ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาดร้ายแรง" หรือ "STOP: 0x0000007E" ใน Windows XP

อาการ
คุณอาจพบอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • คอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มระบบใหม่โดยอัตโนมัติ
 • หลังจากคุณเข้าสู่ระบบ คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  Microsoft Windows
  ระบบกู้คืนมาได้จากข้อผิดพลาดที่ร้ายแรง
  มีการสร้างบันทึกของข้อผิดพลาดนี้ขึ้น
  โปรดบอก Microsoft เกี่ยวกับปัญหานี้
  เราได้สร้างรายงานข้อผิดพลาด ซึ่งคุณสามารถส่งข้อมูลมาเพื่อช่วยเราในการปรับปรุง Microsoft Windows เราจะเก็บรายงานนี้เป็นความลับและไม่ระบุชื่อผู้ส่ง
  หากต้องการดูว่ามีข้อมูลใดที่ระบุไว้ในรายงานข้อผิดพลาดนี้ คลิกที่นี่
  หากยังมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏอยู่และหากคุณต้องการดูข้อมูลที่ระบุไว้ในรายงานข้อผิดพลาด ให้คลิกลิงก์ คลิกที่นี่ ที่ท้ายกล่องข้อความ คุณจะพบข้อมูลลายเซ็นที่ผิดพลาดที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:
  BCCode : 1000007E  BCP1 : C0000005  BCP2 : FC5CCAF3  BCP3 : FC90F8C0  BCP4 : FC90F5C0  OSVer : 5_1_2600 SP : 0_0 Product : 256_1
 • คุณจะพบข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop ต่อไปนี้บนหน้าจอสีน้ำเงิน:
  ตรวจพบปัญหาและ Windows ถูกปิดเพื่อป้องกันความเสียหายให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ...
  ข้อมูลด้านเทคนิค:

  *** STOP: 0x0000007E (0xC0000005, 0xFC5CCAF3, 0xFC90F8C0, 0xFC90F5C0)
  SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
หมายเหตุ
 • ผลลัพธ์ของข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความผิดพลาดของระบบคอมพิวเตอร์
 • พารามิเตอร์ทั้งสี่ที่อยู่ในข้อมูลลายเซ็นที่ผิดพลาด (BCPx) และที่อยู่ในวงเล็บข้อมูลทางเทคนิคของข้อความแสดงข้อผิดพลาด stop อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของคอมพิวเตอร์
 • ข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop 0x0000007E บางข้อความเท่านั้นที่เกิดจากปัญหาซึ่งอธิบายไว้ในบทความนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด Stop ox0000007E โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  330182 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "STOP 0x0000007E" หลังจากคุณปรับรุ่นเป็น Windows XP
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้หากคุณใช้ก้านควบคุม Creative Labs SoundBlaster 16 กับพอร์ตเกม และโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์จะใช้โปรแกรมควบคุมก้านควบคุม Ctljystk.sys รุ่น 5.1.2501.0 ที่มีอยู่ใน Microsoft Windows XP
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้เอาก้านควบคุม Creative Labs SoundBlaster ออกจากตัวจัดการอุปกรณ์ และใช้ตัวควบคุมเกมชนิดอื่น (เช่น ตัวควบคุมเกม USB) ใน Windows XP คุณอาจแก้ไขปัญหานี้ชั่วคราวด้วยการติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ Creative SoundBlaster Live Value ใหม่ในเซฟโหมด โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ และกดปุ่ม F8 ค้างไว้จนกระทั่งเมนู ตัวเลือกขั้นสูงของ Windows ปรากฏ
 2. ใช้แป้นลูกศรขึ้น และลูกศรลง เพื่อเลือก เซฟโหมด แล้วกด ENTER
 3. จากพร้อมท์ โปรดเลือกระบบปฏิบัติการเพื่อเริ่มต้น เลือกการติดตั้งที่คุณต้องการ โดยใช้แป้นลูกศรขึ้น และลูกศรลง แล้วกด ENTER
 4. เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ หรือใช้บัญชีที่มีสิทธิการดูแลระบบ
 5. คลิก ตกลง ในหน้าต่าง "กำลังใช้งาน Windows ในเซฟโหมด"
 6. คลิกที่ เริ่ม คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ของฉัน แล้วคลิก คุณสมบัติ
 7. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติระบบ คลิกแท็บ ฮาร์ดแวร์ แล้วคลิก ตัวจัดการอุปกรณ์
 8. ในตัวจัดการอุปกรณ์ ขยายโหนด เสียง วิดีโอ และตัวควบคุมเกม
 9. คลิกขวาที่อุปกรณ์ Creative SoundBlaster Live (Value) แล้วคลิก ถอนการติดตั้ง
 10. บนแถบเครื่องมือ ตัวจัดการอุปรณ์ คลิก ทำงาน แล้วคลิก ตรวจหาความเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ด้วยโปรแกรมควบคุมที่ไม่เสียหาย
 11. เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ในโหมดปกติ
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อ Creative Labs คลิกหมายเลขบทความที่เหมาะสมจากรายการต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
65416 รายการข้อมูลการติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อื่นๆ จาก A-K (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

60781 รายการข้อมูลการติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อื่นๆ จาก L-P (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

60782 รายการข้อมูลการติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อื่นๆ จาก Q-Z (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
Microsoft จะให้ข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลการติดต่อนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่มีการกล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตโดยบริษัทต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
315222 คำอธิบายของตัวเลือกการบูตแบบ Safe Mode ใน Windows XP
bugcheck bug check 0x7e 7e