ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้ง Office 2000, Office XP หรือ ชุดการทำงาน: "ข้อผิดพลาด 1304" หรือ "ข้อผิดพลาด 1305"

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:321339
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณติดตั้ง Microsoft Office 2000, Microsoft Office XP หรือ ชุดการทำงานของ Microsoft คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
เกิดข้อผิดพลาด 1304 ข้อผิดพลาดในการเขียนไปยังแฟ้มชื่อแฟ้มและตำแหน่ง. ตรวจสอบว่า คุณมีการเข้าถึงไดเรกทอรีนั้น
เกิดข้อผิดพลาด 1305 ข้อผิดพลาดอ่านจากแฟ้ม:ชื่อแฟ้มและตำแหน่งที่ตั้ง. ตรวจสอบว่า แฟ้มที่มีอยู่ และคุณสามารถเข้าถึง
หมายเหตุ:สินค้าเท่านั้นที่แตกต่างกันไปในข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้มีชื่อแฟ้ม ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้สามารถแสดงรายการใด ๆ ของชื่อแฟ้มต่าง ๆ
สาเหตุ
คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อมีปัญหาในการกำหนดค่ากับไดรฟ์ซีดีรอมหรือมีปัญหากับสื่อซีดีรอมเอง
การแก้ไข
เมื่อต้องการทดสอบการกำหนดค่าไดรฟ์ซีดีรอมของคุณ ลดแคชไดรฟ์สำหรับไดรฟ์ซีดีรอมของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการลดการแคไดรฟ์ซีดีรอม และข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบการสื่อซีดีรอมสำหรับคุณภาพ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
140583วิธีการตั้งค่าคอนฟิกซีดีรอมแคสำหรับ Windows 95
184410วิธีการใช้ Msinfo32.exe เพื่อปรับการตั้งค่าการตั้งค่าแคซีดีรอม
141368ประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่ดีจากซีดี-ROM โปรแกรม
158904ซีดีรอมเกณฑ์มาตรฐานโปรแกรมไม่อาจปิดการใช้งานแบบอ่านล่วงหน้า หรือแคช
321641วิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการอ่านดิสก์ CD, CD-R, CD-RW และ DVD
218617วิธีการแก้ไขปัญหาการซีดีรอมหรือดีวีดีรอมอ่านการตัดสินค้าจากคลัง
prb OFFXP

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ