ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คุณลักษณะความปลอดภัยของ Microsoft SQL Server 2000 SP3 และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:322712
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
เมื่อต้องการดูเอกสารทางเทคนิคที่แนะนำ Microsoft SQL Server ผู้ดูแลระบบและนักพัฒนาคุณลักษณะความปลอดภัยของ SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3), เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:เอกสารนี้กล่าวถึงพึงปฏิบัติด้านความปลอดภัย ให้คำแนะนำโดยละเอียด และรวมถึงตัวอย่างรหัสแหล่งที่มา concludes กับรายการการตรวจการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดแนวทางปฏิบัติสอบ

หมายเหตุ:เอกสารนี้มุ่งโปรแกรม SQL Server

ข้อมูลต่อไปนี้ถูกรวมในเอกสารนี้:
  • รูปแบบการรักษาความปลอดภัยของ sql Server 2000
  • การใช้งานของการรักษาความปลอดภัยระดับของเซิร์ฟเวอร์และการรักษาความปลอดภัยระดับของวัตถุ
  • การรักษาความปลอดภัยการปรับใช้ multitier
  • รายการตรวจสอบ: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของความปลอดภัย

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ