HOW TO: จำกัดเวลาเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ในโดเมนใน Windows 2000

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:318714
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการจำกัดชั่วโมงและวันที่ผู้ใช้อาจเข้าสู่ระบบโดเมน Windows 2000

back to the top

เปลี่ยนเวลาเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้

คุณสามารถตั้งค่าชั่วโมงการเข้าสู่ระบบสำหรับบัญชีผู้ใช้ โดยใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
 • แก้ไขคุณสมบัติของบัญชีผู้ใช้จาก Active Directory ผู้ใช้และคอมพิวเตอร์สแนปอิน
 • แก้ไขคุณสมบัติของบัญชีผู้ใช้ โดยใช้การผู้ใช้สุทธิคำสั่ง
back to the top

วิธีที่ 1: การใช้ผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และสแน็ปอินคอมพิวเตอร์

 1. เริ่มการทำงานของผู้ใช้ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ และสแน็ปอินคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์.
 2. ในคอนโซลทรี คลิกคอนเทนเนอร์ที่ประกอบด้วยบัญชีผู้ใช้คุณต้องการ
 3. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกขวาบัญชีผู้ใช้ และคลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิกการบัญชีแท็บ แล้วคลิกชั่วโมงการเข้าสู่ระบบ.
 5. เลือกเวลาที่มีอยู่ทั้งหมด และจากนั้น คลิกเข้าสู่ระบบถูกปฏิเสธ.
 6. เลือกเวลาที่คุณต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบโดเมน แล้ว คลิกเข้าสู่ระบบที่ได้รับอนุญาต.

  สถานะเส้น beneath ตารางชั่วโมงการเข้าสู่ระบบแสดงเวลาเข้าสู่ระบบที่เลือกในปัจจุบัน ตัวอย่าง:วันจันทร์ถึงศุกร์เวลาจาก 8 AM 5 PM.
 7. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการตั้งค่าคอนฟิกชั่วโมงการเข้าสู่ระบบ คลิกตกลงแล้ว คลิกตกลงในการบัญชีผู้ใช้คุณสมบัติกล่องโต้ตอบ
 8. ออกจากผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์สแนปอิน
back to the top

วิธีที่ 2: การใช้ผู้ใช้สุทธิงบ Command-line

 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดcmdแล้ว คลิกตกลง.
 3. ประเภท:ผู้ใช้สุทธิชื่อผู้ใช้/times:logon_times(ตำแหน่งชื่อผู้ใช้คือชื่อของบัญชีผู้ใช้ และตำแหน่งlogon_timesมีวัน และเวลาที่คุณต้องการอนุญาตให้เข้าถึงโดเมน), แล้ว กด ENTER

  ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อที่ช่วยให้คุณใช้การ/timesสลับ:
  • วันที่สามารถสะกดออก (ตัวอย่างเช่น วันจันทร์) หรือย่อว่า (ตัวอย่าง M, T, W, Th, F, Sa, Su)
  • สามารถชั่วโมงในการแสดงแบบ 12 ชั่วโมง (1 PM หรือ 1P.M ได้) หรือแสดง 24 ชั่วโมง (13:00) ได้
  • ค่าของหมายความว่าเป็นค่าว่างที่ผู้ใช้ไม่สามารถล็อกอิน
  • ค่าทั้งหมดหมายความว่าผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบในทุกครั้ง
  • ใช้แบบ(ยัติภังค์-) เพื่อทำเครื่องหมายในช่วงของวันที่หรือเวลา ตัวอย่างเช่น การสร้างช่วงจากวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา พิมพ์อย่างใดอย่างหนึ่งm fหรือmonday friday. เมื่อต้องสร้างช่วงเวลาจาก 8:00 PM ไป 5:00 PM พิมพ์อย่างใดอย่างหนึ่ง8:00 am - 5:00 pm,8 am - 5 pmหรือ8:00-17:00.
  • แยกรายการวัน และเวลาที่ มีเครื่องหมายจุลภาค (ตัวอย่าง monday, 8 am - 5 pm)
  • แยกหน่วยของ "วันที่และเวลา" ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (ตัวอย่างเช่น monday, 8 am - 5 pm; tuesday, 8 am - 4 pm; wednesday, 8 am - 3 pm)
  • ไม่สามารถใช้ช่องว่างระหว่างวันที่หรือเวลา
back to the top

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีการเปลี่ยนเวลาเข้าสู่ระบบของบัญชีผู้ใช้ที่ระบุ
 • เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ที่ มีบัญชีผู้ใช้ ชื่อของ Bob สู่ระบบเซิร์ฟเวอร์จาก 8:00 น.ถึง 5:00 PM วันจันทร์ถึงศุกร์เวลา ชนิดคำสั่งต่อไป แล้วกด ENTER:
  สุทธิ /times:monday bob ผู้ใช้ - friday, 8 am - 5 pm
 • เมื่อต้องการจำกัดการเดียวกันกับบัญชีผู้ใช้เข้าสู่ระบบชั่วโมง 8:00 น.จนถึง 1:00 PM ในวันจันทร์และวันศุกร์ และออก จาก 8:00 น.จนถึง 5:00 PM ในวันอังคารผ่านวันพฤหัสบดี พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter:
  ผู้ใช้สุทธิ bob /times:monday, 8:00 น. - 1:00 PM; tuesday-thursday, 8:00 น. - 5:00 PM; friday, 8:00 น. - 1:00 PM
 • การทำซ้ำคำสั่งก่อนหน้า แต่ ด้วย abbreviated วันและการใช้การแสดงแบบ 24 ชั่วโมง พิมพ์คำสั่งต่อไป แล้ว กด ENTER:
  ผู้ใช้สุทธิ bob /times:m, 8:00-13:00; t-th, 8:00-17:00; f, 8:00-13:00
 • การอนุญาตให้ผู้ใช้เดียวกับ สิทธิ์การเข้าสู่ระบบบัญชีจากวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 PM 1:00 PM เพื่อ 5:00 PM พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter:
  สุทธิ /times:m bob ผู้ใช้-f, 8:00-12:00, 13:00-17:00
back to the top

เปลี่ยนเวลาเข้าสู่ระบบสำหรับกลุ่มของผู้ใช้

คุณสามารถใช้ได้ผู้ใช้สุทธิคำสั่งด้วยการ/timesสลับ จากตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง หรือ ในแฟ้มแบตช์เพื่อเปลี่ยนเวลาเข้าสู่ระบบของกลุ่มผู้ใช้ในโดเมน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำการต่อไปนี้ "ขั้นตอนที่ 1:สร้างเป็นผู้ใช้รายการบัญชี" และในส่วน "ขั้นตอนที่ 2:แก้ไขการเข้าสู่ระบบชั่วโมงโดยการใช้ในเครือผู้ใช้สั่ง" ของบทความนี้

back to the top

ขั้นตอนที่ 1: สร้างรายการบัญชีผู้ใช้

 1. เริ่มการทำงานของผู้ใช้ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ และสแน็ปอินคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์.
 2. ในคอนโซลทรี คลิกหน่วยองค์กร หรือผู้ใช้โฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการ
 3. ในการการทำงาน (Action)เมนู คลิกรายการที่ส่งออก.
 4. ในการบันทึกเป็นกล่องโต้ตอบกล่อง พิมพ์ชื่อแฟ้มที่คุณต้องการในการชื่อแฟ้มกล่อง
 5. ในการบันทึกเป็นชนิดรายการ คลิกข้อความ (ใช้จุลภาค Delimited)(*.csv)แล้ว คลิกบันทึก.
 6. แก้ไขแฟ้ม.csv โดยใช้ตัวแก้ไขข้อความเช่น Notepad เพื่อลบรายการที่คุณไม่ต้องการใช้ข้อจำกัดการเข้าสู่ระบบ บัญชีผู้ใช้จะแสดงรายการ beneath หัวเรื่องโดยใช้บัญชีหนึ่งในแต่ละบรรทัด ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างนี้เป็นแฟ้ม:
  Name, Type, Description,Joe,User,,Sally,User,Account created for Sally,Betty,User,,Bob,,						
back to the top

ขั้นตอนที่ 2: แก้ไขชั่วโมงการเข้าสู่ระบบ โดยใช้คำสั่ง Net ของผู้ใช้

ใช้แบบผู้ใช้สุทธิคำสั่งที่จะใช้ข้อจำกัดการเข้าสู่ระบบในแฟ้ม.csv ที่คุณสร้างขึ้นในบัญชีขั้นตอนที่ 1: ผู้ใช้ที่สร้างรายการบัญชี.
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดcmdแล้ว คลิกตกลง.
 3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ ที่ใดfile_nameคือชื่อของแฟ้ม.csv ที่ประกอบด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ส่งออก และตำแหน่งlogon_timesมีวัน และเวลาที่คุณต้องการอนุญาตให้เข้าถึงโดเมน:
  สำหรับ /F "ข้าม =โทเค็นที่ 1 = 1 delims =, " %i ใน(file_name.csv) สุทธิผู้ใช้ %i/เวลา:logon_times
  คำสั่งก่อนหน้านี้มีบรรทัดหนึ่งบรรทัด คุณได้ถูกห่อสำหรับ readability

  หมายเหตุ:: ตัวในคำสั่งก่อนหน้า ไม่มีช่องว่างระหว่าง%iและ/times.
back to the top

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีการเปลี่ยนเวลาเข้าสู่ระบบของบัญชีผู้ใช้ที่อยู่ในแฟ้ม.csv ที่ชื่อ Exportusers.csv

หมายเหตุ:: คำสั่งต่อไปนี้มีบรรทัดหนึ่งบรรทัด พวกเขาได้ถูกห่อสำหรับ readability
 • เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์จาก 8:00 น.ถึง 5:00 PM วันจันทร์ถึงศุกร์เวลา พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter:
  สำหรับ /F "ข้าม =โทเค็นที่ 1 = 1 delims =, " %i ใน (exportusers.csv) สุทธิ /times:monday ผู้ใช้ %i - friday, 8 am - 5 pm
 • เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ จาก 8:00 น.จนถึง 1:00 PM ในวันจันทร์และวันศุกร์ และ จาก 8:00 น.จนถึง 5:00 PM ในวันอังคารผ่านวันพฤหัสบดี พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter:
  สำหรับ /F "ข้าม =โทเค็นที่ 1 = 1 delims =, " %i ใน (exportusers.csv) สุทธิ /times:m ผู้ใช้ %i, 8:00 น. - 1:00 PM; t-th, 8:00 น. - 5:00 PM; f, 8:00 น. - 1:00 PM
คุณสามารถใช้คำสั่งนี้ในแฟ้มแบตช์ อย่างไรก็ตาม คุณต้องเพิ่ม(เป็นเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มเติม%) character แต่ละตัวแปร ตัวอย่างรหัสต่อไปนี้แสดงนี้:
for /F "skip=1 tokens=1 delims=," %%i in (exportusers.csv) do net user %%i /times:m,8:00AM-1:00PM;t-th,8:00AM-5:00PM;f,8:00AM-1:00PM				
หมายเหตุ:: ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ คำสั่งมีบรรทัดหนึ่งบรรทัด คุณได้ถูกห่อสำหรับ readability

back to the top

บังคับใช้ข้อจำกัดของเวลาเข้าสู่ระบบโดยใช้'นโยบายกลุ่ม'

คุณสามารถใช้'นโยบายกลุ่ม'เพื่อบังคับใช้ข้อจำกัดเวลาเข้าสู่ระบบที่คุณใช้

back to the top

ขั้นตอนที่ 1: สร้างวัตถุนโยบายกลุ่ม

เมื่อต้องการสร้างกลุ่มนโยบาย Object (GPO) ที่บังคับใช้ข้อจำกัดการเข้าสู่ระบบของไคลเอนต์:
 1. เริ่มการทำงานของผู้ใช้ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ และสแน็ปอินคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์.
 2. ในคอนโซลทรี คลิกขวาที่โดเมนของคุณ หรือหน่วยองค์กรที่ประกอบด้วยตัวควบคุมโดเมน ที่คุณต้อง แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 3. คลิกการนโยบายกลุ่มแท็บ แล้วคลิกใหม่.
 4. พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการเรียกใช้นโยบายนี้ (ตัวอย่างเช่นข้อจำกัดการเข้าสู่ระบบบัญชี), แล้ว กด ENTER
 5. คลิกคุณสมบัติแล้ว คลิกการการรักษาความปลอดภัยแท็บ
 6. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นใช้'นโยบายกลุ่ม'กล่องกาเครื่องหมายสำหรับกลุ่มความปลอดภัยที่คุณต้องการป้องกันไม่ให้มีนโยบายนี้นำไปใช้ คลิกเพื่อเลือกนั้นใช้'นโยบายกลุ่ม'กล่องกาเครื่องหมายสำหรับกลุ่มคุณต้องการใช้นโยบายนี้ เมื่อคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกตกลง.
back to the top

ขั้นตอนที่ 2: ชั่วโมงการเข้าสู่ระบบที่บังคับใช้ข้อจำกัด

 1. เริ่มการทำงานของผู้ใช้ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ และสแน็ปอินคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์.
 2. ในคอนโซลทรี คลิกขวาที่โดเมนของคุณ หรือหน่วยองค์กรที่ประกอบด้วยตัวควบคุมโดเมน Group Policy Object (GPO) ที่คุณต้อง การแก้ไข แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 3. คลิกการนโยบายกลุ่มแท็บ เลือกออปเจ็กต์นโยบายกลุ่ม ที่คุณต้อง แล้ว คลิกแก้ไข.
 4. ภายใต้การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ขยายการตั้งค่า windowsขยายการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยขยายนโยบายท้องถิ่นแล้ว คลิกตัวเลือกการรักษาความปลอดภัย.
 5. ในบานหน้าต่างด้านขวาของสแน็ปอินนโยบายกลุ่ม คลิกสองครั้งออกโดยอัตโนมัติจากระบบผู้ใช้เมื่อเข้าสู่ระบบครั้งที่หมดอายุ.
 6. คลิกเพื่อเลือกนั้นกำหนดการตั้งค่านโยบายนี้กล่องกาเครื่องหมาย คลิกที่เปิดใช้งานแล้ว คลิกตกลง.
 7. ปิดสแน็ปอินนโยบายกลุ่ม และจากนั้น คลิกตกลง.
back to the top

การแก้ไขปัญหา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายกลุ่มจะไม่ทันทีใช้ นโยบายการประมวลผลเบื้องหลังอาจใช้เวลาถึง 5 นาทีเพื่อให้สามารถฟื้นฟูตัวควบคุมโดเมน การจัดกลุ่ม และถึง 120 นาทีเพื่อให้ฟื้นฟูในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ เมื่อต้องการบังคับการประมวลผลเบื้องหลังของการตั้งค่า Group Policy ใช้เครื่องมือ Secedit.exe ด้วยวิธีการดังนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดcmdแล้ว คลิกตกลง.
 3. ประเภท:secedit /refreshpolicy user_policyแล้ว กด ENTER
 4. ประเภท:secedit /refreshpolicy machine_policyแล้ว กด ENTER
 5. ประเภท:exitแล้ว กด ENTER
back to the top
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ'นโยบายกลุ่ม' แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:การขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมข้อมูลสำหรับการผู้ใช้สุทธิคำสั่ง เริ่มวิธีใช้ของ Windows 2000 และค้นหาผู้ใช้สุทธิ.

การขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมข้อมูลสำหรับการสำหรับคำสั่ง ชนิดสำหรับ /หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง

back to the top

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 318714 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 09:06:18 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowtomaster kbmt KB318714 KbMtth
คำติชม