Windows XP สร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop รหัสข้อผิดพลาด 0x000000A0" ระหว่างการไฮเบอร์เนต

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:320899
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณพยายามที่จะทำการไฮเบอร์เนตคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP คุณอาจได้รับข้อความแสดงบนหน้าจอสีน้ำเงินที่ข้อความข้อผิดพลาด "Stop 0xA0"
สาเหตุ
ถ้าการหมดเวลาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (IDE) อุปกรณ์ที่รวมไว้เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการไฮเบอร์เนต ไดรเวอร์ Atapi ไม่รอนานพอสำหรับไดรฟ์ IDE หลักมาออนไลน์
การแก้ไข
เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในการฐานความรู้ของ Microsoft:
322389 วิธีการขอรับ Windows XP Service Pack ล่าสุด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
331958ฮาร์ดดิสก์อาจเสียเมื่อป้อนโหมดสแตนด์บายหรือโหมดไฮเบอร์เนต
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ที่ตอนต้นของบทความนี้ ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Windows XP Service Pack 1 ครั้งแรก
kbBaseOS 0x000000A0 Internal_Power_Error

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 320899 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 10:31:19 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kberrmsg kbfix kboswin2000fix kbwinxpsp1fix kbmt KB320899 KbMtth
คำติชม