วิธีการใช้เครื่องมือการวินิจฉัยเครือข่าย (Netdiag.exe) ใน Windows 2000

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:321708
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือการวินิจฉัยเครือข่าย (Netdiag.exe) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000 Netdiag.exe คือ เครื่องมือบรรทัดคำสั่งที่คุณสามารถใช้เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ Netdiag.exe ดำเนินการชุดของการทดสอบเพื่อตรวจสอบสถานะและการทำงานของคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ของเครือข่ายของคุณ คุณสามารถใช้ผลลัพธ์ของการทดสอบเหล่านี้ และข้อมูลสถานะเครือข่ายที่ให้ไว้ โดย Netdiag.exe เพื่อแยกปัญหาเครือข่ายและการเชื่อมต่อบนเวิร์กสเตชันที่ใช้ Windows 2000 หรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

Netdiag.exe มีอยู่ในเครื่อง Microsoft Windows 2000 มือสนับสนุน การติดตั้งเครื่องมือการสนับสนุนของ Windows 2000 คุณต้องรันมีชื่อเป็น Setup.exe จากโฟลเดอร์ Support\Tools บนซีดีรอม Windows 2000 เมื่อต้องการดาวน์โหลด Netdiag.exe แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:หมายเหตุ:ก่อนที่คุณใช้ Netdiag.exe เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายของเครื่องคอมพิวเตอร์ TCP/IP ต้องถูกผูกไว้กับ adaptors เครือข่ายอย่าง น้อยหนึ่งรายการ
กลับสู่ด้านบน

ภาพรวมของ Netdiag.exe

Netdiag.exe ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้:
netdiag [/q] [/v] [/l] [/debug] [/ d:ชื่อโดเมน] [/fix] [/dcaccountenum] [/ ทดสอบ:test_name] [/ ข้าม:test_name]
คุณสามารถใช้พารามิเตอร์ต่อไปนี้กับ Netdiag.exe:
 • /q: ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุผลลัพธ์เงียบ และแสดงข้อผิดพลาดเฉพาะ
 • /v: ใช้พารามิเตอร์นี้ จะเรียกใช้ Netdiag.exe ในโหมด verbose และแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการที่ดำเนินการ
 • /l: ใช้พารามิเตอร์นี้จะเขียนผลลัพธ์ลงในแฟ้ม Netdiag.log มีสร้างแฟ้ม Netdiag.log ในโฟลเดอร์เดียวกันที่คุณรัน Netdiag.exe
 • /debug: ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อเรียกใช้ Netdiag.exe ในโหมดการตรวจแก้จุดบกพร่อง พารามิเตอร์นี้ระบุผลลัพธ์ที่ verbose ยิ่งกว่าเมื่อคุณใช้การ/vพารามิเตอร์
 • /d:ชื่อโดเมน: ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อค้นหาตัวควบคุมโดเมนในโดเมนที่ระบุ
 • /fix: ใช้พารามิเตอร์นี้ในการตัดสินค้าจากคลังที่ถูกต้องกับระบบชื่อโดเมน (DNS), การทดสอบตัวควบคุมโดเมน และ ปัญหาอื่น ๆ เช่นต่อไปนี้:
  • ทดสอบ dns
   ถ้าคอมพิวเตอร์มีตัวควบคุมโดเมน Netdiag.exe ตรวจสอบรายการ DNS ทั้งหมดในแฟ้ม Netlogon.dns เพื่อกำหนดว่า จะไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ Netdiag.exe ปรับปรุงรายการที่เหมาะสมถ้ามีปัญหา
  • การทดสอบตัวควบคุมโดเมน
   ถ้าแตกต่างจากโดเมน GUID ที่ถูกบันทึกไว้ในตัวควบคุมโดเมนโดเมน GUID ที่ถูกแคในคอมพิวเตอร์เฉพาะที่อยู่บนโดเมนหลักของคุณ Netdiag.exe จะพยายามปรับปรุงโดเมน GUID ที่ถูกแคบนคอมพิวเตอร์เฉพาะที่
 • /dcaccountenum: ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุบัญชีคอมพิวเตอร์ของตัวควบคุมโดเมน
 • /test:test_name: ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุการทดสอบหรือการทดสอบที่คุณต้องการรัน ที่ใดtest_nameสามารถเป็นหนึ่งค่าต่อไปนี้:
  Autonet: ทดสอบอยู่ Addressing IP ส่วนตัวแบบอัตโนมัติ (APIPA)
  รวม: ทดสอบการรวม
  เบราว์เซอร์:: ทดสอบ Redir และเบราว์เซอร์
  DcList: การทดสอบรายการตัวควบคุมโดเมน
  DefGw: ทดสอบเกตเวย์เริ่มต้น
  dns: ทดสอบการบริการชื่อโดเมน (DNS)
  DsGetDc: ทดสอบการค้นหาตัวควบคุมโดเมน
  ipconfig: ทดสอบการตั้งค่าคอนฟิกที่อยู่ IP
  IpLoopBk: ทดสอบ ping ip แอดเดรสลูป
  ipsec: ทดสอบการรักษาความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัย (IPSec) โพรโทคอลอินเทอร์เน็ต
  ipx: ทดสอบ Packet Exchange (IPX) internetwork
  kerberos: ทดสอบ Kerberos
  ldap: ทดสอบการโพรโทคอลการเข้าถึงการไดเรกตอรี (LDAP) lightweight
  สมาชิก: ทดสอบการเป็นสมาชิกของโดเมน
  โมเด็ม: การทดสอบการวินิจฉัยโมเด็ม
  NbtNm: NetBIOS ผ่าน TCP/IP (NetBT) ชื่อทดสอบ
  Ndis: ทดสอบการสอบถาม Netcard
  NetBTTransports: ทดสอบการขนส่ง NetBT
  Netstat: การทดสอบข้อมูล Netstat
  ของ netware: การทดสอบของ NetWare
  กระบวนการผลิต: การทดสอบตารางเส้นทาง
  ความน่าเชื่อถือ: ทดสอบความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจของ
  wan: ทดสอบการตั้งค่าคอนฟิกของเครือข่ายส่วน (WAN) ความกว้าง
  ชนะ: ทดสอบการบริการของ Windows อินเทอร์เน็ตตั้งชื่อบริการ (WINS)
  winsock: การทดสอบของ Winsock

  เมื่อต้องการทดสอบสองราย หรือมากกว่าที่ระบุ แยกแต่ละ/test:test_nameสินค้า มีช่องว่าง โปรดสังเกตว่า การทดสอบที่คุณไม่สามารถข้ามจะยังคงถูกเรียกใช้

 • /skip:test_name: ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุการทดสอบหรือการทดสอบที่คุณไม่ต้องการรัน ที่ใดtest_nameคุณสามารถแสดงไว้ก่อนหน้านี้ในการทดสอบใด ๆ/test:test_nameรายการ

  เมื่อต้องการทดสอบสองราย หรือมากกว่าที่ระบุ แยกแต่ละ/skip:test_nameสินค้า มีช่องว่าง
กลับสู่ด้านบน

ตัวอย่าง

 • เมื่อต้องการรัน Netdiag.exe ในโหมด verbose พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด enter:
  netdiag /v
 • เมื่อต้องการใช้ Netdiag.exe เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวควบคุมโดเมนที่อยู่ในโดเมนของคุณ พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ แล้วกด enter:
  netdiag /v /l /test:dsgetdc


  เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตัวควบคุมโดเมนที่อยู่ในโดเมนของคุณไปยังแฟ้ม Netdiag.log The Netdiag.log file is located in the folder in which Netdiag.exe is run.
 • To use Netdiag.exe to display the currently active IPSec policy, type the following line and then press ENTER:
  netdiag /test:ipsec /debug
กลับสู่ด้านบน
ข้อมูลอ้างอิง
For more information about Netdiag.exe, see the W2rksupp.chm file. In a default installation of the Windows 2000 Support Tools, W2rksupp.chm is located in theไดรฟ์:\Program Files\Support Tools folder. In that folder,ไดรฟ์is the drive on which Windows 2000 is installed.

For additional information about how to use Netdiag to troubleshoot network and connectivity issues, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
265706DCDiag and NetDiag in Windows 2000 facilitate domain join and DC creation
257225Basic IPSec troubleshooting in Windows 2000
216899Best practice methods for Windows 2000 domain controller setup
250842Troubleshooting Group Policy application problems
For additional information about how to install the Windows 2000 Support Tools, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
301423How to install the Windows 2000 Support Tools to a Windows 2000 Server-based computer

กลับสู่ด้านบน

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 321708 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 10:46:38 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbmt KB321708 KbMtth
คำติชม