ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: Windows ไม่สามารถเริ่มทำงาน ได้เพราะแฟ้มต่อไปนี้สูญหายหรือเสียหาย

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้
Windows ไม่สามารถเริ่มทำงาน ได้เพราะแฟ้มต่อไปนี้สูญหายหรือเสียหาย
Windows root\system32\hal.dll
โปรดติดตั้งสำเนาของแฟ้มข้างต้นใหม่
คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในสถานการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
 • คอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มระบบใหม่หลังจากที่คุณปรับรุ่นเป็น Microsoft Windows XP จาก Microsoft Windows 98 หรือ Microsoft Windows Millennium Edition
 • คุณติดตั้ง Windows XP บนฮาร์ดดิสก์ที่ไม่มีระบบปฏิบัติการติดตั้งอยู่
การแก้ไข

การปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 98 หรือ Windows Millennium Edition

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ หากคุณกำลังปรับรุ่น Windows 98 หรือ Windows Millennium Edition ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง Windows XP อีกครั้ง ด้วยวิธีการดังนี้
  1. เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่
  2. กดแป้น F8 บนแป้นพิมพ์ค้างไว้

   บนคอมพิวเตอร์ที่กำหนดค่าให้ใช้หลายระบบปฏิบัติการ กดแป้น F8 ค้างไว้ เมื่อคุณเห็นเมนู ตัวเลือกระบบปฏิบัติการ
  3. เมื่อเมนู ตัวเลือกขั้นสูงของ Windows ปรากฏขึ้น ให้เลือกตัวเลือก กลับไปยังเมนูตัวเลือกระบบปฏิบัติการ แล้วกด ENTER
  4. เลือกตัวเลือก ยกเลิกโปรแกรมติดตั้ง Windows XP
  5. ใช้เครื่องมือ เพิ่ม/เอาโปรแกรมออก ใน 'แผงควบคุม' เพื่อเอา Windows XP ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ
  6. เมื่อเอา Windows XP ออกจากคอมพิวเตอร์แล้ว ให้เริ่มโปรแกรมติดตั้ง Windows XP อีกครั้ง
  หากสามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ข้ามขั้นตอนต่างๆ ที่เหลือ หากยังเกิดปัญหาขึ้นอีกในครั้งที่สองที่คุณพยายามปรับรุ่นเป็น Windows XP ให้ดำเนินการขั้นต่อไป
 2. ยกเลิกโปรแกรมติดตั้ง Windows XP โดย
  1. เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่
  2. กด F8 บนแป้นพิมพ์ค้างไว้

   บนคอมพิวเตอร์ที่กำหนดค่าให้ใช้หลายระบบปฏิบัติการ กดแป้น F8 ค้างไว้ เมื่อคุณเห็นเมนู ตัวเลือกระบบปฏิบัติการ
  3. เมื่อเมนู ตัวเลือกขั้นสูงของ Windows ปรากฏขึ้น ให้เลือกตัวเลือก กลับไปยังเมนูตัวเลือกระบบปฏิบัติการ แล้วกด ENTER
  4. เลือกตัวเลือก ยกเลิกโปรแกรมติดตั้ง Windows XP
  5. ใช้เครื่องมือ 'เพิ่ม/เอาโปรแกรมออก' ใน 'แผงควบคุม' เพื่อเอา Windows XP ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ
 3. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ด้วยดิสก์เริ่มต้นระบบ Windows 98 หรือ Windows Millennium Edition พิมพ์ sys c: ที่พร้อมรับคำสั่ง แล้วกด ENTERสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างดิสก์เริ่มต้นระบบ Windows 98 โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  296532 วิธีการสร้างดิสก์เริ่มต้นระบบ Windows 98 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างดิสก์เริ่มต้นระบบ Windows Me โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  267287 วิธีการสร้างดิสก์เริ่มต้นระบบใน Windows Me (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
 4. เริ่มโปรแกรมติดตั้งWindows XP ใหม่อีกครั้ง

การติดตั้งบนฮาร์ดดิสก์ที่ไม่มีข้อมูลใดๆ

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้หากคุณติดตั้ง Windows XP บนฮาร์ดดิสก์ที่ไม่มีระบบปฏิบัติการใดๆ ติดตั้งอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ยกเลิกโปรแกรมติดตั้ง Windows XP ด้วยวิธีการดังนี้
  1. เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่
  2. กดแป้น F8 บนแป้นพิมพ์ค้างไว้

   บนคอมพิวเตอร์ที่กำหนดค่าให้ใช้หลายระบบปฏิบัติการ กดแป้น F8 ค้างไว้ เมื่อคุณเห็นเมนู ตัวเลือกระบบปฏิบัติการ
  3. เมื่อเมนู ตัวเลือกขั้นสูงของ Windows ปรากฏขึ้น ให้เลือกตัวเลือก กลับไปยังเมนูตัวเลือกระบบปฏิบัติการ แล้วกด ENTER
  4. เลือกตัวเลือก ยกเลิกโปรแกรมติดตั้ง Windows XP
  5. ใช้เครื่องมือ เพิ่ม/เอาโปรแกรมออก ใน 'แผงควบคุม' เพื่อเอา Windows XP ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. เริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยดิสก์เริ่มต้นระบบ Windows 98 หรือ Windows Millennium Edition ให้พิมพ์ sys c: ที่พร้อมรับคำสั่ง แล้วกด ENTERสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างดิสก์เริ่มต้นระบบ Windows 98 โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  296532 วิธีการสร้างดิสก์เริ่มต้นระบบ Windows 98 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างดิสก์เริ่มต้นระบบ Windows Me โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  267287 วิธีการสร้างดิสก์เริ่มต้นระบบใน Windows Me (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
 3. เริ่มโปรแกรมติดตั้งWindows XP ใหม่อีกครั้ง
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 320252 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 09:30:48 - ฉบับแก้ไข: 2.2

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbacwsurvey kbenv kberrmsg kbprb kbsetup KB320252
คำติชม