug_resources_zh_hantdll_645.1.50709.041,73612-Jul-201600:33Not applicable
System_debug_resources_dedll5.1.50709.025,77612-Jul-201600:19x86
System_debug_resources_dedll_645.1.50709.025,77612-Jul-201600:33Not applicable
System_debug_resources_en_usdll5.1.50709.032,00012-Jul-201600:19x86
System_debug_resources_en_usdll_645.1.50709.032,00012-Jul-201600:33Not applicable
System_debug_resources_esdll5.1.50709.025,85612-Jul-201600:19x86
System_debug_resources_esdll_645.1.50709.025,85612-Jul-201600:33Not applicable
System_debug_resources_frdll5.1.50709.025,85612-Jul-201600:19x86
System_debug_resources_frdll_645.1.50709.025,85612-Jul-201600:33Not applicable
System_debug_resources_itdll5.1.50709.025,34412-Jul-201600:19x86
System_debug_resources_itdll_645.1.50709.025,34412-Jul-201600:33Not applicable
System_debug_resources_jadll5.1.50709.027,39212-Jul-201600:19x86
System_debug_resources_jadll_645.1.50709.027,39212-Jul-201600:33Not applicable
System_debug_resources_kodll5.1.50709.025,85612-Jul-201600:19x86
System_debug_resources_kodll_645.1.50709.025,85612-Jul-201600:33Not applicable
System_debug_resources_rudll5.1.50709.030,46412-Jul-201600:19x86
System_debug_resources_rudll_645.1.50709.030,46412-Jul-201600:33Not applicable
System_debug_resources_zh_hansdll5.1.50709.023,29612-Jul-201600:19x86
System_debug_resources_zh_hansdll_645.1.50709.023,29612-Jul-201600:33Not applicable
System_debug_resources_zh_hantdll5.1.50709.023,80812-Jul-201600:19x86
System_debug_resources_zh_hantdll_645.1.50709.023,80812-Jul-201600:33Not applicable
System_net_debug_resources_dedll5.1.50709.023,22412-Jul-201600:19x86
System_net_debug_resources_dedll_645.1.50709.023,22412-Jul-201600:33Not applicable
System_net_debug_resources_en_usdll5.1.50709.029,44812-Jul-201600:19x86
System_net_debug_resources_en_usdll_645.1.50709.029,44812-Jul-201600:33Not applicable
System_net_debug_resources_esdll5.1.50709.023,30412-Jul-201600:19x86
System_net_debug_resources_esdll_645.1.50709.023,30412-Jul-201600:33Not applicable
System_net_debug_resources_frdll5.1.50709.023,81612-Jul-201600:19x86
System_net_debug_resources_frdll_645.1.50709.023,81612-Jul-201600:33Not applicable
System_net_debug_resources_itdll5.1.50709.022,79212-Jul-201600:19x86
System_net_debug_resources_itdll_645.1.50709.022,79212-Jul-201600:33Not applicable
System_net_debug_resources_jadll5.1.50709.025,35212-Jul-201600:19x86
System_net_debug_resources_jadll_645.1.50709.025,35212-Jul-201600:33Not applicable
System_net_debug_resources_kodll5.1.50709.023,30412-Jul-201600:19x86
System_net_debug_resources_kodll_645.1.50709.023,30412-Jul-201600:33Not applicable
System_net_debug_resources_rudll5.1.50709.027,40012-Jul-201600:19x86
System_net_debug_resources_rudll_645.1.50709.027,40012-Jul-201600:33Not applicable
System_net_debug_resources_zh_hansdll5.1.50709.020,74412-Jul-201600:19x86
System_net_debug_resources_zh_hansdll_645.1.50709.020,74412-Jul-201600:33Not applicable
System_net_debug_resources_zh_hantdll5.1.50709.021,25612-Jul-201600:19x86
System_net_debug_resources_zh_hantdll_645.1.50709.021,25612-Jul-201600:33Not applicable
System_runtime_serialization_debug_resources_dedll5.1.50709.056,54412-Jul-201600:19x86
System_runtime_serialization_debug_resources_dedll_645.1.50709.056,54412-Jul-201600:33Not applicable
System_runtime_serialization_debug_resources_en_usdll5.1.50709.052,01612-Jul-201600:19x86
System_runtime_serialization_debug_resources_en_usdll_645.1.50709.052,01612-Jul-201600:33Not applicable
System_runtime_serialization_debug_resources_esdll5.1.50709.055,08812-Jul-201600:19x86
System_runtime_serialization_debug_resources_esdll_645.1.50709.055,08812-Jul-201600:33Not applicable
System_runtime_serialization_debug_resources_frdll5.1.50709.058,16012-Jul-201600:19x86
System_runtime_serialization_debug_resources_frdll_645.1.50709.058,16012-Jul-201600:33Not applicable
System_runtime_serialization_debug_resources_itdll5.1.50709.053,55212-Jul-201600:19x86
System_runtime_serialization_debug_resources_itdll_645.1.50709.053,55212-Jul-201600:33Not applicable
System_runtime_serialization_debug_resources_jadll5.1.50709.063,28012-Jul-201600:19x86
System_runtime_serialization_debug_resources_jadll_645.1.50709.063,28012-Jul-201600:33Not applicable
System_runtime_serialization_debug_resources_kodll5.1.50709.057,64812-Jul-201600:19x86
System_runtime_serialization_debug_resources_kodll_645.1.50709.057,64812-Jul-201600:33Not applicable
System_runtime_serialization_debug_resources_rudll5.1.50709.071,47212-Jul-201600:19x86
System_runtime_serialization_debug_resources_rudll_645.1.50709.071,47212-Jul-201600:33Not applicable
System_runtime_serialization_debug_resources_zh_hansdll5.1.50709.049,96812-Jul-201600:19x86
System_runtime_serialization_debug_resources_zh_hansdll_645.1.50709.049,96812-Jul-201600:33Not applicable
System_runtime_serialization_debug_resources_zh_hantdll5.1.50709.049,45612-Jul-201600:19x86
System_runtime_serialization_debug_resources_zh_hantdll_645.1.50709.049,45612-Jul-201600:33Not applicable
System_servicemodel_debug_resources_dedll5.1.50709.071,36812-Jul-201600:19x86
System_servicemodel_debug_resources_dedll_645.1.50709.071,36812-Jul-201600:33Not applicable
System_servicemodel_debug_resources_en_usdll5.1.50709.066,32812-Jul-201600:19x86
System_servicemodel_debug_resources_en_usdll_645.1.50709.066,32812-Jul-201600:33Not applicable
System_servicemodel_debug_resources_esdll5.1.50709.069,40012-Jul-201600:19x86
System_servicemodel_debug_resources_esdll_645.1.50709.069,40012-Jul-201600:33Not applicable
System_servicemodel_debug_resources_frdll5.1.50709.073,49612-Jul-201600:19x86
System_servicemodel_debug_resources_frdll_645.1.50709.073,49612-Jul-201600:33Not applicable
System_servicemodel_debug_resources_itdll5.1.50709.068,88812-Jul-201600:19x86
System_servicemodel_debug_resources_itdll_645.1.50709.068,88812-Jul-201600:33Not applicable
System_servicemodel_debug_resources_jadll5.1.50709.080,66412-Jul-201600:19x86
System_servicemodel_debug_resources_jadll_645.1.50709.080,66412-Jul-201600:33Not applicable
System_servicemodel_debug_resources_kodll5.1.50709.071,96012-Jul-201600:19x86
System_servicemodel_debug_resources_kodll_645.1.50709.071,96012-Jul-201600:33Not applicable
System_servicemodel_debug_resources_rudll5.1.50709.092,44012-Jul-201600:19x86
System_servicemodel_debug_resources_rudll_645.1.50709.092,44012-Jul-201600:33Not applicable
System_servicemodel_debug_resources_zh_hansdll5.1.50709.061,72012-Jul-201600:19x86
System_servicemodel_debug_resources_zh_hansdll_645.1.50709.061,72012-Jul-201600:33Not applicable
System_servicemodel_debug_resources_zh_hantdll5.1.50709.061,20812-Jul-201600:19x86
System_servicemodel_debug_resources_zh_hantdll_645.1.50709.061,20812-Jul-201600:33Not applicable
System_servicemodel_web_debug_resources_dedll5.1.50709.016,60012-Jul-201600:19x86
System_servicemodel_web_debug_resources_dedll_645.1.50709.016,60012-Jul-201600:33Not applicable
System_servicemodel_web_debug_resources_en_usdll5.1.50709.017,18412-Jul-201600:19x86
System_servicemodel_web_debug_resources_en_usdll_645.1.50709.017,18412-Jul-201600:33Not applicable
System_servicemodel_web_debug_resources_esdll5.1.50709.016,16012-Jul-201600:19x86
System_servicemodel_web_debug_resources_esdll_645.1.50709.016,16012-Jul-201600:33Not applicable
System_servicemodel_web_debug_resources_frdll5.1.50709.016,67212-Jul-201600:19x86
System_servicemodel_web_debug_resources_frdll_645.1.50709.016,67212-Jul-201600:33Not applicable
System_servicemodel_web_debug_resources_itdll5.1.50709.016,16012-Jul-201600:19x86
System_servicemodel_web_debug_resources_itdll_645.1.50709.016,16012-Jul-201600:33Not applicable
System_servicemodel_web_debug_resources_jadll5.1.50709.017,18412-Jul-201600:19x86
System_servicemodel_web_debug_resources_jadll_645.1.50709.017,18412-Jul-201600:33Not applicable
System_servicemodel_web_debug_resources_kodll5.1.50709.016,67212-Jul-201600:19x86
System_servicemodel_web_debug_resources_kodll_645.1.50709.016,67212-Jul-201600:33Not applicable
System_servicemodel_web_debug_resources_rudll5.1.50709.018,72012-Jul-201600:19x86
System_servicemodel_web_debug_resources_rudll_645.1.50709.018,72012-Jul-201600:33Not applicable
System_servicemodel_web_debug_resources_zh_hansdll5.1.50709.015,64812-Jul-201600:19x86
System_servicemodel_web_debug_resources_zh_hansdll_645.1.50709.015,64812-Jul-201600:33Not applicable
System_servicemodel_web_debug_resources_zh_hantdll5.1.50709.015,64812-Jul-201600:19x86
System_servicemodel_web_debug_resources_zh_hantdll_645.1.50709.015,64812-Jul-201600:33Not applicable
System_windows_browser_debug_resources_dedll8.1.50709.014,03212-Jul-201600:19x86
System_windows_browser_debug_resources_dedll_648.1.50709.014,03212-Jul-201600:33Not applicable
System_windows_browser_debug_resources_en_usdll8.1.50709.015,13612-Jul-201600:19x86
System_windows_browser_debug_resources_en_usdll_648.1.50709.015,13612-Jul-201600:33Not applicable
System_windows_browser_debug_resources_esdll8.1.50709.014,11212-Jul-201600:19x86
System_windows_browser_debug_resources_esdll_648.1.50709.014,11212-Jul-201600:33Not applicable
System_windows_browser_debug_resources_frdll8.1.50709.014,11212-Jul-201600:19x86
System_windows_browser_debug_resources_frdll_648.1.50709.014,11212-Jul-201600:33Not applicable
System_windows_browser_debug_resources_itdll8.1.50709.014,11212-Jul-201600:19x86
System_windows_browser_debug_resources_itdll_648.1.50709.014,11212-Jul-201600:33Not applicable
System_windows_browser_debug_resources_jadll8.1.50709.014,62412-Jul-201600:19x86
System_windows_browser_debug_resources_jadll_648.1.50709.014,62412-Jul-201600:33Not applicable
System_windows_browser_debug_resources_kodll8.1.50709.014,11212-Jul-201600:19x86
System_windows_browser_debug_resources_kodll_648.1.50709.014,11212-Jul-201600:33Not applicable
System_windows_browser_debug_resources_rudll8.1.50709.015,13612-Jul-201600:19x86
System_windows_browser_debug_resources_rudll_648.1.50709.015,13612-Jul-201600:33Not applicable
System_windows_browser_debug_resources_zh_hansdll8.1.50709.013,60012-Jul-201600:19x86
System_windows_browser_debug_resources_zh_hansdll_648.1.50709.013,60012-Jul-201600:33Not applicable
System_windows_browser_debug_resources_zh_hantdll8.1.50709.013,60012-Jul-201600:19x86
System_windows_browser_debug_resources_zh_hantdll_648.1.50709.013,60012-Jul-201600:33Not applicable
System_windows_debug_resources_dedll5.1.50709.064,19212-Jul-201600:19x86
System_windows_debug_resources_dedll_645.1.50709.064,19212-Jul-201600:33Not applicable
System_windows_debug_resources_en_usdll5.1.50709.060,17612-Jul-201600:19x86
System_windows_debug_resources_en_usdll_645.1.50709.060,17612-Jul-201600:33Not applicable
System_windows_debug_resources_esdll5.1.50709.060,17612-Jul-201600:19x86
System_windows_debug_resources_esdll_645.1.50709.060,17612-Jul-201600:33Not applicable
System_windows_debug_resources_frdll5.1.50709.060,17612-Jul-201600:19x86
System_windows_debug_resources_frdll_645.1.50709.060,17612-Jul-201600:33Not applicable
System_windows_debug_resources_itdll5.1.50709.060,17612-Jul-201600:19x86
System_windows_debug_resources_itdll_645.1.50709.060,17612-Jul-201600:33Not applicable
System_windows_debug_resources_jadll5.1.50709.064,27212-Jul-201600:19x86
System_windows_debug_resources_jadll_645.1.50709.064,27212-Jul-201600:33Not applicable
System_windows_debug_resources_kodll5.1.50709.064,27212-Jul-201600:19x86
System_windows_debug_resources_kodll_645.1.50709.064,27212-Jul-201600:33Not applicable
System_windows_debug_resources_rudll5.1.50709.072,46412-Jul-201600:19x86
System_windows_debug_resources_rudll_645.1.50709.072,46412-Jul-201600:33Not applicable
System_windows_debug_resources_zh_hansdll5.1.50709.056,08012-Jul-201600:19x86
System_windows_debug_resources_zh_hansdll_645.1.50709.056,08012-Jul-201600:33Not applicable
System_windows_debug_resources_zh_hantdll5.1.50709.056,08012-Jul-201600:19x86
System_windows_debug_resources_zh_hantdll_645.1.50709.056,08012-Jul-201600:33Not applicable
System_windows_xna_debug_resources_dedll5.1.50709.015,04812-Jul-201600:19x86
System_windows_xna_debug_resources_dedll_645.1.50709.015,04812-Jul-201600:33Not applicable
System_windows_xna_debug_resources_en_usdll5.1.50709.015,64012-Jul-201600:19x86
System_windows_xna_debug_resources_en_usdll_645.1.50709.015,64012-Jul-201600:33Not applicable
System_windows_xna_debug_resources_esdll5.1.50709.015,12812-Jul-201600:19x86
System_windows_xna_debug_resources_esdll_645.1.50709.015,12812-Jul-201600:33Not applicable
System_windows_xna_debug_resources_frdll5.1.50709.015,12812-Jul-201600:19x86
System_windows_xna_debug_resources_frdll_645.1.50709.015,12812-Jul-201600:33Not applicable
System_windows_xna_debug_resources_itdll5.1.50709.015,12812-Jul-201600:19x86
System_windows_xna_debug_resources_itdll_645.1.50709.015,12812-Jul-201600:33Not applicable
System_windows_xna_debug_resources_jadll5.1.50709.016,15212-Jul-201600:19x86
System_windows_xna_debug_resources_jadll_645.1.50709.016,15212-Jul-201600:33Not applicable
System_windows_xna_debug_resources_kodll5.1.50709.015,12812-Jul-201600:19x86
System_windows_xna_debug_resources_kodll_645.1.50709.015,12812-Jul-201600:33Not applicable
System_windows_xna_debug_resources_rudll5.1.50709.016,66412-Jul-201600:19x86
System_windows_xna_debug_resources_rudll_645.1.50709.016,66412-Jul-201600:33Not applicable
System_windows_xna_debug_resources_zh_hansdll5.1.50709.014,61612-Jul-201600:19x86
System_windows_xna_debug_resources_zh_hansdll_645.1.50709.014,61612-Jul-201600:33Not applicable
System_windows_xna_debug_resources_zh_hantdll5.1.50709.014,61612-Jul-201600:19x86
System_windows_xna_debug_resources_zh_hantdll_645.1.50709.014,61612-Jul-201600:33Not applicable
System_xml_debug_resources_dedll5.1.50709.033,46412-Jul-201600:19x86
System_xml_debug_resources_dedll_645.1.50709.033,46412-Jul-201600:33Not applicable
System_xml_debug_resources_en_usdll5.1.50709.033,03212-Jul-201600:19x86
System_xml_debug_resources_en_usdll_645.1.50709.033,03212-Jul-201600:33Not applicable
System_xml_debug_resources_esdll5.1.50709.033,03212-Jul-201600:19x86
System_xml_debug_resources_esdll_645.1.50709.033,03212-Jul-201600:33Not applicable
System_xml_debug_resources_frdll5.1.50709.033,54412-Jul-201600:19x86
System_xml_debug_resources_frdll_645.1.50709.033,54412-Jul-201600:33Not applicable
System_xml_debug_resources_itdll5.1.50709.033,03212-Jul-201600:19x86
System_xml_debug_resources_itdll_645.1.50709.033,03212-Jul-201600:33Not applicable
System_xml_debug_resources_jadll5.1.50709.036,61612-Jul-201600:19x86
System_xml_debug_resources_jadll_645.1.50709.036,61612-Jul-201600:33Not applicable
System_xml_debug_resources_kodll5.1.50709.034,56812-Jul-201600:19x86
System_xml_debug_resources_kodll_645.1.50709.034,56812-Jul-201600:33Not applicable
System_xml_debug_resources_rudll5.1.50709.041,22412-Jul-201600:19x86
System_xml_debug_resources_rudll_645.1.50709.041,22412-Jul-201600:33Not applicable
System_xml_debug_resources_zh_hansdll5.1.50709.030,47212-Jul-201600:19x86
System_xml_debug_resources_zh_hansdll_645.1.50709.030,47212-Jul-201600:33Not applicable
System_xml_debug_resources_zh_hantdll5.1.50709.030,47212-Jul-201600:19x86
System_xml_debug_resources_zh_hantdll_645.1.50709.030,47212-Jul-201600:33Not applicable
malicious attacker exploit
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3182373 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/13/2016 18:53:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Silverlight 5, Microsoft Silverlight for Macintosh, Microsoft Silverlight for Windows

  • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB3182373
คำติชม