ส่งกลับจากโหมดไฮเบอร์เนตกำหนดตัวจับเวลาที่ไม่มีผลงานให้ห้านาทีในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:318355
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
หลังจากที่คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP ส่งกลับค่า (หรือ "ออกอัพ") จากการไฮเบอร์เนต คุณอาจใส่ไฮเบอร์เนตอีกครั้งหลังจากการไม่มีผลงานห้านาที คำนึงถึงการตั้งค่าที่ คุณได้กำหนดค่าในเครื่องมือ'ตัวเลือกการใช้พลังงาน'ใน'แผงควบคุม'
ข้อมูลเพิ่มเติม
BIOS ของคอมพิวเตอร์ดำเนินการสำหรับการเริ่มระบบแบบเต็มในขณะที่ส่งกลับค่าไฮเบอร์เนต และล้างสัญญาณใด ๆ wakeup ที่อาจใช้งานอยู่ ดังนั้น Windows ไม่สามารถกำหนดว่าเหตุใดคอมพิวเตอร์ woke ขึ้น windows กลับไปยังโหมดไฮเบอร์เนตหลังห้านาทีไม่มีกิจกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์บางอย่างแล้ว ตัวอย่างเช่น Windows อาจแล้วกลับสู่โหมดไฮเบอร์เนตเพื่อป้องกันไม่ให้โปรแกรมจาก waking อัพคอมพิวเตอร์ และสาเหตุของแบตเตอรีเพื่อใช้ในขณะที่คอมพิวเตอร์จะไม่มีการใช้

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นใน Windows Vista หลังจากที่คุณเรียกใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista จากโหมดไฮเบอร์เนต เครื่องคอมพิวเตอร์อาจป้อนการไฮเบอร์เนตอีกครั้งหลังจากการไม่มีผลงานสองนาทีสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
929734คุณอาจพบปัญหาหลังจากที่ดำเนินการกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ต่อจากโหมดประหยัดพลังงานหรือจากโหมดไฮเบอร์เนต
ตัวจับเวลา stand โดย stand โดย s3 s4 ไฮเบอร์เนต S1 Suspend

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 318355 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 09:02:31 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Starter, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhardware kbprb kbmt KB318355 KbMtth
คำติชม