ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
yle="display: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">upport" data-bi-slot="3"> การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

Ndr สำหรับกล่องจดหมายสถานภาพจะติดอยู่ในคิวใน Exchange 2016 หรือ 2013

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3183968
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณมีสภาพแวดล้อมของ Microsoft Exchange 2016 หรือ Microsoft Exchange 2013
  • มีการกำหนดค่าหลายโดเมนที่ยอมรับ
  • เริ่มต้นยอมรับโดเมนไม่ใช่อยู่ SMTP หลักในนโยบายที่อยู่อีเมลของนโยบายเริ่มต้น
ในสถานการณ์สมมตินี้ รายงานไม่สำเร็จ (NDR) ข้อความสำหรับกล่องจดหมายสุขภาพติดอยู่ในคิวเงาและ SmarHostConnect ขาออก
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากโพรบพร้อมใช้งานที่มีการจัดการสำหรับข้อความขาเข้าใช้โดเมนยอมรับค่าเริ่มต้น และไม่ประกอบด้วยความสมบูรณ์ของกล่องจดหมายอยู่ SMTP ที่ใช้โดเมนนี้
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1

เพิ่มโดเมนยอมรับค่าเริ่มต้นเป็นที่อยู่ SMTP รองไปยังนโยบายที่อยู่อีเมลของนโยบายเริ่มต้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูหัวข้อต่อไปนี้ของ TechNet:

วิธีที่ 2

เปลี่ยนโดเมนยอมรับค่าเริ่มต้นให้ตรงกับอยู่ SMTP หลักในนโยบายที่อยู่อีเมลของนโยบายเริ่มต้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูหัวข้อต่อไปนี้ของ TechNet:
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ cmdletชุด EmailAddressPolicyดูหัวข้อต่อไปนี้ของ TechNet:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ