ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการเปลี่ยนสีพื้นหลังสำหรับแบบฟอร์มหลัก MDI มี ใน Visual Basic .NET หรือ Visual Basic 2005

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:319417
สำหรับรุ่น Microsoft Visual C# .NET ของบทความนี้ ให้ดู 319465.

ในงานนี้

สรุป
บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้แสดงวิธีเปลี่ยนสีพื้นหลังสำหรับแบบฟอร์มหลักของอินเทอร์เฟซแบบหลายเอกสาร (MDI) โดยใช้ Visual Basic .NET หรือ Visual Basic 2005 โดยทางโปรแกรม

เมื่อคุณใช้ Windows ฟอร์มเป็นแบบฟอร์มหลัก MDI การตั้งค่าสีพื้นหลังโปรแกรมประยุกต์ใน Windows Control Panel ไม่คุณสมบัติของฟอร์มBackgroundColorกำหนดสีพื้นหลังของฟอร์ม ขั้นตอนต่อไปนี้สาธิตวิธีโดยทางโปรแกรมทำเปลี่ยนสีพื้นหลังของฟอร์มหลัก MDI สีอื่น

back to the top

สร้างโปรแกรมประยุกต์ Windows ตัวอย่าง โดยใช้ Visual Basic .NET หรือ Visual Basic 2005

 1. สร้างโปรแกรม Visual Basic .NET หรือ Visual Basic 2005 Windows ประยุกต์ใหม่ Form1 ถูกสร้าง โดยค่าเริ่มต้น

  หมายเหตุ รหัสควรเปลี่ยนแปลงใน Visual Basic 2005 ถ้าคุณสร้างฟอร์มใหม่ที่มีชื่อ Form1 ใน Visual Basic 2005 คุณมีแฟ้ม Form1.vb สำหรับรหัสของคุณและแฟ้ม Form1.Designer.vb ที่ประกอบด้วยส่วนที่ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ แบบฟอร์ม Windows ตัวออกใช้บางส่วนของคำสำคัญเพื่อแบ่งใช้ Form1 แฟ้มแยกต่างหากที่สอง ลักษณะการทำงานนี้ป้องกันไม่ให้รหัสออกโดยใช้ตัวออกแบบกำลังค่อย ๆ มาพร้อมกับโค้ดของคุณ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงภาษา Visual Basic 2005 ใหม่ ๆ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับชั้นบางส่วนและผู้ออกแบบฟอร์ม Windows แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
 2. คลิกฟอร์มที่ และ บนเมนูมุมมองเลือกหน้าต่างคุณสมบัติเมื่อต้องดูคุณสมบัติของฟอร์ม
 3. ตั้งค่าคุณสมบัติสีพื้นหลังเป็นสีที่คุณต้องการ (เช่นLightBlue)
 4. ตั้งค่าคุณสมบัติIsMDIContainerเป็นTrue โปรดสังเกตว่า สีพื้นหลังของฟอร์มเปลี่ยนเป็นสีที่ใช้สีพื้นหลังของแอพลิเคชันที่ถูกตั้งค่าใน'แผงควบคุม'
 5. ตั้งค่าคุณสมบัติWindowStateใหญ่สุด
 6. คลิกสองครั้งที่แบบฟอร์มเพื่อดูหน้าต่างรหัส
 7. วางรหัสต่อไปนี้ลงในตัวจัดการเหตุการณ์ของการโหลดของฟอร์ม:
  Dim ctl As ControlDim ctlMDI As MdiClient' Loop through all of the form's controls looking' for the control of type MdiClient.For Each ctl In Me.Controls  Try    ' Attempt to cast the control to type MdiClient.    ctlMDI = CType(ctl, MdiClient)    ' Set the BackColor of the MdiClient control.    ctlMDI.BackColor = Me.BackColor  Catch exc As InvalidCastException    ' Catch and ignore the error if casting failed.  End TryNext' Display a child form to show this is still an MDI application.Dim frm As New Form2()frm.MdiParent = Mefrm.Show()					
 8. บนเมนูโครงการคลิกเพิ่มฟอร์ม Windows
 9. ยอมรับชื่อเริ่มต้นForm2.vbและจากนั้น คลิกเปิด
 10. กด F5 เพื่อเรียกใช้แอพลิเคชัน
โปรดสังเกตว่า แบบฟอร์มหลัก MDI โหลด และมีพื้นหลังสีน้ำเงินอ่อน

back to the top

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ