ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อผิดพลาดแบบสุ่มอาจเกิดขึ้นเมื่อซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสสแกน Microsoft เว็บเก็บระบบ ใน 2001 เซิร์ฟเวอร์พอร์ทัลของ SharePoint และ SharePoint Portal Server 2003

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:320111
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสให้สแกนแฟ้มที่ประกอบเป็น Microsoft SharePoint Portal Server 2001 หรือ Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 และการเก็บข้อมูล Microsoft Exchange Server ที่ SharePoint Portal Server ที่ใช้เก็บแฟ้มสำหรับพอร์ทัล คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดที่คล้ายกัน (เว้นที่ไม่จำกัดไป) ต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดในการเช็คเอาท์

เอกสารอาจไม่ได้เช็คเอาท์ เนื่องจากความผิดพลาด (0x80040e92):
พบไม่มีคำอธิบายสำหรับข้อผิดพลาดนี้
หรือ
ข้อผิดพลาดในกาเครื่องหมาย

เอกสารคุณกำลังพยายามจะเช็คอินกำลังใช้งาน
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสล็อกแฟ้มขณะกำลังสแกนแฟ้มและโฟลเดอร์บ่อย ๆ และนี้อาจทำให้ช่วงกว้าง unpredictable ผลลัพธ์สำหรับ SharePoint Portal Server
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ กำหนดค่าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณเพื่อที่จะไม่สแกนแฟ้มและโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
 • ไดรฟ์:\Program Files\SharePoint portal Server
 • ไดรฟ์:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web ระบบการจัดเก็บ
โดย:ไดรฟ์:คืออักษรระบุไดรฟ์ที่คุณติดตั้ง SharePoint Portal Server

หมายเหตุ:โดยทั่วไปคือไดรฟ์ C

นอกจากนี้ คุณต้องพิจารณา:
 • ถ้ามีการกำหนดใช้ไดรฟ์ M คุณต้องแยกไดรฟ์นี้จากการสแกนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิกนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  294312ไดรฟ์ของระบบแฟ้มสามารถติดตั้งได้และระบบที่เก็บเว็บของ Microsoft
 • ถ้าข้อมูลใด ๆ ถูกวางในตำแหน่งที่ตั้งอื่นตลอดทั้งกระบวนการติดตั้ง คุณต้องแยกตำแหน่งที่ตั้งเช่นกัน
 • ถ้าคุณใช้ Microsoft SharePoint Portal Server 2003 และคุณใช้ Service Pack 1 (SP1), คุณต้องแยกโฟลเดอร์ต่อไปนี้ออกจากการสแกนไวรัสโปรแกรม:
  ไดรฟ์:Windows\Temp\Frontpagetempdir
  หลังจากที่คุณใช้ SP1, SharePoint Portal Server 2003 ใช้โฟลเดอร์นี้เมื่อคุณ uploads แฟ้มขนาดใหญ่
เมื่อต้องการกำหนดค่าตัวเลือกเหล่านี้ ดูเอกสารประกอบสำหรับซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณ หรือติดต่อผู้ผลิตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต่อ P1 คลิกหมายเลขบทความที่เหมาะสมจากรายการต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
65416ข้อมูลติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ A-K

60781ข้อมูลติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ L-P

60782ข้อมูลติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เรียงตามลำดับอักษร Q-Z
Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
287309เกิดข้อผิดพลาด: กระบวนการนี้ไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มได้เนื่องจากกำลังถูกใช้ โดยขั้นตอนอื่น
263908ข้อมูลความล้มเหลวที่เก็บใน EcReplFolderMessagesUnpack
317482เก็บข้อมูลไม่ได้เริ่มการทำงานหลังจากที่คุณติดตั้ง Exchange 2000 Server Service Pack 1
318627ไวรัส API ที่กำลังสแกนไม่ทำงานใน SharePoint Portal Server
exifs จุด SPSshare anti ไวรัสโปรแกรมป้องกันไวรัส nav anti-virus แบบสุ่ม

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ