ปรึกษาชุด starter สำหรับการพัฒนาแอพลิเคชันของ Cloud

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3188348
เร่ง envisioning เมฆใบสมัครใหม่ ด้วยเครื่องมือการวางแผนเฉพาะและคำแนะนำสำหรับสถานการณ์จำลอง Azure ทั่วไปเพื่อช่วยให้คุณสร้างการพิสูจน์ของแนวคิดการพัฒนา apps เคลื่อนที่สามารถปรับมาตราส่วน แลกกับผู้เชี่ยวชาญของ Microsoft เพื่อช่วยในการสร้างโปรแกรมประยุกต์ของคุณ envisioned ตั้งแต่ต้นจนจบโดยใช้ Azure, platform บริการ cloud ของ Microsoft คุณจะได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับต้นทุนประเมินสำหรับโปรแกรมประยุกต์ของคุณ สร้างอ้างอิงสถาปัตยกรรมเอกสารและตัวอย่างแอพลิเคชัน ส่งการร้องขอ

ค้นหาบริการทางเทคนิคเพิ่มเติมสำหรับคู่ค้าของ MPN ISV

ที่ปรึกษาชุด Starter จะพร้อมใช้งานสำหรับคู่ค้าเงิน MPN และ ISV สีทอง ในระหว่างการปรึกษากับ Microsoft ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค คุณคาดว่าจะได้รับ:

 • ช่วย envisioning สถานการณ์ Cloud App ใหม่ & สถาปัตยกรรม
 • กำหนดต้นทุนและสถาปัตยกรรมของ cloud โซลูชันของคุณ
 • ใช้วัสดุและส่วนประกอบเหล่านี้เป็นพื้นฐานของแผนการปรับใช้
ครอบคลุมหัวข้อหลัก:
สถานการณ์สมมติ presales ทางเทคนิค:เทคโนโลยีสถานการณ์:
 • เสนอค่า
 • ประเมิน
 • ต้นทุนและคำแนะนำในการกำหนดราคา
 • คำแนะนำในสถาปัตยกรรม
 • ข้อมูลแข่งขัน

 • คำนวณ (VM คอนเทนเนอร์ โปรแกรมประยุกต์การบริการ บริการ Cloud)
 • ฐานข้อมูล azure SQL
 • แค azure Redis
 • จัดเก็บ azure
 • บริการสื่อ
 • ชุด Cortana Analytics (ย Azure คลังข้อมูล SQL, BI พลังงานที่ฝังตัว)
 • รวม Xamarin/Cordova กับ Azure

ที่ปรึกษาชุด Starter ได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่ม และขยายหลายพัฒนาแอพลิเคชันทางเทคนิคฝึกอบรมเสนอถึงประโยชน์ของ MPN ศึกษาเพิ่มเติม!

จำกัดเวลา ไม่มีต้นทุนถึง 31 ธันวาคม 2016 สำหรับคู่ค้าเงินและ ISV MPN สีทอง


ส่งคำขอคำปรึกษาชุด Starter วันนี้เมื่อต้องการส่งการร้องขอ คุณต้องเข้าสู่ระบบพอร์ทัล MPN หลังจากที่มีส่งคำขอของคุณ คุณจะได้รับโทรศัพท์จากปรึกษา Microsoft เพื่อจัดกำหนดการปรึกษาของชุด Starter ภายในสี่ชั่วโมงคำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3188348 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/15/2016 19:01:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

 • kbsurveynew helppartner kbnorightrail kbnoindex kbmt KB3188348 KbMtth
คำติชม