ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการใช้คุณลักษณะ Pack และไปที่ที่อยู่ใน PowerPoint 2000 หรือ PowerPoint 2002

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:322107
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้บอกวิธีการใช้คุณลักษณะ Pack และไปที่ Microsoft PowerPoint

ถ้าคุณต้องการแพ็คเกจการนำเสนอของคุณ และใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ใช้ Pack และไปที่ตัวช่วยสร้าง ด้วยชุดและไปที่ตัวช่วยสร้าง คุณสามารถแพ็คเกจแฟ้มที่จำเป็นและแบบอักษรในหนึ่งแฟ้ม และการคัดลอกแฟ้มไปยังตำแหน่งดิสก์หรือบนเครือข่าย คุณสามารถ unpackage แฟ้มไว้บนคอมพิวเตอร์ปลายทางหรือเครือข่ายแล้ว และเรียกใช้งานนำเสนอ ถ้าคุณต้องการรันงานนำเสนอบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีการติดตั้งของ PowerPoint คุณสามารถรวมตัวแสดง PowerPoint ของ Microsoft ในแฟ้ม packaged เช่นกัน

back to the top

วิธีการที่แพคเกจงานนำเสนอของคุณ

เมื่อต้องการนำเสนอของคุณสำหรับใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่แพ็คเกจ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการใช้แพ็คเกจ
 2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบรรจุ และไปที่.

  หมายเหตุ:: โดยค่าเริ่มต้น คุณลักษณะ Pack และไปที่ถูกกำหนดเป็นสถานะการติดตั้ง "การติดตั้งบนใช้ครั้งแรก" ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณรันชุดงานและไป คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
  ลักษณะการทำงานนี้ไม่ติดตั้งอยู่ในขณะนี้ คุณต้องการติดตั้งเดี๋ยวนี้หรือไม่
  คลิกใช่และเมื่อคุณได้รับพร้อมท์ ใส่แผ่นซีดี Microsoft Office ลงในไดรฟ์ซีดีรอมหรือดีวีดีรอม แล้ว คลิกตกลง.
 3. คลิกถัดไป.
 4. ระบุงานนำเสนอที่คุณต้อง การแพ็คเกจ แล้ว คลิกถัดไป.
 5. ระบุตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการใช้แพ็คเกจสิ่งพิมพ์ของคุณ คุณสามารถแพ็คเกจการนำเสนอไป ยังแผ่นฟล็อปปี้ดิสก์ หรือ ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่ายโดยตรง คลิกถัดไป.

  หมายเหตุ:: ชุดและไปที่ตัวช่วยสร้างแยกมีขนาดใหญ่ในการนำเสนอผ่านหลายตัวถ้าคุณแพ็คเกจสิ่งพิมพ์ของคุณไปยังไดรฟ์ฟลอปปีดิสก์ (A:\)
 6. ระบุว่า คุณต้อง การรวมแฟ้มที่ถูกเชื่อมโยง หรือ การฝังแบบอักษร TrueType แล้ว คลิกถัดไป.

  หมายเหตุ:: ถ้าคุณฝังแบบอักษร แบบอักษรมีอยู่เมื่อคุณรันงานนำเสนอบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ตัวช่วยสร้างไม่สามารถรวมแบบอักษร TrueType ที่มีข้อจำกัดลิขสิทธิ์ที่มีอยู่แล้ว
 7. ระบุว่า คุณต้อง การรวม PowerPoint Viewer แล้ว คลิกถัดไป.
 8. คลิกเสร็จสิ้นแล้ว คลิกตกลงเมื่อคุณได้รับข้อความที่รวมว่า Pack และไปที่ตัวช่วยสร้างเสร็จสมบูรณ์อยู่งานนำเสนอของคุณ
back to the top

วิธีการ Unpackage งานนำเสนอของคุณ

เมื่อต้องการนำเสนอของคุณบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่ unpackage ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ใส่ฟลอปปีดิสก์แรกที่ประกอบด้วยแฟ้ม packaged ในฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ หรือเชื่อมต่อกับเครือข่ายหรือไดรฟ์ที่ตั้งที่คุณรวมอยู่ในงานนำเสนอ
 2. เริ่มการทำงานของ Windows Explorer แล้ว ค้นหางานนำเสนอ packaged คลิกสองตัวอย่างเช่น ถ้าคุณรวมอยู่นำเสนอของคุณไปยังแผ่นฟล็อปปี้ดิสก์ ครั้ง3½ Floppy(A:).
 3. คลิกสองครั้งPngsetup.exe.
 4. ในการservice pack และการตั้งค่าไปที่กล่องโต้ตอบกล่อง ระบุตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้อง การ unpackage แฟ้ม packaged แล้ว คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:: ถ้างานนำเสนอ packaged จะอยู่บนแผ่นฟล็อปปี้ดิสก์หลาย แทรกแต่ละดิสก์ เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ แล้ว คลิกตกลง.
 5. เมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้ คลิกใช่หรือไม่มีขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการเรียกใช้การแสดงภาพนิ่งเดี๋ยวนี้ หรือใหม่กว่า:
  งานนำเสนอถูกติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วตำแหน่ง:.
  คุณต้องการเรียกใช้การแสดงภาพนิ่งเดี๋ยวนี้หรือไม่
หลังจากที่คุณ unpackage แฟ้ม โฟลเดอร์ที่คุณบันทึกแฟ้มประกอบด้วยการนำเสนอของคุณ ใน PowerPoint 2002 ชื่อของงานนำเสนอ unpackaged ใช้ชื่อเดียวกันเป็นการนำเสนอต้นฉบับของคุณ ใน PowerPoint 2000 คือชื่อของงานนำเสนอ unpackagedPresentation_name~ 1.ppt ที่ใดPresentation_nameตัวอักษรหกครั้งแรกของชื่อเดิมได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างการนำเสนอชื่อ MySlideShow.ppt ใน PowerPoint 2000 และจากนั้น ให้ใช้ชุดและไปที่ตัวช่วยสร้างเพื่อแพ็คเกจไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น Pack และไปที่ตัวช่วยสร้างชื่องานนำเสนอ unpackaged บนคอมพิวเตอร์ปลายทาง MySlid~1.ppt

รัน ใหม่ อีก ถ้า คุณ เปลี่ยน การ นำ เสนอ ของ คุณ หลัง จาก ที่ คุณ จะ แพ็คเกจ ครั้ง Pack และ ไป ที่ ตัว ช่วย สร้าง การ repackage ดัง กล่าว ได้

คุณ สามารถ แพ็คเกจ หลาย การ นำ เสนอ ร่วม กัน

back to the top
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิธีการใช้ชุดและไปที่ตัวช่วยสร้างใน Microsoft PowerPoint คลิกวิธีใช้ Microsoft PowerPointในการวิธีใช้เมนู ชนิดบรรจุ และไปในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อนั้น


back to the top
prb PPT inf

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ