ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาด--ข้อผิดพลาด (-1601) สำรองดิสก์" เมื่อคุณพยายามติดตั้งการปรับปรุงของ Office

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:321497
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อ คุณ พยายาม ติด ตั้ง การ ปรับ ปรุง Office คุณ อาจ ได้ รับ ข้อ ความ แสดง ข้อ ความ ข้อ ผิด พลาด คล้าย กับ ข้อ ความ ต่อ ไป นี้:
ดิสก์ข้อผิดพลาดของ--ข้อผิดพลาดสำรอง (-1601)

ไม่สามารถเข้าถึงบริการ Windows Installer Contact your support personnel to verify that the windows Installer service is properly registered.
แฟ้มบันทึกสำหรับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้จะเหมือนกับข้อความต่อไปนี้:

การใช้ซอฟต์แวร์ที่ผลิตภัณฑ์ { 90280409 11 - 6000 - D 3-8CFE-0050048383C9 }
Microsoft Office XP Professional ด้วย FrontPage
การใช้โปรแกรมปรับปรุง
C:\DOCUME~1\branber\LOCALS~1\Temp\IXP001.TMP\OUTLOOK.msp
บรรทัดคำสั่ง:
PATCH="C:\DOCUME~1\branber\LOCALS~1\Temp\IXP001.TMP\OUTLOOK.msp"
รี = ReallySuppress
การปรับปรุงสิ้นสุดลง ด้วยรหัสสถานะ: 1601
เสร็จสิ้นการประมวลผลการปรับปรุงบน 6/28/2001 ที่ 11:41:26
ผิดพบพลาด 1601 ขณะปรับปรุง
แฟ้มบันทึกของตัวติดตั้ง Windows จะเหมือนกับข้อความต่อไปนี้:

การเรียกกระบวนการ: C:\DOCUME~1\branber\LOCALS~1\Temp\IXP001.TMP\ohotfix.exe === ของ MSI (c) (F4:90): การตั้งค่าใหม่แคค่านโยบาย
ของ MSI (c) (F4:90): ค่านโยบายของเครื่องจักร 'ดีบัก' เป็น 0
ของ MSI (c) (F4:90): ******* RunEngine:
******* ผลิตภัณฑ์: { 90280409 11 - 6000 - D 3-8CFE-0050048383C9 }
******* การกระทำ:
******* CommandLine: **********
ของ MSI (c) (F4:90): ฝั่งไคลเอ็นต์และ UI จะไม่มี หรือพื้นฐาน: การเรียกใช้การติดตั้งทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์
ของ MSI (c) (F4:90): Grabbed ผิดพลาดของการดำเนินการ
ของ MSI (c) (F4:90): Cloaking การเปิดใช้งาน
ของ MSI (c) (F4:90): นับ Incrementing เพื่อปิดใช้งานการปิดระบบ counter หลังจากเพิ่ม: 0
ของ MSI (c) (F4:90): Decrementing ตัวนับการปิดใช้งานการปิดระบบ ถ้า counter > = 0 ปิดเครื่องจะถูกปฏิเสธ counter หลัง decrement: -1
ของ MSI (c) (F4:90): MainEngineThread ถูกส่งกลับ 1601
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปิดระบบ Windows Installer บริการ และจากนั้น ลงทะเบียนใหม่ดังกล่าว ซึ่งทำให้แน่ใจว่าที่ Windows Installer โปรแกรมฟังก์ชันอย่างถูกต้อง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
  2. ในการOPENกล่อง ชนิดmsiexec /unregแล้ว คลิกตกลง.
  3. เมื่อกระบวนการนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
  4. ในการOPENกล่อง ชนิดmsiexec /regserverแล้ว คลิกตกลง.
  5. เมื่อกระบวนการนี้เสร็จสมบูรณ์ ติดตั้งการปรับปรุง
prb OFF2003 OFFXP

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ