ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

HOW TO: การเปลี่ยนชื่อหลายแฟ้มใน Windows XP ที่ใช้ Windows Explorer

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:320167
สรุป
บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการใช้ Windows Explorer เพื่อเปลี่ยนชื่อแฟ้มหลาย ๆ แฟ้มใน Windows XP

วิธีการเปลี่ยนชื่อแฟ้มหลาย ด้วย Windows Explorer

  1. เปิด Windows Explorer เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เสริมแล้ว คลิกwindows Explorer.
  2. เลือกแฟ้มหลาย ๆ แฟ้มในโฟลเดอร์ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น กด ค้างแป้น CTRL ในขณะที่คุณจะคลิกแฟ้ม
  3. หลังจากที่คุณเลือกแฟ้ม กด F2
  4. พิมพ์ชื่อใหม่ และกด enter
หมายเหตุ:: หายเมื่อคุณดำเนินการขั้นตอนก่อนหน้า สถานะที่ถูกเน้นอยู่ของแฟ้มทั้งหมดยกเว้นหนึ่งไป ดังนั้นจะปรากฏขึ้นกับว่า คุณเท่านั้นถูกเปลี่ยนชื่อแฟ้มหนึ่ง อย่างไรก็ตาม หลังจากที่คุณกด ENTER แฟ้มทั้งหมดจะเปลี่ยนชื่อ เมื่อคุณเปลี่ยนชื่อแฟ้มหลาย ๆ แฟ้ม เปลี่ยนชื่อแฟ้มทั้งหมดมีชื่อเดียวกับตัวเลขในวงเล็บที่ผนวกเข้ากับชื่อเพื่อให้ชื่อแฟ้มใหม่ที่ไม่ซ้ำกัน ตัวอย่าง ถ้าคุณพิมพ์งบประมาณเป็นชื่อใหม่ แฟ้มแรกมีชื่องบประมาณ เลือกแฟ้มที่เหลือทั้งหมดมีชื่องบประมาณ(x), ที่ใดxมีหมายเลขเฉพาะ เริ่มต้น (1)

back to the top

หมายเหตุ

ถ้าคุณทำการ mistake เมื่อคุณพยายามเปลี่ยนชื่อแฟ้มหลาย ๆ แฟ้ม คุณสามารถกด CTRL + Z หรือคลิกเลิกทำการเปลี่ยนชื่อในการแก้ไขแสดงเมนูการเลิกทำการกระทำการเปลี่ยนชื่อแฟ้มที่คุณเพิ่งทำเสร็จสมบูรณ์ และคุณสามารถซ้ำกระบวนการนี้จำเป็น

ฟังก์ชันการเปลี่ยนชื่อใน Windows Explorer ไม่ตรงกับลักษณะการทำงานของการrenคำสั่งที่คุณอาจใช้ที่พร้อมรับคำสั่ง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีแฟ้มที่ชื่อ smitha.doc, smithb.doc และ smithc.doc คุณสามารถใช้การren smith*.doc smythe*.docคำสั่ง ชื่อแฟ้มทั้งหมดโดยอัตโนมัติแสดงการสะกดใหม่ และจะเปลี่ยนชื่อ smythea.doc, smytheb.doc และ smythec.doc

ถ้าคุณใช้ฟังก์ชันการเปลี่ยนชื่อของ Windows XP ใน Windows Explorer หลัง จากที่คุณเลือกแฟ้มสาม "smith" เปลี่ยนชื่อ smitha.doc smythea.doc ทั้งหมดอื่น ๆ แฟ้มคุณเลือกคือชื่อ smythea (x) เอกสาร เมื่อต้องการกลับไปยังโครงสร้างชื่อแฟ้มต้นฉบับ (การใช้ของตัว b, c ฯลฯ), คุณต้องเปลี่ยนชื่อแฟ้มแต่ละแฟ้มแต่ละรายการ

back to the top

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ