การแก้ไข: ตัวจัดการโปรแกรมควบคุม ODBC ไม่ถูกต้องรายงาน SQL_NO_DATA_FOUND สำหรับโปรแกรมควบคุม ANSI

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:319243
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณใช้โปรแกรมควบคุม ANSI ODBC ตัวจัดการโปรแกรมควบคุม ODBC อาจไม่ถูกต้องส่งคืน SQL_NO_DATA_FOUND สำหรับคอลัมน์ที่ถูกกำหนดเป็น VARCHAR หรืออักขระ และที่มีสตริงว่างใน ปัญหาเกิดขึ้น ถ้าคอลัมน์ประกอบด้วยข้อมูลบางอย่างหรือค่า "NULL" ปัญหานี้เท่านั้นเกิดขึ้นเมื่อ ข้อมูลเป็นสตริงว่าง และผูกจากฝั่งไคลเอ็นต์ด้วย SQL_C_WCHAR
สาเหตุ
ตัวจัดการโปรแกรมควบคุม ODBC ที่ไม่ถูกต้องสันนิษฐานที่ไดรเวอร์ ไม่มีข้อมูลใด ๆ เมื่อพยายามแปลงสายอักขระว่างจาก ANSI ไป UNICODE
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับล่าสุด เซอร์วิสแพ็คสำหรับ Microsoft SQL Server 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในความรู้ของ Microsoft ฐาน:
290211 INF: วิธีการขอรับ Service Pack 2000 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL ล่าสุด
การหลีกเลี่ยงปัญหา
วิธีแก้ปัญหาง่าย ๆ สำหรับปัญหานี้คือการ ผูกคอลัมน์ เป็น SQL_C_CHAR แทนที่เป็น SQL_C_WCHAR
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ ในตอนต้นของบทความนี้ ก่อนแก้ไขปัญหานี้ใน Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3
ข้อมูลเพิ่มเติม
โปรแกรมประยุกต์แบบดั้งเดิมที่ใช้โปรแกรมควบคุม ANSI ODBC อาจไม่ พบปัญหานี้ เนื่องจากพวกเขาอาจไม่ได้ผูกคอลัมน์ที่เป็น SQL_C_WCHAR เนื่องจากตัวให้บริการ Microsoft ODBC .NET ผูกคอลัมน์อักขระเป็น SQL_C_WCHAR โดยค่าเริ่มต้น คุณอาจพบปัญหานี้ได้ถ้าคุณใช้ Microsoft ODBC .NET ผู้ให้บริการ ด้วยโปรแกรมควบคุม ANSI โปรดสังเกตว่า Microsoft ODBC .NET ผู้ให้บริการ ส่งกลับค่า "NO_DATA" เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น

ขั้นตอนในการทบทวนเกิดลักษณะการทำงาน

ตัวอย่างต่อไปนี้ท้องถิ่นแสดงปัญหา:
 1. ใช้สคริปต์ต่อไปนี้เพื่อสร้างตาราง และแทรกหนึ่ง เรกคอร์ด:
  Create Table Test (ID integer, COL1 CHAR(10))Insert Into Test VALUES (1,'')					
 2. เรียกใช้โปรแกรม C ดังต่อไปนี้:
  #include <windows.h>#include <stdio.h>#include <sql.h>#include <sqlext.h>int main(int argc, char* argv[]){	SQLCHAR*	theDiagState = new SQLCHAR[50];	SQLINTEGER	theNativeState;	SQLCHAR*	theMessageText = new SQLCHAR[255];	SQLSMALLINT	iOutputNo;	SQLHENV		m_SQLEnvironment;	SQLHDBC		m_SQLConnection;	SQLHSTMT	m_SQLStatement;	SQLRETURN	iReturn;	long		lStrLen;	char		theData[1000];	//Connect.	iReturn = SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_ENV,SQL_NULL_HANDLE,&m_SQLEnvironment);	iReturn = SQLSetEnvAttr(m_SQLEnvironment,SQL_ATTR_ODBC_VERSION,(SQLPOINTER) SQL_OV_ODBC3,0);	iReturn = SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_DBC,m_SQLEnvironment,&m_SQLConnection);	//CHANGE THE DSN NAME HERE.	char	szConnBuffer[1024];	short  cbOutConn;	char  szConnStr[255];     strcpy(szConnStr,"DSN=YourANSIDSN;UID=YorUid;Pwd=YourPassword");		iReturn= SQLDriverConnect(m_SQLConnection, NULL,(SQLTCHAR*) szConnStr,strlen(szConnStr), (SQLCHAR*) szConnBuffer,1024, &cbOutConn, SQL_DRIVER_NOPROMPT);	if (iReturn != SQL_SUCCESS)	{		SQLGetDiagRec(SQL_HANDLE_DBC,m_SQLConnection,1,theDiagState,&theNativeState,theMessageText,100,&iOutputNo);	}	//Run query.	iReturn = SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_STMT,m_SQLConnection,&m_SQLStatement);	//The Test table contains COL1 column which is set to empty for the first record.	iReturn = SQLExecDirect(m_SQLStatement, (SQLCHAR*) "Select ID,COL1 FROM Test",SQL_NTS);	iReturn = SQLFetch(m_SQLStatement);	iReturn = SQLGetData(m_SQLStatement,2,SQL_C_WCHAR,theData,100,&lStrLen);	//The problem does not occur if you bind the same column to SQL_C_CHAR.	//iReturn = SQLGetData(m_SQLStatement,2,SQL_C_CHAR,theData,100,&lStrLen);	if (iReturn != SQL_SUCCESS)	{		//iReturn will be 100 SQL_NO_DATA_FOUND here with NO other message.		int CheckHere;		CheckHere = 0; //It will come here.		if (iReturn == SQL_NO_DATA_FOUND)		{			printf("SQL_NO_DATA_FOUND has been returned.\n Press Enter key to continue...\n");			getchar();		}			}	//DISCONNECT.	iReturn = SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_STMT,m_SQLStatement);	iReturn = SQLDisconnect(m_SQLConnection);	iReturn = SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_DBC,m_SQLConnection);	iReturn = SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_ENV,m_SQLEnvironment);	m_SQLStatement = NULL;	m_SQLConnection = NULL;	m_SQLEnvironment = NULL;	delete theMessageText; 	delete theDiagState;	return 1;}					
  คุณจะได้รับข้อความต่อไปนี้:
  SQL_NO_DATA_FOUND มีการส่งกลับ
  กดแป้น Enter เพื่อดำเนินต่อ...
MYSQL

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 319243 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 09:14:24 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Data Access Components 2.7

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbdownload kbsqlserv2000sp3fix kbbug kbfix kbsqlserv2000presp3fix kbmt KB319243 KbMtth
คำติชม