ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: XL2000: รูปภาพมีขนาดใหญ่เกินไป และจะถูกตัดทอน

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:318265
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณพยายามที่จะคัดลอกช่วงภาพ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
รูปภาพใหญ่เกินไป และจะถูกตัดทอน
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถใช้แก้ไขพิมพ์ลัดที่อธิบายไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
300523PPT2000: ลดแผ่นงาน Excel ที่ฝังตัวขนาดเมื่อคุณแก้ไข
โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วนลัดจากบทความ Q300523
  2. ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนลัดและคีย์รีจิสทรีที่เกี่ยวข้องที่สอง
  3. คัดลอกช่วงของเซลล์เป็นปกติ แทนการคัดลอกเป็นรูปภาพ
  4. ในการแก้ไขคลิกที่เมนูในโปรแกรมเป้าหมายวางแบบพิเศษ.
  5. คลิกตัวเลือกรูปภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง และจากนั้น คลิกตกลง.
สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายสนับสนุน โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:หมายเหตุ:: ในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมที่โดยปกติใช้สำหรับการสนับสนุนอาจสามารถยกเลิก ถ้าเป็น Microsoft สนับสนุน Professional กำหนดว่า การปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ต้นทุนการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่ได้มีการกำหนดลักษณะสำหรับการปรับปรุงเฉพาะที่สงสัย
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ