ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
s="sr-only">Cart
Cart

ผู้ใช้ถูกเตือนสำหรับข้อมูลประจำตัวหลังจากกล่องจดหมายถูกย้ายออกจาก Dedicated ดั้งเดิม Exchange vNext

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3187952
อาการ
หลังจากกล่องจดหมายของผู้ใช้จะถูกย้ายไป Microsoft Office 365 Dedicated/ITAR (vNext), ผู้ใช้จะได้รับการพร้อมท์เพื่อรับรองความถูกต้อง หรือข้อมูลประจำตัวในการเข้าถึง Exchange vNext ผู้ใช้บางรายจะได้รับพร้อมท์มากกว่า หนึ่งครั้ง
สาเหตุ
ผู้ใช้อาจพบอาการเหล่านี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของไคลเอ็นต์ ผู้เช่า vNext หรือการตั้งค่าคอนฟิกการค้นหาอัตโนมัติ เหตุการณ์เหล่านี้ควรถูกตรวจสอบระหว่างขั้นตอนการนำร่องของช่วงการเปลี่ยนภาพ vNext Exchange
การแก้ไข
ผู้ดูแลระบบควรจะคุ้นเคยกับคำแนะนำช่วงการเปลี่ยนภาพที่มีอยู่บนลูก(เมทริกซ์สถานการณ์ทางเทคนิคhttp://aka.ms/tsm) บนแท็บEXO vNext เปลี่ยนรู้จัก ตัดสินค้าจากคลังสำหรับลูกค้าวิธีการ vNext กำลังจัดทำเอกสารมีอยู่

เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้เรียกใช้รุ่นล่าสุดของไคลเอ็นต์ของ Outlook สำหรับหน้าที่การใช้งานเต็มรูปแบบและลักษณะการทำงานที่ถูกต้อง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นต่ำสุดที่จำเป็นของสภาพแวดล้อมของ Office 365 Outlookin ดู การปรับปรุง outlook.

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงรายเดือนและหมายเลขรุ่นที่สอดคล้องกัน ดู Outlook และ Outlook สำหรับ Mac: รุ่นของแฟ้มที่ปรับปรุง.

ถ้าการตรวจสอบเพิ่มเติมและความร่วมมือกับ Microsoft ที่จำเป็น เก็บรวบรวมรายละเอียดดังต่อไปนี้จากผู้ใช้นำร่อง:
  • จำนวนครั้งที่ผู้ใช้ได้รับการพร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัวโดยประมาณ
  • จำนวนผู้ใช้ที่รายงานปัญหานี้โดยประมาณ
  • หลังจากที่ผู้ใช้ป้อนข้อมูลประจำตัวของพวกเขา สามารถเรียบร้อยแล้วเชื่อมต่อกับอัตราแลกเปลี่ยน โดยใช้โปรไฟล์ของพวกเขาเดิมได้อย่างไร
  • พร้อมต์ผู้ใช้หลังจากไคลเอ็นต์การเริ่มระบบครั้งแรก หรือทำสิ่งเหล่านี้ยังได้รับแจ้งเป็นระยะ ๆ หรือไม่
ข้อมูลการวินิจฉัยของไคลเอ็นต์สำคัญคือคุณต้องรวบรวมจากผู้ใช้นำร่องเหล่านี้ ซึ่งช่วยกำหนดสาเหตุและการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้อื่น ๆ ถูกโยกย้าย

เครื่องมือตัววิเคราะห์การกำหนดค่า office (OffCAT)

OffCAT จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับไคลเอ็นต์รุ่นและคีย์รีจิสทรีที่เกี่ยวข้องกับ Outlook ปัญหาทั่วไปเกี่ยวข้องกับเวอร์ชันเก่าของไคลเอ็นต์และการค้นหาอัตโนมัติ ผู้ดูแลระบบควรตรวจทานรายการประเด็นเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาสาเหตุของพร้อมท์การรับรองความถูกต้อง ถ้าไม่มีการตัดสินค้าจากคลังที่เกี่ยวข้องถูกค้นพบ รายงานควรถูกส่งไปยัง Microsoft สำหรับการวิเคราะห์เพิ่มเติมเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบการทำงานร่วมกัน

การจับภาพหน้าจอของเพ OffCAT

แฟ้มบันทึกการแก้ไขปัญหาของ outlook

ถ้าผู้ใช้จะได้รับพร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัวและการรับรองความถูกต้องเป็นระยะ ๆ Outlook แก้ไขปัญหาบันทึกควรจะเปิดใช้งาน รายละเอียดเหล่านี้มีความสำคัญต่อการสืบสวนใด ๆ Microsoft ของปัญหานี้

หากผู้ใช้ไม่ได้รับพร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัวของพวกเขา กลุ่มถัดไปของผู้นำร่องควรได้รับการติดต่อเพื่อเปิดใช้งาน Outlook ในการแก้ไขปัญหาการบันทึกข้อมูลก่อนการย้ายของพวกเขาได้วาง รายงานที่มี OffCAT และแฟ้ม ETL จากโฟลเดอร์บันทึก %temp%\Outlook จะให้ไปยัง Microsoft เพื่อการตรวจสอบการทำงานร่วมกัน

สืบค้นกลับ fiddler

ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับจาก OffCAT และ Outlook แฟ้มบันทึกการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น อาจร้องขอข้อมูลการวินิจฉัยเพิ่มเติม นี่อาจรวมถึงการติดตาม fiddler ถ้าจำเป็น Microsoft จะส่งแพคเกจการวินิจฉัยเพื่อให้ผู้ใช้สามารถจับภาพได้อย่างปลอดภัย และอัปโหลดผลลัพธ์ของการสืบค้นกลับ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ