วิธีการสำรองข้อมูล แก้ไข และการคืนค่ารีจิสทรีใน Windows 95, Windows 98 และ Windows Me

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:322754
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการสำรอง แก้ไข และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition และ (Me) Edition Millennium ของ Windows Microsoft แนะนำว่า ก่อนที่คุณแก้ไขรีจิสทรี คุณสำรองรีจิสทรี และการทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการคืนค่าหากเกิดปัญหา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
256986คำอธิบายสำหรับ Microsoft Windows Registry


back to the top

วิธีการสำรองข้อมูลรีจิสตรี

ก่อนที่คุณแก้ไขรีจิสทรี ส่งออกคีย์รีจิสทรีที่คุณต้องการแก้ไข หรือสำรองรีจิสทรีทั้งหมด หากมีปัญหาเกิดขึ้น คุณสามารถทำตามขั้นตอนในการวิธีการเรียกคืนรีจิสตรีส่วนของบทความนี้เพื่อคืนค่ารีจิสตรีไปเป็นสถานะก่อนหน้านี้

back to the top

วิธีการเอ็กซ์ปอร์ตจีริสตรีคีย์

คุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้จะส่งออกคีย์รีจิสทรีก่อนที่คุณแก้ไข

หมายเหตุ:ไม่ทำตามขั้นตอนการส่งออกเป็นกลุ่มรีจิสทรีที่ทั้งหมด (ตัวอย่างเช่น การ
HKEY_CURRENT_USER
ไฮฟ์) ถ้าคุณต้องสำรองกลุ่มรีจิสทรีทั้งหมด สำรองรีจิสทรีทั้งหมดแทน
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดregeditแล้ว คลิกตกลง.
 3. ค้นหา และคลิ กที่คีย์ที่ประกอบด้วยค่าที่คุณต้องการแก้ไข
 4. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกส่งออก.
 5. ในการบันทึกในกล่อง เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกแฟ้ม.reg ในการชื่อแฟ้มกล่อง พิมพ์ชื่อแฟ้ม และคลิกบันทึก.
back to the top

วิธีการสำรองข้อมูลรีจิสตรีทั้งหมด

การสำรองข้อมูลรีจิสทรีทั้งหมดใน Windows 98, Windows 98 Second Edition หรือ Windows Millennium Edition รันเครื่องมือตัวตรวจสอบรีจิสทรีของ Windows (Scanregw.exe)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือตัวตรวจสอบรีจิสทรีของ Windows เพื่อที่สำรองรีจิสทรีทั้งหมด คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
256419วิธีการย้อนกลับขึ้นรีจิสทรีใน Windows 98 และ Windows Millennium Edition
การสำรองข้อมูลรีจิสทรีทั้งหมดใน Windows 95 คุณต้องด้วยตนเองสำรองแฟ้มรีจิสทรีสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการด้วยตนเองสำรองแฟ้มรีจิสทรีใน Windows 95 คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
132332วิธีการย้อนกลับอัพรีจิสทรีใน Microsoft Windows 95
back to the top

วิธีการแก้ไขรีจิสตรี

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องการแก้ไขรีจิสทรี Microsoft แนะนำให้ คุณทำตามขั้นตอนในเอกสารของ Microsoft เท่านั้น ถ้าเป็นไปได้ ใช้อินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ของ Windows แทนการแก้ไขรีจิสทรีโดยตรง

ใช้อินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ของ Windows

Microsoft แนะนำให้ คุณใช้อินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ของ Windows ถ้าคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าระบบของคุณแทนที่การแก้ไขรีจิสทรีด้วยตนเอง บน occasions ไม่ค่อยพบ อย่างไรก็ตาม วิธีการที่ดีที่สุดสำหรับการแก้ไขปัญหาในผลิตภัณฑ์อาจสามารถแก้ไขรีจิสทรี หากปัญหานี้ได้รับการบันทึกไว้ในฐานความรู้ของ Microsoft บทความที่ มีคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรีจิสทรีสำหรับปัญหาที่ควรจะพร้อมใช้งาน ทำตามคำแนะนำในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่เกี่ยวกับการแก้ไขรีจิสทรีอย่างแน่นอนเสมอ

back to the top

ใช้ Registry Editor

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
การแก้ไขรีจิสทรีที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนที่ 6 ต่อไปนี้:
 • ค้นหาแป้น คีย์ย่อย หรือค่า
 • การเพิ่มคีย์
 • การเพิ่มค่า
 • การเปลี่ยนแปลงค่า
 • การลบคีย์หรือค่า
 • การเปลี่ยนชื่อคีย์หรือค่า
ค้นหามีคีย์ คีย์ย่อย หรือค่า
มีอยู่ห้ารีจิสทรีระดับสูงสุดที่แตกต่างกันแป้น (หรือกลุ่ม) พวกเขาแต่ละขึ้นต้น ด้วย "HKEY" ตัวอย่างเช่น:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft
ในตัวอย่างนี้ technically
HKEY_LOCAL_MACHINE
คีย์การ และทุกสิ่งทุกอย่างที่ตามเครื่องหมายทับหมายแรกขวา (\) เป็นคีย์ย่อย ใน Registry Editor คุณสามารถดูคีย์และคีย์ย่อยในลักษณะเดียวกับที่ที่คุณดูโฟลเดอร์ของคุณใน Windows Explorer

คีย์และคีย์ย่อยมีอยู่ในโฟลเดอร์ทรีในบานหน้าต่างด้านซ้ายของ'ตัวแก้ไขรีจิสทรี' ถ้าคุณคลิกคีย์หรือคีย์ย่อยในบานหน้าต่างด้านซ้าย ข้อมูลของคุณปรากฏในบานหน้าต่างด้านขวาเกี่ยวกับชื่อของค่า ชนิด และข้อมูล

ใน Windows Explorer ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของ'ตัวแก้ไขรีจิสทรี' ถ้าคีย์หรือคีย์ย่อยประกอบด้วยคีย์ย่อย เครื่องหมายบวก(+)ปรากฏถัดจากไอคอนของโฟลเดอร์สำหรับคีย์นั้น ถ้าคุณคลิกเครื่องหมายบวก ขยายโฟลเดอร์ และโฟลเดอร์ย่อยที่แสดงคีย์ย่อยที่ปรากฏภายใต้นั้น หลังจากที่คุณขยายคีย์ การเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบ(-) บ่งชี้ว่า คีย์ที่มีการขยาย เมื่อต้องการยุบคีย์ คลิกเครื่องหมายลบ เมื่อคุณทำเช่นนั้น หายไปที่โฟลเดอร์ที่คีย์ย่อย และเครื่องหมายลบเปลี่ยนกลับเป็นเครื่องหมายบวก

เมื่อต้องการค้นหารีจิสทรีคีย์ที่ระบุไว้ในส่วนนี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ขยายHKEY_LOCAL_MACHINE.
 3. ขยายซอฟต์แวร์.
 4. คลิกMicrosoft.

  หมายเหตุ:เมื่อคุณคลิกการMicrosoftคีย์ย่อย ค่าที่แตกต่างกัน (แต่ไม่คีย์ย่อย) ที่ประกอบด้วยปรากฏอยู่ในบานหน้าต่างด้านขวา เมื่อต้องการดูคีย์ย่อยของรี ขยายMicrosoft. เมื่อต้องการค้นหาค่า คลิกคีย์ย่อยที่ประกอบด้วยค่า และจากนั้น ดูเนื้อหาของบานหน้าต่างด้านขวา
การเพิ่มคีย์
เมื่อต้องการเพิ่มคีย์ย่อยใหม่ที่ชื่อว่า TestSubkey ไปยังรีจิสทรีคีย์ที่ระบุไว้ในส่วนนี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ขยายHKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. ขยายซอฟต์แวร์.
 3. คลิกการMicrosoftคีย์ย่อย:
 4. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกคีย์:.
 5. ประเภท:TestSubkeyแล้ว กด ENTER
การเพิ่มค่าเป็น
เมื่อต้องการเพิ่มค่า DWORD ใหม่ชื่อว่า TestDWORD และการตั้งค่าข้อมูลค่าเป็น 1 ในคีย์ TestSubkey ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ขยายHKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. ขยายซอฟต์แวร์.
 3. ขยายMicrosoft.
 4. คลิกการTestSubkeyคีย์ย่อย:
 5. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 6. ประเภท:TestDWORDแล้ว กด ENTER
 7. คลิกขวาTestDWORDค่า dword แล้วคลิกปรับเปลี่ยน.
 8. ประเภท:1แล้ว คลิกตกลง.
การเปลี่ยนแปลงค่าเป็น
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลค่าสำหรับค่า DWORD ของ TestDWORD เป็น 0 ในคีย์ TestSubkey ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ขยายHKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. ขยายซอฟต์แวร์.
 3. ขยายMicrosoft.
 4. คลิกการTestSubkeyคีย์ย่อย:
 5. คลิกขวาTestDWORDค่า dword แล้วคลิกปรับเปลี่ยน.
 6. ประเภท:0แล้ว คลิกตกลง.
การเปลี่ยนชื่อคีย์หรือค่า
การเปลี่ยนชื่อคีย์ TestSubkey เพื่อทดสอบ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ขยายHKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. ขยายซอฟต์แวร์.
 3. ขยายMicrosoft.
 4. คลิกขวาTestSubkeyคีย์ แล้วคลิกเปลี่ยนชื่อ.
 5. ประเภท:Testแล้ว กด ENTER
การลบคีย์หรือค่า
เมื่อต้องลบค่า DWORD TestDWORD ในคีย์ TestSubkey ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. ขยายHKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. ขยายซอฟต์แวร์.
 3. ขยายMicrosoft.
 4. คลิกการTestSubkeyคีย์ย่อย:
 5. คลิกขวาTestDWORDค่า dword แล้วคลิกลบ.
 6. คลิกใช่เพื่อยืนยันว่า คุณต้องการลบค่า
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขรีจิสทรี ดำเนินการดังในตัวแก้ไขรีจิสทรีต่อไปนี้:
 1. ในการวิธีใช้เมนู คลิกหัวข้อวิธีใช้.
 2. ในการเนื้อหาแท็บ คลิกสองครั้งการเปลี่ยนแปลงคีย์และค่าแล้ว คลิกหัวข้อที่คุณต้องการ
back to the top

ใช้แฟ้มรายการ (.reg) การลงทะเบียน

สร้างแฟ้มรายการการลงทะเบียน (.reg) ที่ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีที่จำเป็น และเรียกใช้แฟ้ม.reg บนคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถเรียกใช้แฟ้ม .reg ด้วยตนเองได้หรือโดยการใช้สคริปต์การเข้าสู่ระบบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
310516วิธีการเพิ่ม แก้ไข หรือลบคีย์รีจิสทรีและค่า โดยใช้แฟ้มการลงทะเบียนรายการ (.reg)
back to the top

ใช้ Windows ที่โฮสต์การเขียนสคริปต์

โดย Windows เขียนสคริปต์โฮสต์ คุณสามารถเรียกใช้สคริปต์ VBScript และ JScript ภายในระบบปฏิบัติการโดยตรง You can create VBScript and JScript files that use Windows Scripting Host methods to delete, read, and write registry keys and values. For additional information about these methods, visit the following Microsoft Web sites:

back to the top

Use Windows Management Instrumentation

Windows Management Instrumentation (WMI) is a component of the Microsoft Windows operating system and is the Microsoft implementation of Web-Based Enterprise Management (WBEM). WBEM is an industry initiative to develop a standard technology for accessing management information in an enterprise environment. You can use WMI to automate administrative tasks (such as editing the registry) in an enterprise environment. WMI can be used in scripting languages that have an engine on Windows and handle Microsoft ActiveX objects.

For additional information about WMI, visit the following Microsoft Web site:back to the top

วิธีการเรียกคืนรีจิสตรี

วิธีการเรียกคืนจีริสตรีคีย์

To restore registry keys that you exported, double-click the .reg file that you saved in theHow to Export Registry Keysส่วนของบทความนี้

back to the top

วิธีการเรียกคืนรีจิสตรีทั้งหมด

To restore the whole registry in Windows 98, Windows 98 Second Edition, or Windows Millennium Edition, run the Windows Registry Checker tool (Scanreg.exe) from MS-DOS.For additional information about using the Windows Registry Checker tool to restore the registry from MS-DOS, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
221512How to Manually Restore the Windows 98/Me Registry
To restore the whole registry in Windows 95, you must manually restore the registry files that you backed up in theวิธีการสำรองข้อมูลรีจิสตรีทั้งหมดส่วนของบทความนี้For additional information about manually backing up the registry files in Windows 95, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
132332How to Back Up the Registry in Microsoft Windows 95
back to the top
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
132332How to Back Up the Registry in Windows 95
221512How to Manually Restore the Windows 98/Me Registry
183887Description of the Windows Registry Checker Tool (Scanreg.exe)
245412"System Restore Operation Failed" Error Message When Restoring Previous Registry
220878Error Message: Restore Operation Failed
187680"Out of Memory" Error Running Scanreg.exe with /Fix or /Restore
182841Registry Backup Not Listed in Registry Checker Tool
184023Command-Line Switches for the Registry Checker Tool
273889Changes to the Registry Checker Tool (Scanreg.exe) in Windows Me
250410Description of the Registry Files in Windows 98/95
273894Unsupported Registry Backup & Restore Methods Corrupt Registry
201655Error Message: You Have Restored a Good Registry...
183603How to Customize Registry Checker Tool Settings
131431How to Troubleshoot Registry Errors in Windows 95
back to the top

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 322754 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 11:01:52 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbmt KB322754 KbMtth
คำติชม