ไม่สามารถเข้าถึงสิ่งที่แนบมา

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:318515
อาการ
ถ้าคุณใช้ Outlook 2000 Service Release 1 (SR-1) หรือ 1a Microsoft Outlook 2000 บริการนำออกใช้ (SR 1a) และคุณเปิดข้อความ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Outlook บล็อกการเข้าถึงสิ่งที่แนบมาอาจไม่ปลอดภัยต่อไปนี้: [...]
หมายเหตุ: ทั้ง Outlook 2000 sr-1 และ Outlook 2000 SR 1a รวมคุณลักษณะความปลอดภัยใหม่ที่บล็อกสิ่งที่แนบมาซึ่งอาจไม่ปลอดภัย คุณลักษณะความปลอดภัยนี้ให้เพิ่มระดับการป้องกันข้อความที่อาจเป็นอันตราย
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากข้อความประกอบด้วยชนิดแฟ้มที่ถูกบล็อก โดย Outlook 2000 sr-1 หรือ Outlook 2000 SR 1a
การแก้ไข
แม้ว่า Outlook 2000 sr-1 หรือ 1a Outlook 2000 SR บล็อคการเข้าถึงสิ่งที่แนบ สิ่งที่แนบมายังคงอยู่ในข้อความ ใช้หนึ่งต่อไปนี้แนะนำวิธีการเข้าถึงแฟ้มที่แนบ:
 • คำขอส่ง หรือลงรายการบัญชีบันทึกสิ่งที่แนบมากับ afile ที่ใช้ร่วมกัน และส่งลิงค์ไป

  - หรือ -
 • ขอให้ ผู้ส่งใช้เป็นแฟ้มบีบอัดโปรแกรมอรรถประโยชน์ thatchanges ส่วนขยายชื่อแฟ้มใหม่ สำหรับรายชื่อของบุคคลที่สาม-compressionproducts คลิกหมายเลขบทความเพื่อดูบทความการบริการส่วน Microsoft ต่อไปนี้:
  291637 สิ่งที่แนบมาไม่ได้ถูกบีบอัด โดยใช้ Outlook


  - หรือ -
 • ขอให้ผู้ส่งเปลี่ยนชื่อ andsend นามสกุลของชื่อแฟ้มที่ให้คุณ หลังจากที่คุณได้รับเอกสารแนบที่เปลี่ยนชื่อ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ thefile ที่ มีนามสกุลเดิม
หากวิธีการก่อนหน้านี้แนะนำไม่ตรงกับความต้องการของคุณ คุณสามารถใช้วิธีการต่อไปนี้:
 • ถ้าคุณอยู่ใน ผู้ดูแล andyour สภาพแวดล้อมของ Microsoft Exchange Server มีการกำหนดค่าการตั้งค่าความปลอดภัยของ Outlook ขอให้ theadministrator เพื่อปรับเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับกล่องจดหมายของคุณ
หากวิธีการก่อนหน้านี้ไม่ตรงกับความต้องการของคุณ คุณอาจแก้ไขปัญหานี้ โดยการปรับเปลี่ยนรีจิสทรีหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขที่พร้อมใช้งานจาก Microsoft (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูส่วน "วิธีการกำหนดเองจากสิ่งที่แนบมารักษาความปลอดภัย" ของบทความนี้ที่)ได้

หมายเหตุ: เมื่อต้องการใช้วิธีการนี้ มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้ต้องเป็นจริง:
 • Outlook กำลังทำงานอยู่ภายนอกสภาพแวดล้อมของ Exchange Server

  - หรือ -
 • ในสภาพแวดล้อม Exchange Server, hasnot ผู้ดูแลระบบได้กำหนดค่าการตั้งค่าความปลอดภัยของ Outlook จะไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงการรักษาความปลอดภัย theattachment

วิธีการปรับแต่งการรักษาความปลอดภัยสิ่งที่แนบมา

เมื่อต้องการกำหนดเองรักษาความปลอดภัยของเอกสารแนบใน Outlook 2000 sr-1 และ Outlook 2000 SR 1a ติดตั้งการแก้ไข และจากนั้น ปรับเปลี่ยนรีจิสทรี

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft Office 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
276367 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Office 2000
รุ่นภาษาอังกฤษของโปรแกรมแก้ไขนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้มต่อไปนี้ หรือใหม่กว่า:
  Date      Time Size    File name    --------------------------------------------------  26-Feb-2002  00:56 2,641,920 Outlook.msp  26-Feb-2002  01:03 7,715,328 Outlook_admin.msp				
หลังจากที่มีการติดตั้งการแก้ไข แฟ้มมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้แสดไว้ในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บโซนเวลาในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version     Size   File name  --------------------------------------------------------------  14-Jun-2000 17:11 1.0.3.27      41,472 Bjablr32.dll    14-Jun-2000 17:12 3.2.0.27      61,952 Bjlog32.dll     08-Jan-2001 21:37 1.0.3.28      98,304 Bjsrch32.dll    28-Apr-1999 01:12 1.0.0.1      32,768 Cabextract.exe   19-Jun-2000 18:49 5.5.2652.65    716,560 Cdo.dll       19-Jun-2000 18:12 5.5.2652.65    808,720 Cdo.dll_0004  02-Dec-2001 02:00 9.0.0.5930    127,027 Contab32.dll  14-Jun-2000 17:14 1.0.3.27     183,808 Emablt32.dll    31-Aug-2000 19:43 5.5.3142.0    154,112 Emsabp32.dll  05-Oct-2001 10:33 5.5.3165.0    594,192 Emsmdb32.dll  02-Jun-2001 01:15 5.5.3159.0    131,344 Emsui32.dll  02-Jun-2000 10:45 9.0.0.4201     86,067 Envelope.dll    18-Dec-2001 23:19 5.5.3167.0    540,944 Exsec32.dll  05-Apr-2000 19:02 9.0.0.4005    192,561 Mimedir.dll     21-May-2001 18:20 5.5.3157.0    792,576 Msmapi32.dll  21-May-2001 18:16 5.5.3157.0    623,104 Msmapi32.dll  08-Jul-2000 03:07 5.5.3138.0    602,384 Mspst32.dll  08-Jul-2000 03:03 5.5.3138.0    528,656 Mspst32.dll  01-Feb-2000 01:26 9.0.0.3731    196,661 Oladd.fae  23-May-2000 15:20          150,690 Olexchng.aw  30-May-2000 18:53           26,643 Olsec9.chm  22-May-2000 23:35          170,617 Olxchng9.chm  08-Feb-2001 17:18 5.5.3153.0    454,144 Omi9.dll  08-Feb-2001 17:21 5.5.3153.0    548,352 Omint.dll  13-Nov-2001 11:45 8.30.3165.0    782,608 Outex.dll      23-May-2000 23:19          554,068 Outlhlp.aw  22-Feb-2002 08:18 9.0.0.6221   5,337,138 Outllib.dll     01-Sep-2001 00:02 9.0.0.5630   1,675,315 Outllibr.dll    17-Jun-2002 09:34         6,991,696 Pcw_cab_h8000_1.cab  13-Jul-2001 09:48 9.0.5512.0    368,691 Pstprx32.dll  21-Jun-2001 22:01 9.0.0.5421     73,772 Rm.dll       02-Jun-2000 11:30 9.0.0.4201     65,586 Sendto9.dll				
การแก้ไขนี้จะพร้อมใช้งานในภาษาฝรั่งเศส
สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขนี้ ใช้รีจิสทรีคีย์Level1RemoveและLevel1Addเพื่อปรับแต่งการรักษาความปลอดภัยสิ่งที่แนบมา

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ใช้รีจิสทรีคีย์Level1Removeเพื่อ Outlook 2000 เพื่อเปิดชนิดแฟ้มที่จะบล็อกหรืออนุญาตให้:
 1. ออกจาก Outlook 2000 ถ้าคุณกำลังรันอยู่
 2. คลิกรีสตาร์ทและจากนั้น คลิกเรียกใช้
 3. ในกล่อง เปิด พิมพ์ regeditแล้ว คลิกตกลง
 4. ตรวจสอบว่า มีดังต่อไปนี้ ถ้าได้ ไป tostep 5
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Security
  ถ้าไม่มีเส้นทางหลัก สร้างเส้นทางหลักเมื่อต้องการสร้างเส้นทางหลัก ค้นหา และเลือกรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
  1. เมนูแก้ไขคลิก คลิกสร้างและคลิกที่คีย์
  2. ชนิด สำนักงานจากนั้น กดแป้น ENTER
  3. เมนูแก้ไขคลิก คลิกสร้างและคลิกที่คีย์
  4. ชนิด 9.0จากนั้น กดแป้น ENTER
  5. เมนูแก้ไขคลิก คลิกสร้างและคลิกที่คีย์
  6. ชนิด Outlookจากนั้น กดแป้น ENTER
  7. เมนูแก้ไขคลิก คลิกสร้างและคลิกที่คีย์
  8. ชนิด รักษาความปลอดภัยจากนั้น กดแป้น ENTER
 5. คลิกเมนูแก้ไขคลิกสร้างและจากนั้น คลิกค่าสตริง
 6. พิมพ์ชื่อสำหรับค่าใหม่ต่อไปนี้:Level1Remove

 7. กดแป้น ENTER
 8. คลิกขวาที่ชื่อของค่าสตริงใหม่ และจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน
 9. พิมพ์ส่วนขยายของชนิดแฟ้มที่คุณต้องการ allowaccess ไปตั้งแต่ Outlook 2000 เป็นดังนี้:.exe

  Tospecify หลายชนิดแฟ้ม ใช้ใน followingformat:

  .exe; .com
 10. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิกตกลง
 11. ออกจาก Registry Editor
 12. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
เมื่อคุณเริ่มใช้งาน Outlook 2000 ชนิดแฟ้มที่ระบุในรีจิสทรีของ Windows จะสามารถเข้าถึงได้

หมายเหตุ: Microsoft แนะนำให้ คุณเปิดชนิดแฟ้มที่คุณต้องการเข้าถึงเท่านั้น ถ้าคุณได้รับแฟ้มบางชนิดไม่บ่อย Microsoft แนะนำให้ คุณเข้าชั่วคราวของ Outlook 2000 แก่ชนิดแฟ้มสงสัย และเลิกทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับรีจิสทรีของ Windows เมื่อต้องการกำหนดค่าไปยังสถานะที่ถูกบล็อค แล้ว

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ใช้รีจิสทรีคีย์Level1Addเพื่อกำหนดค่า Outlook 2000 เพื่อเปิดชนิดแฟ้มที่จะถูกประเมิน:
 1. ออกจาก Outlook 2000 ถ้าคุณกำลังรันอยู่
 2. คลิกรีสตาร์ทและจากนั้น คลิกเรียกใช้
 3. ในกล่อง เปิด พิมพ์ regeditแล้ว คลิกตกลง
 4. ตรวจสอบว่า มีดังต่อไปนี้ ถ้าได้ ไป tostep 5
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Security
  ถ้าไม่มีเส้นทางหลัก สร้างเส้นทางหลักเมื่อต้องการสร้างเส้นทางหลัก ค้นหา และเลือกคีย์ต่อไปนี้แล้ว:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
  1. เมนูแก้ไขคลิก คลิกสร้างและคลิกที่คีย์
  2. ชนิด สำนักงานจากนั้น กดแป้น ENTER
  3. เมนูแก้ไขคลิก คลิกสร้างและคลิกที่คีย์
  4. ชนิด 9.0จากนั้น กดแป้น ENTER
  5. เมนูแก้ไขคลิก คลิกสร้างและคลิกที่คีย์
  6. ชนิด Outlookจากนั้น กดแป้น ENTER
  7. เมนูแก้ไขคลิก คลิกสร้างและคลิกที่คีย์
  8. ชนิด รักษาความปลอดภัยจากนั้น กดแป้น ENTER
 5. คลิกเมนูแก้ไขคลิกสร้างและจากนั้น คลิกค่าสตริง
 6. พิมพ์ชื่อสำหรับค่าใหม่ต่อไปนี้:Level1Add

 7. กดแป้น ENTER
 8. คลิกขวาที่ชื่อของค่าสตริงใหม่ และจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน
 9. พิมพ์ส่วนขยายของชนิดแฟ้มที่คุณต้องการ blockaccess กับ Outlook 2000 เป็นดังนี้:.zzz

  Tospecify หลายชนิดแฟ้ม ใช้ใน followingformat:

  .zzz;yyy

 10. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิกตกลง
 11. ออกจาก Registry Editor
 12. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
เมื่อคุณเริ่มใช้งาน Outlook 2000 บล็อกชนิดแฟ้มที่คุณระบุไว้ในรีจิสทรีของ Windows

สภาพแวดล้อมเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange

ถ้าคุณเรียกใช้ Outlook ในสภาพแวดล้อม Exchange Server ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงการรักษาความปลอดภัยของเอกสารแนบเริ่มต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่า Outlook 2000 ในสภาพแวดล้อม Exchange Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
263297 ผู้ดูแลข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะความปลอดภัยของอีเมล
สถานะ
ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออก ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Microsoft Office 2000 Service Pack 3 Service Pack 3 ครั้งแรก
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยอีเมล Outlook คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
262631 ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยอีเมลของ Outlook
OL2K

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 318515 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11/23/2013 18:45:00 - ฉบับแก้ไข: 6.0

 • kbqfe kbhotfixserver kbOffice2000SP3Fix kbbug kbfix kbmt KB318515 KbMtth
คำติชม