ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

รายละเอียด: MSXML 3.0 Service Pack 2 จะติดตั้งในโหมดแทนที่ เท่านั้น

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:321924
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
Microsoft XML (MSXML) 3.0 Service Pack 2 (SP2), หรือรุ่นที่ใหม่กว่าเซอร์วิสแพ็ค ติดตั้งเฉพาะในโหมดการแทน รุ่นนี้จะมาพร้อมกับ Microsoft Windows XP, 6.0 Explorer อินเทอร์เน็ตของ Microsoft และ Microsoft ข้อมูล Access Components (MDAC) 2.7 โหมดการแทนบ่งชี้ว่า MSXML รุ่นที่ติดตั้งใหม่แทนรุ่นเก่ากว่า และกลายเป็น ตัวแยกวิเคราะห์ XML ค่าเริ่มต้น

หากคุณติดตั้ง MSXML 3.0 SP2 หรือโปรแกรมระบุไว้ในตอนต้นของบทความนี้ ถูกรีเซ็ตการตั้งค่ารีจิสทรีของInprocServer32สำหรับ Clsid ที่ลงทะเบียนไว้ โดย parsers ที่ Microsoft XML 2.0 และ 2.5 XML ของ Microsoft (Msxml.dll) เพื่อใช้แฟ้ม Msxml3.dll ในกระบวนการสร้างวัตถุ MSXML กับ ProgIDs ที่สอดคล้องกันจะใช้การติดตั้ง SP2 3.0 MSXML เท่านั้น คีย์รีจิสทรีInprocServer32(Default)สำหรับระดับชั้นต่อไปนี้มีการเปลี่ยนแปลงกับนี้ใหม่ติด ซึ่งก่อนหน้านี้ มีค่าเริ่มต้นของ Msxml.dll
ProgIDCLSIDInprocServer32(Default)
Microsoft.XMLDOM2933BF90-7B36-11D2-B20E-00C04F983E60Msxml3.dll
Microsoft.XMLDOM.1.02933BF90-7B36-11D2-B20E-00C04F983E60Msxml3.dll
Microsoft.XMLDSO550DDA30-0541-11D2-9CA9-0060B0EC3D39Msxml3.dll
Microsoft.XMLDSO.1.0550DDA30-0541-11D2-9CA9-0060B0EC3D39Msxml3.dll
Microsoft.XMLHTTPED8C108E-4349-11D2-91A4-00C04F7969E8Msxml3.dll
Microsoft.XMLHTTP.1.0ED8C108E-4349-11D2-91A4-00C04F7969E8Msxml3.dll
Microsoft.XMLParserD2423620-51A0-11D2-9CAF-0060B0EC3D39Msxml3.dll
Microsoft.XMLParser.1.0D2423620-51A0-11D2-9CAF-0060B0EC3D39Msxml3.dll
Msxml.DOMDocument2933BF90-7B36-11D2-B20E-00C04F983E60Msxml3.dll
Msxml.FreeThreadedDOMDocument2933BF91-7B36-11D2-B20E-00C04F983E60Msxml3.dll
Msxml2.DOMDocumentF6D90F11-9C73-11D3-B32E-00C04F990BB4Msxml3.dll
Msxml2.DSOControlF6D90F14-9C73-11D3-B32E-00C04F990BB4Msxml3.dll
Msxml2.FreeThreadedDOMDocumentF6D90F12-9C73-11D3-B32E-00C04F990BB4Msxml3.dll


โปรแกรมที่ใช้ 2.5 MSXML (Msxml.dll) หรือรุ่นก่อนหน้านี้อาจต้องเข้ากันได้เพิ่มเติมในการทดสอบ ด้วยการปรับรุ่นนี้ MSXML 3.0 จะเข้ากันได้กับมาตรฐาน W3C และ stricter ในการบังคับใช้ข้อ W3C กำหนด - ตัวอย่างเช่น ในการตรวจสอบช่วงของอักขระที่ถูกต้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบช่วงของอักขระที่ถูกต้อง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
315580 PRB: ข้อผิดพลาดเมื่อเอกสาร XML ที่ประกอบด้วยอักขระ ASCII ต่ำใบสั่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม
ในรุ่น MSXML ก่อนหน้า MSXML 3.0 SP2 คุณต้องเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ Xmlinst.exe สำหรับการเปลี่ยนแปลงโหมดการแทน ถ้าคุณเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง ซึ่งก็อาจทำให้ขาดเสถียรภาพในระบบและผลลัพธ์ในการจัดโครงแบบที่ไม่สนับสนุน

เพื่อตอบสนองความต้องการเพิ่มจากลูกค้าและนักพัฒนา XML ทั้งหมดถูกทดสอบ MSXML 3.0 SP2 ในโหมดการแทนที่ด้วย Window XP, MDAC 2.7 และเว็บเบรา ติดตั้งรุ่นนี้และการเรียกใช้เท่านั้นในโหมดการแทน นั้นเต็มจำนวนได้รับการสนับสนุน โดย Microsoft

นอกจากนี้ มีบวกผลประโยชน์เมื่อต้องการติดตั้ง SP2 3.0 MSXML ในโหมดที่แทน ตัวอย่าง:
  • เมื่อคุณติดตั้ง MSXML 3.0 SP2 ในโหมดการแทน นี้สร้างเว็บเบราการแปลง XSL (XSLT) และเบราว์เซอร์ที่สนับสนุน XPath ออกจากกล่อง มีเพิ่มการสนับสนุนสำหรับ W3C XSLT และมาตรฐาน XPath ที่ครอบคลุมใน MSXML 3.0 ผู้ใช้สามารถใช้ Internet Explorer เป็นเครื่องมือที่สะดวกในการแสดง และแปลงข้อมูล XML
  • การติดตั้ง SP2 3.0 MSXML สนับสนุนเพียบพร้อมยิ่งกว่ามากฝั่งไคลเอ็นต์สำหรับ XML (สำหรับตัวอย่าง การแยกวิเคราะห์ XSL transformation เมื่อ และสนับสนุน XPath) การประมวลผล ซึ่งช่วยให้นักพัฒนา XML เมื่อต้องการถ่ายข้อมูล XML กำลังประมวลผลจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ฝั่งไคลเอ็นต์ และใช้ในวิธีนี้ประโยชน์ของ Internet Explorer
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
278636 PRB: ข้อผิดพลาดของแอพลิเคชันเกิดหลังจากที่คุณเรียกใช้ Xmlinst.exe ในเซิร์ฟเวอร์การผลิต
308480 รายละเอียด: วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Microsoft XML 3.0
308563 รายละเอียด: รายการของการตัดสินค้าจากคลังถาวรใน Microsoft XML 3.0 Service Pack 2 (ตอนที่ 1 จาก 4)
308564 รายละเอียด: รายการของการตัดสินค้าจากคลังถาวรใน Microsoft XML 3.0 Service Pack 2 (ตอนที่ 2 จาก 4)
308565 รายละเอียด: รายการของการตัดสินค้าจากคลังถาวรใน Microsoft XML 3.0 Service Pack 2 (ตอนที่ 3 จาก 4)
308566 รายละเอียด: รายการของการตัดสินค้าจากคลังถาวรใน Microsoft XML 3.0 Service Pack 2 (ตอนที่ 4 จาก 4)

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ