HOW TO: กำหนดค่าจำกัดการจัดเก็บข้อมูลในกล่องจดหมายใน Exchange 2000

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:319583
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าขีดจำกัดการจัดเก็บในเก็บกล่องจดหมายและกล่องจดหมายแต่ละใน Exchange 2000 ถ้าคุณใช้ Exchange 2000 กับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ Microsoft Outlook คุณอาจเก็บจดหมายจำนวนที่มากเกินไป ถ้าผู้ใช้หลายคนในองค์กรของคุณมีการจัดเก็บจดหมายจำนวนมาก คุณอาจสร้างความต้องการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ Exchange 2000 กล่องจดหมายขนาดใหญ่เก็บโน้ม long การสำรองข้อมูล และคืนค่าข้อมูลเวลา ซึ่งมีผลต่อความพร้อมใช้งานและความน่าเชื่อถือของสภาพแวดล้อม Exchange 2000 ของคุณ Microsoft แนะนำให้ คุณควบคุมขนาดของกล่องจดหมายของผู้ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่คุณรันออกจากพื้นที่การจัดเก็บ

back to the top

ความต้องการ

รายการต่อไปนี้แสดงฮาร์ดแวร์ที่แนะนำ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย และ service pack ที่คุณต้องการ:
 • Microsoft Windows 2000 Server กับ Service Pack 2 (SP2)
 • ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
 • การแลกเปลี่ยน Server 2000 ด้วย Service Pack 1 (SP1)
บทความนี้อนุมานว่า คุณไม่คุ้นเคยกับหัวข้อต่อไปนี้:
 • Exchange System Manager
 • ขนาดของกล่องจดหมายที่ผู้ใช้ของคุณจำเป็นต้องมีการดำเนินงานของตน
back to the top

จำกัดการเก็บกล่องจดหมายที่วางแผน

หากคุณใช้ Exchange 2000 คุณต้องวางแผนวงเงินที่คุณต้องการตั้งค่าสำหรับขนาดสูงสุดของกล่องจดหมาย รายการต่อไปนี้อธิบายถึงสาเหตุที่เหตุใดจึงเป็นสิ่งสำคัญการวางแผนที่ขีดจำกัดการจัดเก็บกล่องจดหมาย:
 • แม้ว่ารุ่นของ Exchange 2000 องค์กรเอาจำกัด 16 กิกะไบต์ (GB) ในเก็บกล่องจดหมายที่แต่ละ ไม่มีขีดจำกัด practical สำหรับการสำรอง และคืนค่าฐานข้อมูล Microsoft แนะนำให้ คุณใช้จำกัด 35 กิกะไบต์ (ประมาณ) สำหรับเก็บกล่องจดหมายเดียว
 • หลายฐานข้อมูลและการจัดเก็บกลุ่มคุณลักษณะของรุ่น Exchange 2000 องค์กรช่วยให้คุณมีหลายร้านของกล่องจดหมาย อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า คุณสามารถเพียงสำรองฐานข้อมูลหนึ่งในกลุ่มการจัดเก็บตลอดเวลาหนึ่ง (แม้ว่าคุณสามารถสำรองข้อมูลกลุ่มการจัดเก็บหลายในเวลาเดียวกัน) เมื่อความจุสูงสุด คุณอาจต้องแบ็คอัปกิกะไบต์ 35 ห้าครั้งในหน้าต่างการสำรองข้อมูลของคุณพร้อมใช้งาน
 • การดำเนินการคืนค่าในสถานที่ Microsoft แนะนำว่า ดิสก์ของคุณมีอย่างน้อยเป็นพื้นที่ว่างมากเป็นขนาดของฐานข้อมูลอย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์และตัวเอง ตัวอย่างเช่น ฐานข้อมูล 35 กิกะไบต์รันบนพาร์ติชัน 80 กิกะไบต์
 • คุณได้ตั้งค่าขีดจำกัดของกล่องจดหมายในเก็บกล่องจดหมาย อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกำหนดค่ากล่องจดหมายของผู้ใช้แต่ละการแทนที่ข้อจำกัดที่คุณได้ตั้งค่าไว้ในเก็บกล่องจดหมาย
 • ผู้ใช้ใช้เนื้อที่กล่องจดหมายที่มีการปันส่วนไว้เสมอ ตัวอย่างเช่น ถ้าการตั้งค่าคอนฟิกกล่องจดหมายให้จำกัด 500 การเมกะไบต์ (MB) ผู้ใช้กระทั่งใช้พื้นที่นี้ทั้งหมด
พิจารณาสัดส่วนต่อไปนี้นอกจากนี้ ถ้าคุณกำหนดขีดจำกัดของกล่องจดหมาย:
 • วางแผนในลำดับชั้นของกล่องจดหมายขนาด ตัวอย่างเช่น การกำหนดค่าจำกัดเมกะไบต์ 100 สำหรับผู้ใช้ที่ธรรมดา จำกัดเมกะไบต์ 200 สำหรับผู้ใช้พลังงาน และจำกัดเมกะไบต์ 300 สำหรับผู้ดูแล คุณสามารถใช้งานข้อจำกัดเหล่านี้ได้ในที่เก็บกล่องจดหมายอื่นที่สาม
 • ถ้าคุณมีผู้ใช้ที่มีความต้องการเก็บข้อมูลภายนอกข้อจำกัดเหล่านี้ คุณสามารถกำหนดขีดจำกัดสำหรับกล่องจดหมายแต่ละ
 • อย่าลืมส่งผลให้ เวลาการเก็บข้อมูลของรายการที่ลบยังกับขนาดของเก็บกล่องจดหมายเนื่องจากจะไม่จริง ๆ แล้วลบรายการจนกว่าหลังจากที่มีหมดเวลาการเก็บข้อมูลของสินค้าที่ถูกลบ
back to the top

วิธีการตั้งค่าการจำกัดบนเก็บกล่องจดหมาย

การตั้งค่าขีดจำกัดบนเก็บกล่องจดหมาย:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft Exchangeแล้ว คลิกตัวจัดการระบบ.
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ขยายลำดับชั้นของ Exchange 2000 จนกว่าคุณพบคอนเทนเนอร์ของเซิร์ฟเวอร์

  หากมีแสดงคอนเทนเนอร์ของกลุ่มระดับผู้ดูแล คอนเทนเนอร์ของเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ภายใต้กลุ่มผู้ดูแลที่เกี่ยวข้อง
 3. ขยายการเซิร์ฟเวอร์คอนเทนเนอร์ คลิกที่เก็บเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์กล่องจดหมายที่คุณต้องการตั้งค่าคอนฟิก และคลิกสองครั้งที่แล้วกลุ่มการจัดเก็บในบานหน้าต่างด้านขวา
 4. คลิกขวาเก็บกล่องจดหมายที่คุณต้องการตั้งค่าคอนฟิก คลิกคุณสมบัติแล้ว คลิกการข้อจำกัดแท็บ
 5. คลิกเพื่อเลือกหนึ่งหรือทั้งหมดในกล่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้ภายใต้ขีดจำกัดการจัดเก็บ:

  • ปัญหาการแจ้งเตือนเมื่อ: เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเตือนผู้ใช้ที่กล่องจดหมายของพวกเขาได้เกินขีดจำกัด อย่างไรก็ตาม ทำงานปกติของกล่องจดหมายยังคงอยู่
  • ห้ามไม่ให้ส่งใน: เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนที่แจ้งว่า ผู้ใช้จะไม่สามารถส่งข้อความเพิ่มเติมได้จนกว่าจะลบ หรือเก็บถาวรของจดหมายที่เก่า อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถยังคงได้รับข้อความ

   หมายเหตุ:: พิมพ์ค่า (เป็นกิโลไบต์ [KB) สำหรับขนาดของกล่องจดหมาย ตัวอย่างเช่น กิโลไบต์ 100000 สำหรับผู้ใช้ที่ปกติหรือกิโลไบต์ 200,000 สำหรับผู้ใช้พลังงาน
  • ห้ามไม่ให้ส่ง และรับได้ที่: เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนที่แจ้งว่า ผู้ใช้ได้เกินขีดจำกัดของกล่องจดหมาย ถ้าผู้ใช้ได้รับข้อความนี้ ผู้ใช้ไม่ได้รับข้อความ

   หมายเหตุ:: พิมพ์ค่า (เป็นกิโลไบต์ [KB) สำหรับขนาดของกล่องจดหมาย ตัวอย่างเช่น กิโลไบต์ 100000 สำหรับผู้ใช้ที่ปกติหรือกิโลไบต์ 200,000 สำหรับผู้ใช้พลังงาน
  ถ้าคุณมีขีดจำกัดของกิโลไบต์ 100000 ในกล่องจดหมาย การตั้งค่านี้ห้ามไม่ให้ส่งในการตั้งค่าการ 110,000 KB และห้ามไม่ให้ส่ง และรับได้ที่การตั้งค่าการ 120,000 KB อย่างไรก็ตาม 100 กิโลไบต์ 000 แน่ใจว่าวงเงินที่คุณสามารถกำหนดให้กับทุกคน ตั้งค่านี้ปัญหาการแจ้งเตือนเมื่อการตั้งค่าการกิโลไบต์ 90,000,ห้ามไม่ให้ส่งในการตั้งค่าการกิโลไบต์ 95,000 และห้ามไม่ให้ส่ง และรับได้ที่การตั้งค่าการกิโลไบต์ 100000
 6. อย่างใดอย่างหนึ่งคลิเวลาที่คุณต้องการให้ข้อความแจ้งเตือนจะถูกสร้างขึ้นใน การช่วงเวลาของข้อความแจ้งเตือนกล่องหรือคลิกการกำหนดเอง.
 7. ถ้าคุณคลิกการกำหนดเองอย่างใดอย่างหนึ่งคลิกวันที่ในคอลัมน์ด้านซ้าย และจากนั้น คลิกครั้งบนแถวที่ด้านบน หรือคลิก และค้างเมาส์ปุ่ม ตามที่คุณ sweep ผ่านช่องเสียบเวลาในการกำหนดค่าการตั้งค่าการแจ้งเตือน

  หมายเหตุ:: การกำหนดตารางเวลาการให้แสดง ในช่องเสียบชั่วโมง หรือ ในช่องเสียบ 15 นาที คลิกตัวเลือกที่เหมาะสมภายใต้ดูรายละเอียด.
 8. หลังจากที่คุณกำหนดค่าช่วงเวลาการเตือนข้อความ คลิกตกลง.
 9. ถ้าคุณต้องการควบคุมขนาดฐานข้อมูลของคุณมากที่สุด กำหนดค่านี้เก็บรายการที่ถูกลบ (วัน)การตั้งค่า0. มิฉะนั้น Microsoft แนะนำที่ configure คุณตั้งค่านี้เมื่อต้องการ7 วัน.
back to the top

วิธีการตั้งค่าจำกัดในกล่องจดหมายแต่ละ

กล่องจดหมายทั้งหมดที่เก็บกล่องจดหมายมีการจำกัดเดียวกันที่กำหนดไว้ในที่เก็บกล่องจดหมาย อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกำหนดข้อจำกัดของกล่องจดหมายแต่ละการแทนที่ข้อจำกัดที่คุณตั้งค่าสำหรับเก็บกล่องจดหมาย
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft Exchangeแล้ว คลิกผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์.
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ขยายโดเมนแล้ว ขยายหน่วยงาน.
 3. เปิดหน่วยองค์กรที่ประกอบด้วยกล่องจดหมายที่คุณต้องการกำหนดค่า
 4. คลิกขวาที่กล่องจดหมาย และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 5. คลิกการทั่วไปของ exchangeแท็บ แล้วคลิกจำกัดการจัดเก็บ.

  กระบวนการใช้ค่าเริ่มต้นในการเก็บกล่องจดหมายเลือกกล่องกาเครื่องหมาย และขีดจำกัดของกล่องจดหมายจะ shaded โดยค่าเริ่มต้น
 6. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นใช้ค่าเริ่มต้นในการเก็บกล่องจดหมายกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น กำหนดนั้นปัญหาการแจ้งเตือนเมื่อการตั้งค่าห้ามไม่ให้ส่งในการตั้งค่า หรือห้ามไม่ให้ส่ง และรับได้ที่ตั้งค่าตามที่จำเป็นในกล่องจดหมายนี้
 7. คลิกเพื่อยกเลิกหรือใช้ค่าเริ่มต้นในการเก็บกล่องจดหมายภายใต้เก็บข้อมูลสินค้าที่ถูกลบการกำหนดค่าการตั้งค่าที่แตกต่างกันสำหรับกล่องจดหมายนี้
 8. คลิกตกลงแล้ว คลิกตกลง.
back to the top

วิธีการที่ยืนยันว่า คุณได้กำหนดจำกัดที่เก็บกล่องจดหมายได้อย่างถูกต้อง

เมื่อต้องการยืนยันว่า ที่เก็บกล่องจดหมายจำกัดงาน เปลี่ยนกำหนดการคำเตือน generate เพื่อรัน constantly สร้างบัญชีผู้ใช้ dummy และกล่องจดหมาย และเพิ่มข้อความไปยังกล่องจดหมายนั้นจนกว่าจะแสดงข้อความแจ้งเตือน คุณอาจได้รับข้อความเตือนอัพถึง 15 นาทีหลังจากที่คุณได้เพิ่มข้อความ หลังจากที่คุณเกินห้ามไม่ให้ส่ง และรับการตั้งค่า ข้อความใด ๆ ที่คุณส่งไปยังบัญชีการทดสอบมีคืน undeliverable เป็น

หลังจากที่คุณได้ยืนยันการจำกัดการจัดเก็บกล่องจดหมาย การตั้งค่าคอนฟิกขีดจำกัดของกล่องจดหมายที่แตกต่างกันสำหรับผู้ใช้ทดสอบ ออกจาก Outlook แล้ว ล็อกอออีกครั้ง กล่องจดหมายได้รับจดหมายอีกครั้ง

หมายเหตุ:: การตรวจสอบขนาดโฟลเดอร์ใน Outlook:
 1. เข้าสู่ระบบในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ Outlook
 2. คลิกขวาในคอลัมน์รายการโฟลเดอร์outlook วันนี้แล้ว คลิกคุณสมบัติสำหรับกล่องจดหมาย(ชื่อผู้ใช้:).
 3. คลิกการทั่วไปแท็บ และจากนั้น คลิกการขนาดของโฟลเดอร์.
เมื่อต้องการตรวจสอบขนาดโฟลเดอร์ใน Exchange System Manager คลิกการกล่องจดหมายวัตถุภายใต้ที่เก็บกล่องจดหมาย (เซิร์ฟเวอร์)ในบานหน้าต่างด้านซ้าย กล่องจดหมายที่โฮสต์บนที่เก็บ ขนาดของตนเอง และจำนวนของสินค้าที่มี จะแสดงในบานหน้าต่างด้านขวา

หมายเหตุ:: หลังจากคุณเสร็จสิ้นการทดสอบ ตั้งค่าตารางเวลาในการสร้างข้อความแจ้งเตือน

back to the top

การแก้ไขปัญหา

ถ้าคุณตั้งค่าคอนฟิกข้อจำกัดการจัดเก็บ โปรดสังเกตว่า ขีดจำกัดของกล่องจดหมายวัดเป็นกิโลไบต์และไม่เมกะ (MB) ถ้าคุณไม่ได้ distinction นี้ คุณอาจพิมพ์ 100 กิโลไบต์แทนของกิโลไบต์ 100000 เป็นขีดจำกัดของกล่องจดหมาย

back to the top
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดขีดจำกัดการเก็บข้อมูลใน Exchange 2000 ดู Kit ทรัพยากร Exchange 2000 Server และวิธีใช้ Server 2000 ของ Exchange

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมวิธีการควบคุมขนาดของโฟลเดอร์สาธารณะ คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
319439HOW TO: กำหนดค่าจำกัดการจัดเก็บในโฟลเดอร์สาธารณะใน Exchange 2000
back to the top

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 319583 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 09:18:16 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbmt KB319583 KbMtth
คำติชม