ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Incorrect mobile report filtering when the parameter contains special characters in SQL Server 2016 Reporting Services

Symptoms
You create a SQL Server 2016 Reporting Services mobile report that contains a selection list. However, when you filter the report by selecting a value from the selection list, and the value contains a special character such as a comma (,), the filter result is incorrect.
Resolution
The fix for this issue is included in the following cumulative update for SQL Server:


About cumulative updates for SQL Server
Each new cumulative update for SQL Server contains all the hotfixes and all the security fixes that were included with the previous cumulative update. Check out the latest cumulative updates for SQL Server:

Status
Microsoft has confirmed that this is a problem in the Microsoft products that are listed in the "Applies to" section.
References
Learn about the terminology that Microsoft uses to describe software updates.
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3191515 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/22/2016 05:12:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft SQL Server 2016 Developer, Microsoft SQL Server 2016 Enterprise, Microsoft SQL Server 2016 Enterprise Core

  • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew KB3191515
คำติชม