คุณไม่สามารถสร้างจุดคืนค่าข้อมูลหากมีการติดตั้งโปรแกรมควบคุม HighPoint

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:322246
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณพยายามที่จะใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การคืนค่าระบบจะสร้างจุดคืนค่าบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
การคืนค่าระบบไม่สามารถสร้างจุดคืนค่า กรุณารีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ และเรียกใช้การคืนค่าระบบ'อีกครั้ง
เหตุการณ์ต่าง ๆ อาจถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ เหตุการณ์เหล่านี้อาจจะเหมือนกับข้อความ:
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: SRService
หมายเลขของเหตุการณ์: 832
รหัสเหตุการณ์: 74
ชนิดเหตุการณ์: EVENTLOG_INFORMATION_TYPE
ข้อความ: ตรวจสอบการคืนค่าระบบถูกปิดการใช้งานในไดรฟ์ทั้งหมด

แหล่งที่มาของเหตุการณ์: SRService
หมายเลขของเหตุการณ์: 836
รหัสเหตุการณ์: 73
ชนิดเหตุการณ์: EVENTLOG_INFORMATION_TYPE
ข้อความ: ตรวจสอบการคืนค่าระบบถูกเปิดใช้งานในไดรฟ์ทั้งหมด

แหล่งที่มาของเหตุการณ์: SRService
หมายเลขของเหตุการณ์: 749
รหัสเหตุการณ์: 72
ชนิดเหตุการณ์: EVENTLOG_INFORMATION_TYPE
ข้อความ: ตรวจสอบการคืนค่าระบบถูกปิดการใช้งานในไดรฟ์driveletter.
เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น คุณอาจสร้างจุดคืนค่าได้ ถ้าคุณปิดการคืนค่าระบบแล้ว เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ อย่างไรก็ตาม ปัญหา reoccurs ในครั้งถัดไปให้คุณรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากมีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมของบริษัทผู้ผลิตสำหรับชนิดตัวควบคุม HighPoint RAID HPT370, HPT370A หรือ HPT372 ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นกับโปรแกรมควบคุมการตรวจทาน 2.30 และ 2.31 ซึ่งไม่มีลายเซ็น
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1 (ที่ต้อง)

ดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่มีการออกแบบมาสำหรับ Windows XP

ถ้าไม่มีโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์ซีดีรอม Windows XP ค้นหาโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงบนเว็บไซต์ Windows Update เว็บไซต์ Microsoft ถ้าโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงจะไม่พร้อมใช้งานมี ค้นหาบนเว็บไซต์ของผู้ผลิตอุปกรณ์ หรือติดต่อผู้ผลิตเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงถ้าไม่มีโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงพร้อมใช้งาน ทำตามขั้นตอนในวิธีที่ 2

วิธีที่ 2

โปรดสังเกตว่า วิธีนี้ยังไม่ได้ทดสอบ โดย Microsoft อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้ได้รับการยืนยัน โดยเทคโนโลยี HighPoint แล้ว
 1. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
 2. หลังจากที่คอมพิวเตอร์ใช้พลังงานบน Self ทดสอบ (POST) เสร็จสมบูรณ์แล้ว กด F8 และจากนั้น เลือกSafe Modeในการตัวเลือกการขั้นสูงของ windowsเมนู

  ถ้าคุณมีปัญหาในการเรียกไปตัวเลือกการขั้นสูงของ windowsเมนู กดแป้น F8 ซ้ำ ๆ กันเป็นเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ของคุณ
 3. เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแล หรือ โดยใช้บัญชีใดๆ ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ
 4. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:%systemroot%\system32\drivers\แล้ว คลิกตกลง.
 5. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกโฟลเดอร์.
 6. คลิกการมุมมองแท็บ
 7. ภายใต้ซ่อนแฟ้มและโฟลเดอร์คลิกเพื่อเลือกนั้นแสดงแฟ้มที่ซ่อนไว้และโฟลเดอร์กล่องกาเครื่องหมาย คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นซ่อนส่วนขยายชนิดแฟ้มที่รู้จักกล่องกาเครื่องหมาย และคลิกเพื่อยกเลิกการซ่อน (แนะนำ) แฟ้มระบบปฏิบัติการที่มีป้องกันกล่องกาเครื่องหมาย

  หมายเหตุ:: คุณอาจต้องการกลับรายการการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้หลังจากคุณเสร็จสิ้นกระบวนการนี้
 8. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันการเลือกของคุณ คลิกใช่.
 9. ค้นหาแฟ้ม Hptpro.sys คลิกขวาแฟ้ม และจากนั้น คลิกลบ.
 10. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
302796การแก้ปัญหา System Restore ใน Windows XP
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทอื่น ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งกล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 322246 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 10:57:19 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kb3rdparty kberrmsg kbprb kbmt KB322246 KbMtth
คำติชม