ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

CPU usage increases significantly when you execute queries that contain CHANGETABLE functions in SQL Server 2012 Service Pack 3

Symptoms
Assume that you install Cumulative Update 1 for SQL Server 2012 Service Pack 3. When you execute queries that contain CHANGETABLE functions, CPU usage might increase significantly.
Resolution

Update information

This issue is fixed in Cumulative Update 5 for SQL Server 2012 Service Pack 3.

Recommendation: Install the latest cumulative update for SQL Server

Each new cumulative update for SQL Server contains all the hotfixes and all the security fixes that were included with the previous cumulative update. Check out the latest cumulative updates for SQL Server:
Status
Microsoft has confirmed that this is a problem in the Microsoft products that are listed in the "Applies to" section.
References
Learn about the terminology that Microsoft uses to describe software updates.
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3188672 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/21/2016 17:28:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 3

  • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew KB3188672
คำติชม