เบราว์เซอร์ของคุณไม่ได้รับการสนับสนุน

คุณต้องปรับปรุงเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อใช้งานไซต์

ปรับปรุงเป็น Internet Explorer เวอร์ชันล่าสุด

var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" DXF format is a vector-based, ASCII format that the Autodesk AutoCAD program uses. AutoCAD provides highly detailed schematics that are completely scalable.

Advantages:Disadvantages:

cgm: Metafile กราฟิกคอมพิวเตอร์

ประกอบด้วย CGM metafile vector ข้อมูลและข้อมูลบิตแมป รูปแบบแฟ้ม internationally มาตรฐานที่ใช้ โดยองค์กรจำนวนมากและหน่วยงานรัฐบาล รวมทั้งการอังกฤษมาตรฐาน Institute (BSI), การอเมริกาชาติมาตรฐาน Institute (ANSI), และในสหรัฐอเมริกาแผนกการป้องกัน ได้
หมายเหตุ:ใน Office 2007 รูปแบบแฟ้มกราฟิก CGM จำเป็นต้องใช้ตัวกรองกราฟิก

ข้อดี:

CDR: CorelDRAW

CorelDRAW ! metafile สามารถประกอบด้วยข้อมูล vector และบิตแมปข้อมูลได้
หมายเหตุ:ใน Office 2007 รูปแบบแฟ้มกราฟิก CDR จำเป็นต้องใช้ตัวกรองกราฟิก

ข้อดี:ข้อเสีย:

wmf: Metafile Windows

Windows Metafile เป็นแบบ 16 บิต metafile ที่ประกอบด้วยข้อมูล vector และข้อมูลบิตแมป จะได้รับการออกแบบสำหรับระบบปฏิบัติการของ Windows

ข้อดี:

EPS: PostScript การสรุป

รูปแบบ Encapsulated PostScript ไม่เป็นลกรรมสิทธิ์ เครื่องพิมพ์คำอธิบายเกี่ยวกับภาษาที่สามารถอธิบายรายละเอียด vector และข้อมูลบิตแมป
หมายเหตุ:ใน Office 2007 รูปแบบแฟ้มกราฟิก EPS จำเป็นต้องใช้ตัวกรองกราฟิก

ข้อดี:ข้อเสีย:

EMF: Metafile ที่เพิ่มขึ้น

รูปแบบขั้นสูง Metafile คือ รูปแบบ 32 บิตที่ประกอบด้วยข้อมูล vector และข้อมูลบิตแมป รูปแบบนี้ถูกปรับปรุงที่ผ่านการจัดรูปแบบการ Metafile Windows และประกอบด้วยคุณลักษณะเพิ่มเติม เช่นต่อไปนี้:

รูปแบบ EMF คือ extensible รูปแบบ ซึ่งหมายความ ว่า เป็นโปรแกรมเมอร์สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลจำเพาะต้นฉบับ เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน หรือตามที่ต้อง ปรับเปลี่ยนนี้สามารถนำไป incompatibilities ระหว่างชนิดของรูปภาพ EMF

ข้อดี:ข้อเสีย:

PICT: รูปภาพของ Macintosh

แฟ้ม PICT คือ รูปแบบ 32 บิต metafile สำหรับ Macintosh คอมพิวเตอร์ PICT แฟ้มใช้การบีบอัดเรียกใช้ความยาวเข้ารหัส (RLE) ภายในข้อมูล ซึ่ง reasonably ด้วยการทำงาน แฟ้ม PICT สนับสนุนการบีบอัด JPEG ถ้ามีการติดตั้ง QuickTime(macintosh เท่านั้น).
หมายเหตุ:ใน Office 2007 รูปแบบแฟ้มกราฟิก PICT จำเป็นต้องใช้ตัวกรองกราฟิก

ข้อดี:ข้อเสีย:

ความลึกที่ความละเอียดและสี

ส่วนนี้อธิบายความละเอียดของสีที่เหมาะสมและความละเอียดของรูปภาพ raster ถ้าคุณบันทึกรูปภาพ ด้วยความละเอียดที่ถูกต้องและการตั้งค่าสี คุณสร้างแฟ้มขนาดเล็ก แฟ้มที่เล็กกว่าหมายถึง เอกสารที่มีขนาดเล็ก รวดเร็วขึ้นและงานนำเสนอ อยู่ในดอกเบี้ยที่ดีที่สุดของคุณเพื่อทำให้รูปภาพขนาดเล็กมากที่สุด นี้ภายในข้อกำหนดของการใช้รูปภาพของคุณ

การแสดงผลบนหน้าจอ

หมายเลขของสีการใช้อินเทอร์เน็ตใช้อินเทอร์เน็ตไม่ใช่
1 (ขาวดำ)แฟ้ม GIF ที่พิกเซล 72 ต่อนิ้ว (ppi)GIF at 72 pixels per inch (ppi)
16GIF at 72 ppiGIF at 72 ppi
256 (simple picture)*GIF at 72 ppiGIF at 72 ppi
256 (complex picture)*JPEG at 72 ppiJPEG at 72 ppi
More than 256JPEG or PNG at 72 ppiJPEG, PNG, or TIFF at 72 ppi


หมายเหตุ:Microsoft recommends a resolution of 72 pixels per inch, because most monitors have between 60 pixels and 80 pixels per inch. Saving at a higher resolution does not result in a higher-quality display, because your monitor cannot display more pixels than physically exist in the monitor. You should calculate the points per inch according to the completed size of your picture, not the original size. For example, if you are scanning an 8.5-by-2-inch letterhead for use on a Web page with a completed width of 2 inches, you can scan at 72 ppi for 2 inches, for a total of 144 pixels. The resulting file looks great when it is sized to 2 inches and is displayed on a monitor.

* หมายเหตุAt 256 colors, JPEG files offer a higher level of compression than GIF files do. However, JPEG compression does not compress some simple files as effectively as GIF compression does.

Printed output

How to create good printed output is a complex subject, because of the vast number of printers that are available and the capability of each printer to produce color output and grayscale output. The primary factor for good printed output is the number of lines per inch (LPI) that your printer is capable of printing.

To print in color or grayscale, a printer must print in halftones. Halftones are arrays of dots that are arranged in a grid and that represent each image pixel as a shade of gray. For a dark gray, most of the dots in the grid are filled in. For a light gray, only a few dots on the grid are filled in. The LPI setting for the printer determines the size of this grid. The higher the LPI, the smaller the grid, and the fewer shades of gray the printer can render.

To print in color, the printer must print overlapping lines of colored dots. Each dot is set at a different angle from the other dots and is slightly offset, so that the dots do not completely cover each other. This measurement is known as the Screen Frequency and is represented in degrees of rotation of the lines of dots that make up that color.

The following table helps you to choose the optimum resolution for scanning, in dots per inch (dpi).

Printer typeOutput dpiOutput LPIScanning ppi
Laser printer30055-65120
Laser printer60065-85150
Ink-Jet printer30050-60110
Dye-Sub printer30055-70125
Imagesetter1250+120-150300


To calculate your target scanning resolution, you can multiply the LPI of your printer by two. This is a general rule. To find out the LPI of your printer, see your printer documentation.

หมายเหตุ:You must experiment when you apply the general rule of multiplying the LPI by two. Some printers support very high resolutions. If you save your picture at more than 300 ppi, larger pictures may take up large amounts of disk space and may slow down other operations on your computer. Multiple large pictures in a document can cause a program to stop responding or can cause Windows to stop responding.

The only exception to this rule is pure black-and-white images, or "line art" images. These images use 1 bit to store color information. Scan these images at a 1-to-1 ratio. If you have a 600 dpi printer, scan these images at 600 ppi in Line Art mode.

ถ้าคุณต้องการให้รูปภาพของคุณอยู่ใน grayscale หรือมีน้อยกว่า 256 สี ใช้รูปแบบ TIFF หรือรูปแบบ GIF รูปแบบ TIFF คือ มาตรฐานของอุตสาหกรรมพิมพ์กราฟิก เนื่องจากรูปแบบ TIFF ไม่ใช้ชุดรูปแบบของการบีบอัด lossy รูปแบบอื่น เช่น JPEG ใช้ชุดรูปแบบของการบีบอัด lossy รูปแบบ tiff สนับสนุนหลายระดับของความโปร่งใส ซึ่งทำรูปแบบอื่น ๆ บางอย่าง

ถ้ารูปภาพมีมากกว่า 256 สี บันทึกรูปภาพในรูปแบบ TIFF หรือรูปแบบ PNG Microsoft แนะนำรูปแบบ PNG ถ้าคุณต้องการให้ความโปร่งใส ถ้าคุณไม่ต้องการความโปร่งใส TIFF ใช้รูปแบบ

Microsoft แนะนำให้ คุณบันทึกรูปภาพของคุณที่ความละเอียดของเครื่องพิมพ์ขนาดรูปภาพที่เสร็จสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณมีหัวจดหมาย 8.5 คูณ 2 นิ้ว และคุณต้องการพิมพ์หัวจดหมายที่มีขนาด 2 นิ้ว ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุน 600 dpi และมี LPI ของ 85 ตั้งค่าความละเอียดของรูปภาพเป็น ppi 150 ที่นิ้ว 2 สำหรับขนาดของพิกเซล 300 x 71

อภิธานศัพท์

ข้อมูลอ้างอิง
For more information about the graphics file types that are described in this article, visit the following third-party Web sites:
http://www.sanstudio.com/tech/GraphicFileTypes.html

http://scantips.com

http://www.libpng.org/pub/png/

http://www.jpeg.org/public/jpeghomepage.htm

http://www.adobe.com/devnet/opentype/
Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้
Frontpage outlook photodraw powerpoint word excel fp2002 ol2002 phd2002 ppt2002 wd2002 xl2002 eps tif pic pct pict jfif inf offxp fp2007 ol2003 ol2007 phd2007 ppt2007 wd2003 wd2007 xl2003 xl2007

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 320314 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/14/2011 15:14:00 - ฉบับแก้ไข: 6.0

 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Outlook 2010
 • kbformat kbgraphic kbhowto kbmt KB320314 KbMtth
คำติชม