ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

รายการของถาวรใน Microsoft .NET Framework 1.0 เซอร์วิสแพ็ค 2

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:321884
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับบักที่มีแก้ไขใน Microsoft .NET Framework Service Pack 2 (SP2) Service Pack เป็นแบบสะสม ดังนั้น บักที่มีแก้ไขใน service pack หนึ่งจะยังถาวรในเซอร์วิสแพ็คหลังจากนั้น ตัวอย่างเช่น คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้ง.NET Framework Service Pack 1 (SP1) ก่อนที่คุณติดตั้ง.NET Framework Service Pack 2 (SP2)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ.NET Framework เซอร์วิสแพ็ค คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
318836ข้อมูล: วิธีการที่รับล่าสุด.NET Framework Service Pack
318785ข้อมูล: กำหนดว่า มีการติดตั้งวิสแพ็คบริการบน.NET Framework
ข้อมูลเพิ่มเติม

.NET กรอบงาน Service Pack 2

318738การแก้ไข: .NET โปรแกรมได้ช้าเพื่อโหลดเมื่อทำงานระหว่างโดเมน
319012การแก้ไข: ประวิงเมื่อคุณเพจ ASP.NET มุมมองใน Windows 2000
319083การแก้ไข: ASP.NET ไม่รับขึ้นตัวแปรของเซิร์ฟเวอร์ REMOTE_PORT จาก IIS
319177การแก้ไข: CallContext วัตถุจะสูญหายไปเมื่อคุณสร้างคอมโพเนนต์ให้บริการใหม่
319991การแก้ไข: คัด ASP.NET ไม่ลอกแฟ้มจากไดเรกทอรีของช่องเก็บไปยังโฟลเดอร์แฟ้ม ASP.NET ชั่วคราว
320011การแก้ไข: System.InvalidOperationException หากคุณใช้ XslTransform ในสถานการณ์สมมติ Multithreaded
320353การแก้ไข: กระบวนการของผู้ปฏิบัติงานของ ASP.NET ไม่เริ่มบนคอมพิวเตอร์ที่มีสวิตช์การเริ่มระบบของ 3 GB
320425การแก้ไข: .Dispose หรือ.Clear ของ ListView ใช้เวลานานมากถ้าบางรายการได้ถูกเอาออกก่อนที่จะ
321552การแก้ไข: ender วิธีใน BasePartialCachingControl คลา Renders โดยใช้ HtmlTextWriter
321556การแก้ไข: System.ArgumentOutOfRangeException เมื่อตัวแบ่งแถว Double-Click กับว่างเปล่าคุณเซลล์
321562แก้ไข: เรียกไม่ตามบทบาทการรับรองความถูกต้องสำเร็จสำหรับผู้ใช้ที่อยู่ไปยังกลุ่มจำนวน
321563การแก้ไข: EventLog.WriteEntry วิธีอาจล้มเหลวระหว่างปัญหา
321792การแก้ไข: กระบวนการของผู้ปฏิบัติงานของ ASP.NET (Aspnet_wp.exe) เป็น Recycled โดยไม่คาดคิด
321831การแก้ไข: ปัญหาการเชื่อมต่อเมื่อคุณทำการร้องขอเว็บกับคลา WebRequest
321954การแก้ไข: ค้นหาจะทั้งหมดพร้อมใช้งาน CPU เวลาใน Windows XP หลังจากที่คุณติดตั้ง.NET Framework
322289MS02-026: บัฟเฟอร์ไม่ได้ตรวจสอบในกระบวนการของผู้ปฏิบัติงานของ ASP.NET
319345การแก้ไข: ยกเลิกเธรดระหว่าง SqlCommand.ExecuteReader Corrupts SqlConnection เพจ

.NET กรอบงาน Service Pack 1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบักที่เริ่มต้นได้ถูกแก้ไขใน.NET Framework Service Pack 1 คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
317396ข้อมูล: รายการของคงที่ใน Microsoft .NET Framework Service Pack 1
kbNETFrame100sp2FixList

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ