ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ประสิทธิภาพ SMB ที่ช้าลงเมื่อคุณคัดลอกแฟ้มจาก Windows XP ไปยังตัวควบคุมโดเมน Windows 2000

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:321169
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
คุณอาจสังเกตเห็นประสิทธิภาพการทำงานของสำเนาที่ช้าลงเมื่อคุณคัดลอกแฟ้มจากคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ใช้ Windows XP ไปยังตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows 2000 (เมื่อคุณใช้โพรโทคอลบล็อกข้อความเซิร์ฟเวอร์ [SMB) ประสิทธิภาพการทำงานช้านี้เกิดขึ้นเมื่อคุณคัดลอกแฟ้มจากไคลเอนต์ที่ใช้ Windows XP ไปยังตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows 2000 (โหมดกหมุด) และไม่เมื่อคุณคัดลอกแฟ้มจากตัวควบคุมโดเมนไปยังไคลเอ็นต์ (โหมดดู)
สาเหตุ
ประสิทธิภาพการทำงาน SMB ช้าอาจเกิดขึ้นหาก TCP/IP ที่ล่าช้ารับรอง (เรียกอีกอย่างว่า ACK TCP) ที่เกิดขึ้นในแบบ " SMB: C NT transact - การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลง" แพคเก็ตได้ โดยทั่วไป ปัญหานี้เกิดขึ้นหากคุณใช้ Windows Explorer เพื่อคัดลอกแฟ้มไปยังตัวควบคุมโดเมน อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าคุณใช้พร้อมท์รับคำสั่งคัดลอกแฟ้มหรือถ้าโฟกัสอยู่ในโฟลเดอร์ปลายทางใน Windows Explorer (เมื่อมีการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง) ปัญหานี้เกิดขึ้นทันทีที่คุณทำการ SMB สำเนากระบวนการ (จากโปรแกรมใด ๆ) ไปยังโฟลเดอร์ปลายทางระยะไกลที่ได้รับยังเรียกตามคำขอ "เปลี่ยนแปลงการแจ้งเตือน" (จากโปรแกรมใด ๆ)

โดยค่าเริ่มต้น การทำงานนี้เกิดขึ้นทันทีที่ SMB ใช้ลายเซ็นการรักษาความปลอดภัย หากมีการตั้งค่าลายเซ็นการรักษาความปลอดภัย SMB ต้องถูกประมวลผล synchronously โดยตัวเปลี่ยนเส้นทาง ตัวเปลี่ยนเส้นทางที่มีการรอจนกว่าคำสั่ง SMB ปัจจุบันทั้งหมดถูกประมวลผลก่อนที่จะยังคงมีอยู่ด้วยถัดไป ตัวเปลี่ยนเส้นทางรอจนกว่าจะได้รับการรับรอง TCP/IP จากเซิร์ฟเวอร์
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้การแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในส่วนนี้

วิธีแก้ปัญหา 1

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
  2. ค้นหา และคลิกที่คีย์ต่อไปนี้ในรีจิสตรี::
    ControlSet\Services\LanmanServer\Parameters HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Current
  3. คลิกสองครั้งRequireSecuritySignatureชนิดค่า0ในการข้อมูลค่า:กล่อง แล้วคลิกตกลง.
  4. คลิกสองครั้งEnableSecuritySignatureชนิดค่า0ในการข้อมูลค่า:กล่อง แล้วคลิกตกลง.
  5. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
โดยค่าเริ่มต้น การEnableSecuritySignatureค่าถูกกำหนดเป็น 1 (ON) บนตัวควบคุมโดเมน และตั้งค่าเป็น 0 (OFF) บนตัวควบคุมโดเมนไม่ ด้วยเหตุ ประสิทธิภาพสำเนา SMB ช้าเฉพาะเกิดเมื่อคุณคัดลอกรายการไปยังตัวควบคุมโดเมน

วิธีแก้ปัญหา 2

หมายเหตุ:วิธีแก้ปัญหานี้ไม่ได้รับการสนับสนุนบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP และเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows server 2003

สลับ TCP ล่าช้า(ตัวจับเวลา ACKTcpDelAckTicks) กับค่าที่ต่ำลง เมื่อคุณทำเช่นนั้น เซิร์ฟเวอร์ให้สินค้าเพิ่มเติมบ่อย แต่ ในช่วงเวลาที่สั้นลง คุณสามารถใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้เพื่อระบุค่ากำหนดเองของ ACK ล่าช้า:

311833ค่ารีจิสทรีของ TcpDelAckTicks ได้ไม่มีลักษณะพิเศษบน Ack Timeouts
ถ้าคุณตั้งค่านี้TcpDelAckTicksมูลค่าไป0คุณปิดตัวจับเวลาที่เสร็จสมบูรณ์ เมื่อตัวจับเวลาถูกปิดใช้งาน TCP แปลง pre-Request สำหรับลักษณะการทำงานของข้อคิดเห็น (RFC) 1122 ดังกล่าวให้แต่ละแพ็คเก็ต วิธีแก้ปัญหานี้สามารถแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการทำงานการคัดลอก SMB อย่างไรก็ตาม บนเครือข่ายเวลาแฝงที่สูง (เซ็กเมนต์ saturated ขอ), ลักษณะการทำงานนี้เพิ่มจำนวน acknowledgements จากตัวควบคุมโดเมน และทำให้เมื่อยล้าเพิ่มเติมบนเครือข่าย
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้องการดูว่าประสิทธิภาพการทำงานช้าเกี่ยวข้องกับ TCP/IP รับรองของเฟรม SMB บางอย่าง (" SMB: C NT transact - การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลง"), ดำเนินการสืบค้นกลับของเครือข่าย ถ้าคุณทำเช่นนั้น คุณเห็นว่า ตัวเปลี่ยนเส้นทางไม่ดำเนินต่อกับส่วนที่เหลือของการดำเนินการคัดลอกเมื่อเฟรม "SMB: C NT Transact -แจ้งให้เปลี่ยน" จะไม่มีการตอบรับ โดยเซิร์ฟเวอร์ที่ระดับ TCP ขนส่ง รับรอง TCP/IP เฉพาะล่าช้า (ตัวอย่างเกี่ยวกับ 0.2 วินาทีเมื่อเซิร์ฟเวอร์ที่มีตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows 2000

บนไคลเอนต์ที่ใช้ Windows XP หรือ บนไคลเอนต์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 ไม่มีคีย์รีจิสทรีใหม่ที่ชื่อ
TcpAckFrequency
ซึ่งควบคุม TCP ACKs ก่อนถึงตัวจับเวลา ACK ล่าช้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
321098ประสิทธิภาพของเครือข่ายที่ช้าที่เกิดขึ้นหากคุณคัดลอกแฟ้มไปยังตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows 2000 หรือ Windows Server 2003
328890รายการรีจิสทรีใหม่สำหรับการควบคุมการทำงานที่ยอมรับ TCP (ACK) ใน Windows XP และ Windows Server 2003
dc

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ