วิธีการกำหนดให้สคริปต์ใน Windows 2000

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:322241
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการกำหนดให้สคริปต์ในสภาพแวดล้อมของ Windows 2000 คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 Advanced Server เพื่อทำงานที่อธิบายไว้ในบทความนี้

นโยบายกลุ่มประกอบด้วยส่วนขยายสองต่อไปนี้สำหรับการปรับใช้สคริปต์:
 • สคริปต์ - เริ่มต้น/ปิดเครื่อง: ใช้ส่วนขยายนี้เพื่อระบุสคริปต์ที่ทำงานเมื่อคุณเริ่มการทำงาน และปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนขยายนี้อยู่ภายใต้การคอมพิวเตอร์ที่โหนดการกำหนดค่า สคริปต์เหล่านี้ทำงานบนบัญชี Local System
 • สคริปต์- / การเข้าสู่ระบบออกจากระบบ. ใช้ส่วนขยายนี้เพื่อระบุสคริปต์ที่รันเมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบ หรือล็อกออกจากคอมพิวเตอร์ ส่วนขยายนี้อยู่ภายใต้ผู้ใช้โหนดการกำหนดค่า สคริปต์เหล่านี้จะทำงาน บนบัญชีผู้ใช้ และไม่ได้อยู่ ในบัญชี Administrator
back to the top

วิธีการกำหนดให้ผู้ใช้สคริปต์การเข้าสู่ระบบ

 1. เปิดสแน็ปอินนโยบายกลุ่ม
 2. ในคอนโซลทรี ไปยังตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
  Policy_nameนโยบาย/ผู้ใช้กำหนด ค่า/Windows การตั้งค่า/สคริปต์ (เข้าสู่ระบบ/ออกจากระบบ)
 3. คลิกสคริปต์แล้ว คลิกสองครั้งเข้าสู่ระบบในบานหน้าต่างด้านขวา
 4. คลิกadd.
 5. ตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าต่อไปนี้ที่คุณต้อง การใช้ แล้ว คลิกตกลง:
  • ชื่อสคริปต์: พิมพ์พาธไปยังสคริปต์ หรือคลิกเรียกดูเมื่อต้องการค้นหาแฟ้มสคริปต์ โดยค่าเริ่มต้น สคริปต์การเข้าสู่ระบบถูกสร้างในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้บนตัวควบคุมโดเมน:
   %SystemRoot%\SYSVOL\sysvol\ <domain>\Policies\ <guid>\USER\Scripts\Logon</guid></domain>
  • พารามิเตอร์ของสคริปต์: พารามิเตอร์ที่คุณต้องการใช้ในลักษณะเดียวกับที่คุณพิมพ์เหล่านั้นบนบรรทัดคำสั่ง พิมพ์ ตัวอย่าง ถ้ามีสคริปต์//logoพารามิเตอร์ (จอแบนเนอร์) และ//iพารามิเตอร์ของพารามิเตอร์ (โหมดโต้ตอบ) พิมพ์ข้อความต่อไปนี้:
   //logo //i
 6. ในการเข้าสู่ระบบกล่องโต้ตอบกล่อง การกำหนดค่าการตั้งค่าต่อไปนี้ที่คุณต้องการใช้:
  • สคริปต์การเข้าสู่ระบบสำหรับ: กล่องนี้แสดงรายการทั้งหมดของสคริปต์ที่มีอยู่ในขณะนี้ได้มีการกำหนดให้กับวัตถุ'นโยบายกลุ่ม'ที่เลือก ถ้าคุณกำหนดหลายสคริปต์ สคริปต์ถูกประมวลผลตามไปยังใบสั่งที่คุณระบุ เมื่อต้องการย้ายสคริปต์ในรายการ คลิสคริปต์ และคลิก อย่างใดอย่างหนึ่งสายหรือลง.
  • add: คลิกaddเมื่อต้องการระบุสคริปต์ที่เพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณต้องการใช้
  • แก้ไข: คลิกแก้ไขการปรับเปลี่ยนข้อมูลสคริปต์เช่นชื่อและพารามิเตอร์
  • เอาออก: คลิกเอาออกเมื่อต้องการเอาสคริปต์ที่เลือกจากนั้นสคริปต์การเข้าสู่ระบบรายการ
  • แสดงแฟ้ม: คลิกแสดงแฟ้มเมื่อต้องการดูแฟ้มสคริปต์ที่เก็บอยู่ในกลุ่มที่มีการเลือกวัตถุนโยบาย
  หมายเหตุ:: มีการเรียกใช้สคริปต์การเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ และไม่ได้อยู่ ในบัญชี Administrator
back to the top

วิธีการกำหนดให้ผู้ใช้สคริปต์การออกจากระบบ

 1. เปิดสแน็ปอินนโยบายกลุ่ม
 2. ในคอนโซลทรี ไปยังตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
  Policy_nameนโยบาย/ผู้ใช้กำหนด ค่า/Windows การตั้งค่า/สคริปต์ (เข้าสู่ระบบ/ออกจากระบบ)
 3. คลิกสคริปต์แล้ว คลิกสองครั้งออกจากระบบในบานหน้าต่างด้านขวา
 4. คลิกadd.
 5. การตั้งค่าที่คุณต้อง การใช้ แล้ว คลิกการตั้งค่าคอนฟิกตกลง:
  • ชื่อสคริปต์: พิมพ์พาธไปยังสคริปต์ หรือคลิกเรียกดูเมื่อต้องการค้นหาแฟ้มสคริปต์ โดยค่าเริ่มต้น สคริปต์การออกจากระบบถูกสร้างในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้บนตัวควบคุมโดเมน:
   %SystemRoot%\SYSVOL\sysvol\ <domain>\Policies\ <guid>\USER\Scripts\Logoff</guid></domain>
  • พารามิเตอร์ของสคริปต์: พารามิเตอร์ที่คุณต้องการใช้ในลักษณะเดียวกับที่คุณพิมพ์เหล่านั้นบนบรรทัดคำสั่ง พิมพ์ ตัวอย่าง ถ้ามีสคริปต์//logoพารามิเตอร์ (จอแบนเนอร์) และ//iพารามิเตอร์ของพารามิเตอร์ (โหมดโต้ตอบ) พิมพ์ข้อความต่อไปนี้:
   //logo //i
 6. ในการออกจากระบบกล่องโต้ตอบกล่อง การกำหนดค่าการตั้งค่าต่อไปนี้ที่คุณต้องการใช้:
  • สคริปต์การออกจากระบบสำหรับ: กล่องนี้แสดงรายการทั้งหมดของสคริปต์ที่มีอยู่ในขณะนี้ได้มีการกำหนดให้กับวัตถุ'นโยบายกลุ่ม'ที่เลือก ถ้าคุณกำหนดหลายสคริปต์ สคริปต์ถูกประมวลผลตามไปยังใบสั่งที่คุณระบุ เมื่อต้องการย้ายสคริปต์ในรายการ คลิสคริปต์ และคลิก อย่างใดอย่างหนึ่งสายหรือลง.
  • add: คลิกaddเมื่อต้องการระบุสคริปต์ที่เพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณต้องการใช้
  • แก้ไข: คลิกแก้ไขการปรับเปลี่ยนข้อมูลสคริปต์เช่นชื่อและพารามิเตอร์
  • เอาออก: คลิกเอาออกเมื่อต้องการเอาสคริปต์ที่เลือกจากนั้นสคริปต์การออกจากระบบรายการ
  • แสดงแฟ้ม: คลิกแสดงแฟ้มเมื่อต้องการดูแฟ้มสคริปต์ที่เก็บไว้ใน Group Policy เลือกวัตถุ
  หมายเหตุ:: สคริปต์การออกจากระบบกำลังเรียกใช้เป็นผู้ใช้ ไม่ผู้ดูแลระบบ
back to the top

วิธีการกำหนดให้สคริปต์การเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์

 1. เปิดสแน็ปอินนโยบายกลุ่ม
 2. ในคอนโซลทรี ไปยังตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
  Policy_nameนโยบาย/คอมพิวเตอร์/Windows กำหนดค่าการตั้งค่า/สคริปต์ (/ ปิดเครื่องสำหรับการเริ่มต้น)
 3. คลิกสคริปต์แล้ว คลิกสองครั้งเริ่มต้นในบานหน้าต่างด้านขวา
 4. คลิกadd.
 5. ตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าต่อไปนี้ที่คุณต้อง การใช้ แล้ว คลิกตกลง:
  • ชื่อสคริปต์: พิมพ์พาธไปยังสคริปต์ หรือคลิกเรียกดูเมื่อต้องการค้นหาแฟ้มสคริปต์ โดยค่าเริ่มต้น สคริปต์การเริ่มต้นจะอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้บนตัวควบคุมโดเมน:
   %SystemRoot%\SYSVOL\sysvol\ <domain>\Policies\ <guid>\MACHINE\Scripts\Startup</guid></domain>
  • พารามิเตอร์ของสคริปต์: พารามิเตอร์ที่คุณต้องการใช้ในลักษณะเดียวกับที่คุณพิมพ์เหล่านั้นบนบรรทัดคำสั่ง พิมพ์ ตัวอย่าง ถ้ามีสคริปต์//logoพารามิเตอร์ (จอแบนเนอร์) และ//iพารามิเตอร์ของพารามิเตอร์ (โหมดโต้ตอบ) พิมพ์ข้อความต่อไปนี้:
   //logo //i
 6. ในกล่องโต้ตอบการเริ่มต้น กำหนดอย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้การตั้งค่าที่คุณต้องการใช้:
  • สคริปต์การเริ่มต้นสำหรับ: กล่องนี้แสดงรายการทั้งหมดของสคริปต์ที่มีอยู่ในขณะนี้ได้มีการกำหนดให้กับวัตถุ'นโยบายกลุ่ม'ที่เลือก ถ้าคุณกำหนดหลายสคริปต์ สคริปต์ถูกประมวลผลตามไปยังใบสั่งที่คุณระบุ เมื่อต้องการย้ายสคริปต์ในรายการ คลิสคริปต์ และคลิก อย่างใดอย่างหนึ่งสายหรือลง.
  • add: คลิกaddเมื่อต้องการระบุสคริปต์ที่เพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณต้องการใช้
  • แก้ไข: คลิกแก้ไขการปรับเปลี่ยนข้อมูลสคริปต์เช่นชื่อและพารามิเตอร์
  • เอาออก: คลิกเอาออกเมื่อต้องการเอาสคริปต์ที่เลือกจากนั้นสคริปต์การเริ่มต้นรายการ
  • แสดงแฟ้ม: คลิกแสดงแฟ้มเมื่อต้องการดูแฟ้มสคริปต์ที่เก็บไว้ใน Group Policy เลือกวัตถุ
  หมายเหตุ:: สคริปต์การเริ่มต้นระบบกำลังเรียกใช้บนบัญชี Local System
back to the top

วิธีการกำหนดให้สคริปต์การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

 1. เปิดสแน็ปอินนโยบายกลุ่ม
 2. ในคอนโซลทรี ไปยังตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
  Policy_nameนโยบาย/คอมพิวเตอร์/Windows กำหนดค่าการตั้งค่า/สคริปต์ (/ ปิดเครื่องสำหรับการเริ่มต้น)
 3. คลิกสคริปต์แล้ว คลิกสองครั้งปิดระบบในบานหน้าต่างด้านขวา
 4. คลิกadd.
 5. ตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าต่อไปนี้ที่คุณต้อง การใช้ แล้ว คลิกตกลง:
  • ชื่อสคริปต์: พิมพ์พาธไปยังสคริปต์ หรือคลิกเรียกดูเมื่อต้องการค้นหาแฟ้มสคริปต์ โดยค่าเริ่มต้น สคริปต์การปิดเครื่องจะอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้บนตัวควบคุมโดเมน:
   %SystemRoot%\SYSVOL\sysvol\ <domain>\Policies\ <guid>\MACHINE\Scripts\Shutdown</guid></domain>
  • พารามิเตอร์ของสคริปต์: พารามิเตอร์ที่คุณต้องการใช้ในลักษณะเดียวกับที่คุณพิมพ์เหล่านั้นบนบรรทัดคำสั่ง พิมพ์ ตัวอย่าง ถ้ามีสคริปต์//logoพารามิเตอร์ (จอแบนเนอร์) และ//iพารามิเตอร์ของพารามิเตอร์ (โหมดโต้ตอบ) พิมพ์ข้อความต่อไปนี้:
   //logo //i
 6. ในการปิดระบบกล่องโต้ตอบกล่อง การกำหนดค่าการตั้งค่าต่อไปนี้ที่คุณต้องการใช้:
  • สคริปต์การปิดเครื่องสำหรับ: กล่องนี้แสดงรายการทั้งหมดของสคริปต์ที่มีอยู่ในขณะนี้ได้มีการกำหนดให้กับวัตถุ'นโยบายกลุ่ม'ที่เลือก ถ้าคุณกำหนดหลายสคริปต์ สคริปต์ถูกประมวลผลตามไปยังใบสั่งที่คุณระบุ เมื่อต้องการย้ายสคริปต์ในรายการ คลิสคริปต์ และคลิก อย่างใดอย่างหนึ่งสายหรือลง.
  • add: คลิกaddเมื่อต้องการระบุสคริปต์ที่เพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณต้องการใช้
  • แก้ไข: คลิกแก้ไขการปรับเปลี่ยนข้อมูลสคริปต์เช่นชื่อและพารามิเตอร์
  • เอาออก: คลิกเอาออกเมื่อต้องการเอาสคริปต์ที่เลือกจากนั้นสคริปต์การปิดระบบรายการ
  • แสดงแฟ้ม: คลิกแสดงแฟ้มเมื่อต้องการดูแฟ้มสคริปต์ที่เก็บไว้ใน Group Policy เลือกวัตถุ
  หมายเหตุ:: สคริปต์การปิดระบบกำลังเรียกใช้บนบัญชี Local System
back to the top

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 322241 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 10:56:53 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbmt KB322241 KbMtth
คำติชม