ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

HOW TO: บริการถ่ายโอนข้อมูลไปยัง Excel โดยใช้การแปลงข้อมูล SQL Server

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:319951
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
sql Server ข้อมูลแปลงบริการ (DTS) เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่คุณสามารถใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างแหล่งข้อมูลการ OLE DB, transforming ข้อมูลนั้นในกระบวนการ (ถ้าคุณเลือกที่จะดำเนินการดังกล่าว) ได้อย่างง่ายดาย บทความนี้อธิบายวิธีการใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้า/ส่งออก DTS การส่งออกข้อมูล จาก Microsoft SQL Server หรือ จากแหล่งข้อมูลอื่นไปยังแผ่นงาน Microsoft Excel ข้อควรพิจารณาเดียวกันจำนวนมากใช้ถ้าคุณกำลังกำหนดค่าของคุณเองงานแปลงข้อมูลในโปรแกรมออกแบบ DTS

back to the top

ความต้องการ

รายการต่อไปนี้แสดงฮาร์ดแวร์ที่แนะนำ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย และ service pack ที่คุณต้องการ:
 • Microsoft SQL Server 2000 หรือ Microsoft SQL Server 7.0 ติดตั้งอยู่บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows เข้ากันได้
 • Microsoft Jet 4.0 และแฟ้มเกี่ยวข้องเป็นการติดตั้ง โดย MDAC รุ่น 2.1 หรือ 2.5 หรือผลิตภัณฑ์อื่น
บทความนี้อนุมานว่า คุณมี familiarity น้อยพื้นฐานกับหัวข้อต่อไปนี้:
 • SQL Server
 • บริการการแปลงข้อมูล
 • แผ่นงาน Excel
back to the top

เลือกแฟ้มปลายทาง

 1. เริ่มการทำงานของตัวช่วยสร้างการนำเข้า/ส่งออก DTS และจากนั้น เลือกแหล่งข้อมูลในนั้นเลือกแหล่งข้อมูลแท็บ หลังจากที่คุณเลือกแหล่งข้อมูล เปลี่ยนโฟกัสไปยังเลือกปลายทางแท็บ
 2. ในการปลายทางรายการ คลิกMicrosoft Excel 97-2000ตามชนิดของฐานข้อมูลปลายทาง ใช้ชนิดเดียวกันนี้สำหรับ Microsoft Excel 2002 (Microsoft Office XP)
 3. ในการชื่อแฟ้มกล่อง คลิกจุดไข่ปลาเพื่อค้นหาแฟ้มสมุดงาน Excel มีอยู่ แฟ้มนี้ต้องไม่ได้เปิดใน Excel ในขณะที่คุณจะดำเนินการตัวช่วยสร้าง ถ้าคุณมี Excel ที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณก็สามารถสร้างแฟ้ม Excel แฟ้มใหม่ที่จุดนี้ได้โดยไม่ต้องออกจากวิซาร์ด เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คลิกขวาเลือกแฟ้มข้อความ ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกแผ่นงาน Microsoft Excel.
back to the top

เลือกตารางปลายทาง

 1. ด้วยการเลือกแหล่งที่มา Table(s) และ View(s)แท็บในโฟกัส ในการแหล่ง:คอลัมน์ เลือกตาราง และมุมมอง (หรือหลายตาราง และมุมมอง) ที่คุณต้องการส่งออกไปยัง Excel
 2. โดยค่าเริ่มต้น ตัวช่วยสร้างการกรอกข้อมูลในตารางปลายทางที่มีชื่อเหมือนกับตารางแหล่งที่มาในนั้นปลายทางคอลัมน์

  หมายเหตุ:: ซึ่งสร้างแผ่นงานและช่วงที่มีชื่อที่ มีชื่อเดียวกันในสมุดงานปลายทาง อย่างไรก็ตาม DTS ใช้ช่วงที่มีชื่อในสถานการณ์ส่วนใหญ่

  คุณยังสามารถเลือกในแผ่นงานที่มีอยู่ หรือชื่อช่วง (ชื่อที่อยู่ตาม ด้วยการ$ เช่น Sheet1 $ มีชื่อของแผ่นงาน)
 3. ในการการแปลงคอลัมน์ คลิกจุดไข่ปลาเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบเพิ่มเติมที่ที่คุณคลิกตัวเลือกต่อไปนี้:
  • สร้างตารางปลายทาง

   นี่คือตัวเลือกที่พร้อมใช้งานเฉพาะถ้าตารางปลายทางไม่ได้มี ถ้าตารางแล้ว ตัวเลือกนี้ไม่มี ในกรณีซึ่ง ไม่มีตัวเลือกเพิ่มเติมเพื่อปล่อย และสร้างตารางใหม่
  • ลบ และแทนแถวปลายทางที่มีอยู่

   ถ้าคุณพยายามที่จะใช้ตัวเลือกนี้กับ Excel มันไม่ (ดังนั้นคุณไม่สามารถใช้) ได้
  • ผนวกแถวใหม่ไปยังแถวที่มีอยู่
 4. ในขั้นตอนเหลือในตัวช่วยสร้าง คุณสามารถบันทึก และเรียกใช้แพคเกจ DTS เมื่อต้องการส่งออกข้อมูลใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงประจำ การบันทึก และแพคเกจก่อนที่คุณควรกำหนดตารางเวลาหรือออกจากวิซาร์ด
back to the top

การแก้ไขปัญหา

เลือกแฟ้ม Excel

 • ไม่มีสมุดงาน Excel ที่เปิดในขณะที่คุณจะดำเนินการตัวช่วยสร้าง DTS

เลือกตาราง Excel

 • ถ้าคุณเลือกนั้นปล่อย และสร้างตารางปลายทางใหม่ตัวเลือก คำสั่งฝากล้มเหลวในครั้งแรกที่คุณเรียกใช้แพคเกจเนื่องจากไม่มีตาราง อย่างไรก็ตาม การส่งออกสำเร็จ
 • ถ้าคุณเลือกสร้างตารางปลายทางโดยไม่ต้องการปล่อยและ re-createตัวเลือก คำสั่งสร้างไม่บน executions ในภายหลังได้เนื่องจากตารางมีอยู่แล้ว การอย่างไรก็ตาม การส่งออกสำเร็จ
 • ถ้าคุณดำเนินสร้างตารางที่ใบแจ้งยอดจาก Excel เช่นคำสั่งที่ตัวช่วยสร้างสร้าง ซึ่งสร้างแผ่นงานและช่วงที่มีชื่อที่ มีชื่อเดียว การทำงานอย่างไรก็ตาม DTS ร่วมกับช่วงที่มีชื่อเว้นแต่ว่าคุณระบุ เมื่อต้องการดูการตั้งชื่อช่วงใน Excel เหล่านี้: คงแทรกเมนู คลิกชื่อ:แล้ว คลิกกำหนด.
 • คุณไม่สามารถลบ และแทนแถวที่มีอยู่ในนั้นการแปลงกล่องโต้ตอบ เนื่องจากคุณไม่สามารถลบแถวแผ่นงาน Excel ผ่าน OLE DB
 • ถ้าคุณด้วยตนเองว่างออกจากข้อมูลที่ส่งออกในแผ่นงานปลายทาง ส่งออกข้อมูลมีข้อมูลใหม่ที่ผนวกด้านล่างแถวที่ว่างเปล่าได้เนื่องจากมีการค้นหาโปรแกรมควบคุมที่กำหนดที่บันทึกไว้ของช่วงที่มีชื่อ และจะถูกขยายสำหรับแถวใหม่อีกครั้ง ถ้าคุณลบแถวทั้งหมดของ old ข้อมูลในแผ่นงาน การทำงานนี้ไม่เกิดขึ้นเนื่องจากการลบแถวเปลี่ยนแปลงการกำหนดที่บันทึกไว้ของช่วงที่มีชื่อ อย่างไรก็ตาม เป็น preferable ใช้นั้นปล่อยและ re-createตัวเลือกการแทนข้อมูลที่มีอยู่
back to the top
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่คุณพบปัญหาเมื่อคุณใช้ Excel เป็นฐานข้อมูล คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
257819HOWTO: ใช้ ADO กับข้อมูล Excel จาก Visual Basic หรือ VBA
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่ทราบที่คุณพบเมื่อใช้ Excel DTS คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
236605PRB: ตรวจตัวช่วยสร้างการ DTS อาจไม่หาชนิดของคอลัมน์ Excel สำหรับข้อมูลแบบผสม
281517PRB: โอนย้ายของข้อมูลจากแหล่งที่มา Jet 4.0LEDB ไม่ มีข้อผิดพลาดในบัฟเฟอร์มากเกินไป
207446BUG: ไม่สามารถนำเข้ากระดาษคำนวณ 97 Excel กับคอลัมน์ 256 หรือเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุณลักษณะ SQL Server DTS ดูบทความ SQL Server หนังสือออนไลน์ต่อไปนี้:

ตัว "ซับซ้อนแปลงอย่างจาก SQL Server ไปยัง Excel"
"สร้างแพคเกจแบบ DTS ด้วยตัวช่วยสร้างการนำเข้า/ส่งออก DTS"
"DTS ไดรเวอร์สนับสนุนสำหรับชนิดข้อมูล Heterogeneous"

back to the top

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ