ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

windows XP เริ่มระบบใหม่โดยไม่คาดคิด หรือเริ่มระบบใหม่เมื่อคุณปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:320299
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
ถ้าคุณปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอาจเริ่มต้นใหม่แทนที่การปิดระบบ เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์อาจยังใหม่โดยไม่คาดคิดในขณะที่คุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์เพื่อทำงานบางอย่าง ข้อผิดพลาดอาจปรากฏขึ้นบนหน้าจอสีน้ำเงินเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มระบบใหม่
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นหาก Windows หยุดการตอบสนอง ระหว่างการดำเนินการทั่วไป หรือใน ระหว่างกระบวนการปิดระบบ โดยค่าเริ่มต้น คอมพิวเตอร์ถูกกำหนดค่าให้รีสตาร์ทโดยอัตโนมัติเมื่อ Windows หยุดการตอบสนอง เมื่อต้องการดูการตั้งค่านี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกการเริ่มการทำงานปุ่ม คลิกขวาMy Computerคลิกคุณสมบัติคลิกการขั้นสูงแท็บ แล้วคลิกการตั้งค่าภายใต้เริ่มต้นและการกู้คืน.
 2. ภายใต้ความล้มเหลวของระบบมุมมองนี้รีสตาร์ทโดยอัตโนมัติกล่องกาเครื่องหมาย ถ้าการรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เริ่มระบบ Windows โดยอัตโนมัติใหม่ถ้าคอมพิวเตอร์จะหยุดโดยไม่คาดคิด
การแก้ไข
ถ้ามีการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ constantly ใหม่ในขณะที่คุณกำลังใช้ หรือ ถ้าคุณกำลังพยายามปิดระบบคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณได้หยุดลงโดยไม่คาดคิด คลิกเพื่อยกเลิกการรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติกล่องกาเครื่องหมาย ถ้าคุณล้างข้อมูลกล่องกาเครื่องหมายนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคอมพิวเตอร์จะหยุดการตอบสนอง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้อาจอธิบายสาเหตุของปัญหา นอกจากนี้คุณสามารถตรวจสอบแฟ้มบันทึกของระบบใน Event Viewer เพื่อดูข้อผิดพลาด stop ที่สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มระบบใหม่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
308427HOW TO: ดู และจัดการแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ใน Event Viewer ใน Windows XP
เมื่อต้องการกำหนดวิธีที่ Windows ตอบสนองเมื่อคอมพิวเตอร์จะหยุดโดยไม่คาดคิด ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ:: คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลหรือสมาชิกของกลุ่ม Administrators เพื่อทำตามขั้นตอนนี้ หากคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย การตั้งค่านโยบายของเครือข่ายอาจทำให้คุณไม่สามารถดำเนินการนี้
 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โฮสต์เป็นผู้ดูแลระบบหรือเป็นเจ้าของ
 2. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 3. ภายใต้เลือกประเภทคลิกประสิทธิภาพและการบำรุงรักษา.
 4. ภายใต้การหรือเลือกไอคอน'แผงควบคุม'ส่วน คลิกระบบ:.
 5. คลิกการขั้นสูงแท็บ แล้วคลิกการตั้งค่าภายใต้เริ่มต้นและการกู้คืน.
 6. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้ภายใต้ใด ๆความล้มเหลวของระบบ:
  • เขียนเหตุการณ์ลงในบันทึกของระบบ
  • ส่งการแจ้งเตือนสำหรับผู้ดูแล
  • รีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ
สถานะ
ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
โดยค่าเริ่มต้น การรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติเลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อให้คุณสามารถดำเนินต่อให้ใช้คอมพิวเตอร์หากมีข้อผิดพลาด stop ที่ร้ายแรงเกิดขึ้น บริการของ Microsoft เริ่มทำงานในระหว่างกระบวนการเริ่มต้นก่อนที่คุณเข้าสู่ระบบ ดังนั้น ในคอมพิวเตอร์จะทำงานหลังจากที่คุณเริ่มระบบใหม่ ถ้าคอมพิวเตอร์จะหยุดเนื่องจากมีข้อผิดพลาด stop ที่สำคัญ คุณสูญเสียฟังก์ชันทั้งหมด รวมทั้งการทำงานการเข้าถึงระยะไกล หลังจากที่มีการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณสามารถตรวจสอบข้อความแสดงข้อผิดพลาด stop เหตุผล

เกิดข้อผิดพลาด stop แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่เป็นไปได้ข้อผิดพลาด stop ที่สำคัญเท่านั้น ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ ข้อผิดพลาดถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกของระบบ

กำหนดค่า Windows เพื่อทำการดำเนินการต่อไปนี้หากเกิดข้อผิดพลาดรุนแรงเช่นข้อผิดพลาด stop หรือข้อผิดพลาดร้ายแรงของระบบ:
 • เขียนเหตุการณ์ลงในบันทึกของระบบ
 • แจ้งให้ผู้ดูแล
 • รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ
 • การถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำของระบบไปยังแฟ้มขั้นสูงที่ผู้ใช้สามารถใช้สำหรับการตรวจแก้จุดบกพร่อง
คุณต้องมีอย่างน้อย 2-เมกะไบต์ (MB) แฟ้มเพจจิ้งในไดรฟ์ข้อมูลการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ถ้าคุณต้องการกำหนดค่าให้คอมพิวเตอร์สามารถเขียนเหตุการณ์ลงในบันทึกของระบบ หรือการแจ้งให้ผู้ดูแลถ้าคุณกำหนดค่า Windows เพื่อที่สร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลหน่วยความจำระบบ คุณสามารถใช้แฟ้มการถ่ายโอนไปยังสาเหตุของข้อผิดพลาดการหยุดการตรวจแก้จุดบกพร่อง

การกำหนดค่า Windows เพื่อที่สร้างแฟ้มการถ่ายโอน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โฮสต์เป็นผู้ดูแลระบบหรือเป็นเจ้าของ
 2. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 3. ภายใต้เลือกประเภทคลิกประสิทธิภาพและการบำรุงรักษา.
 4. ภายใต้การหรือเลือกไอคอน'แผงควบคุม'ส่วน คลิกระบบ:.
 5. คลิกการขั้นสูงแท็บ แล้วคลิกการตั้งค่าภายใต้เริ่มต้นและการกู้คืน.
 6. ภายใต้เขียนข้อมูลการแก้จุดบกพร่องคลิกหนึ่งในรายการต่อไปนี้:
  • การถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำขนาดเล็ก: ถ้าคุณคลิกการตั้งค่านี้ ยอดเงินน้อยที่สุดของข้อมูลที่ช่วยให้คุณระบุปัญหาถูกบันทึก การตั้งค่านี้ต้องการที่มีพร้อมใช้งานสำหรับแฟ้มเพจจิ้งในไดรฟ์ข้อมูลสำหรับเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างน้อย 2 MB If you click this setting, Windows creates a new file every time that the computer stops unexpectedly. A history of these files is stored in the folder that is listed in theDump Fileกล่อง
  • Kernel Memory Dump: If you click this setting, only kernel memory is recorded. This speeds up the process of recording information in a log when the computer stops unexpectedly. Depending on the random-access memory (RAM) in your computer, you must have 50 MB to 800 MB available for the paging file on the boot volume. The file is stored in the folder that is listed in theDump Fileกล่อง
  • Complete Memory Dump: If you click this setting, the contents of the system memory are recorded when the computer stops unexpectedly. If you use this setting, you must have a paging file on the boot volume that is sufficient to hold all of the physical RAM plus one MB. The file is stored in the folder that is listed in theDump Fileกล่อง
Windows always writes to the same file name. To save individual dump files, click to clear theOverwrite any existing filecheck box, and change the file name after each stop error.

To save memory, click to clear both theWrite an event to the system logcheck box and theSend an administrative alertกล่องกาเครื่องหมาย The memory that is saved depends on the computer. Typically, these debugging features require about 60 kilobytes (KB) to 70 KB of RAM.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ