ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Internet Explorer ไม่สนับสนุนการรับรองความถูกต้อง Kerberos กับพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:321728
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
คุณไม่สามารถใช้ Kerberos การรับรองความถูกต้องกับพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ (ตัวอย่างเช่น Internet Security และ Acceleration Server 2000) ใน Internet Explorer
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากไม่สนับสนุนการรับรองความถูกต้อง Kerberos กับพร็อกซี Internet Explorer และไม่ตอบสนองต่อการรองรับ negotiate จากพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์
สถานะ
ข้อจำกัดนี้ถูกเอาออกใน Windows Internet Explorer 7
ข้อมูลเพิ่มเติม
ถ้ามีการพิสูจน์ตัวจริงของ Windows แบบรวมเปิดอยู่ใน Internet Explorer สำหรับ Windows 2000 และ Windows XP คุณสามารถดำเนินการรับรองความถูกต้อง Kerberos กับเว็บเซิร์ฟเวอร์โดยตรง หรือ ผ่านทางพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ได้ อย่างไรก็ตาม Internet Explorer ไม่สามารถใช้ Kerberos เพื่อรับรองความถูกต้องกับพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์เอง

หมายเหตุ:: ถ้ามีเปิดพิสูจน์ตัวจริงของ Windows แบบรวมบน Internet Explorer สำหรับ Windows 2000 และ Windows XP ตอบสนองต่อการรองรับ negotiate และสนับสนุนการรับรองความถูกต้อง Kerberos กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ อย่างไรก็ตาม Internet Explorer สำหรับ Windows 98, Windows 98 Second Edition, (Me) Edition Millennium Windows และ Windows NT 4.0 ไม่สามารถกำหนดค่าการตอบสนองต่อการรองรับ negotiate ค่าเริ่มต้นของ Internet Explorer เพื่อ NTLM (หรือ Windows NT รองรับ/ตอบสนอง) รับรองความถูกต้องแม้แต่ถ้ารุ่นเหล่านี้การเปิดใช้การพิสูจน์ตัวจริง Windows แบบรวมที่ (ต้องเริ่มระบบใหม่)เลือกกล่องกาเครื่องหมายเนื่องจากคุณลักษณะนี้ไม่พร้อมใช้งานบนระบบปฏิบัติการเหล่านี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้การรับรองความถูกต้อง Windows แบบรวมใน Internet Explorer 6.0 คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
299838ไม่สามารถเจรจาการรับรองความถูกต้อง Kerberos หลังจากการปรับรุ่นเป็น Internet Explorer 6

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ