ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ิวิธีการสำรองข้อมูล แก้ไขและเรียกคืนรีจิสตรีใน Windows 2000

บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สำหรับเวอร์ชัน Microsoft Windows XP และ Microsoft Windows Server 2003 ของบทความนี้ โปรดดู322756 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).
สำหรับเวอร์ชัน Microsoft Windows 4.0 ของบทความนี้ โปรดดูที่323170 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).
สำหรับเวอร์ชัน Microsoft Windows 95, Windows 98 และ Windows Me ของบทความนี้ โปรดดู322754 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).

ในกรณีนี้

สรุป
บทความที่มีคำแนะนำเป็นขั้นตอนนี้อธิบายถึงวิธีการสำรองข้อมูล แก้ไขและเรียกคืนรีจิสตรีใน Windows 2000 โดย Microsoft แนะนำว่าก่อนที่จะแก้ไขรีจิสตรี ให้สำรองรีจิสตรีและทำความเข้าใจวิธีการเรียกคืนก่อนเพื่อป้องกันในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น

กลับไปด้านบน

วิธีสำรองรีจิสตรี

ก่อนที่จะแก้ไขรีจิสตรี เอ็กซ์ปอร์ตคีย์ต่างๆ ในรีจิสตรีที่คุณมีแผนจะแก้ไข หรือสำรองรีจิสตรีทั้งหมด หากเกิดปัญหาขึ้น คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่างๆ ในส่วนวิธีการเรียกคืนรีจิสตรี ของบทความนี้เพื่อเรียกคืนรีจิสตรีไปเป็นสภาวะก่อนหน้า

กลับไปด้านบน

วิธีการเอ็กซ์ปอร์ตรีจิสตรีคีย์

คุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเอ็กซ์ปอร์ตรีจิสตรีคีย์ก่อนที่จะทำการแก้ไข:

หมายเหตุ: ห้ามทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเอ็กซ์ปอร์ตรีจิสตรีทั้งหมด (เช่น HKEY_CURRENT_USER) หากคุณต้องสำรองกลุ่มรีจิสตรีทั้งหมด ให้สำรองรีจิสตรีทั้งหมดแทน
 1. คลิกที่ Start และคลิกที่ Run
 2. ในช่อง Open ให้พิมพ์ regedt32 และคลิกที่ OK
 3. ค้นหาแล้วคลิกคีย์ที่มีค่าที่คุณต้องการแก้ไข
 4. ในเมนู Registry ให้คลิกที่ Save Key
 5. ในช่อง Save in เลือกตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์ .reg พิมพ์ชื่อไฟล์ลงในช่อง File name แล้วคลิกSave
กลับไปด้านบน

วิธีการสำรองข้อมูลรีจิสตรีทั้งหมด

การสำรองข้อมูลรีจิสตรีทั้งหมด ใช้ยูทิลิตี Backup เพื่อสร้างดิสก์ Emergency Repair Disk (ERD) หรือสำรองสถานะระบบ (System State) (ซึ่งรวมถึงรีจิสตรี, ฐานข้อมูลการรีจิสเตอร์คลาส COM+ และไฟล์ต่างๆ สำหรับบูต) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยูทิลิตี Backup เพื่อสร้าง ERD ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
231777 วิธีการสร้างดิสก์ emergency repair disk ใน Windows 2000 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยูทิลิตี Backup เพื่อสำรองสถานะระบบ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
240363 วิธีใช้ยูทิลิตี Backup เพื่อสำรองและเรียกคืนสถานะระบบใน Windows 2000 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
กลับไปด้านบน

วิธีการแก้ไขรีจิสตรี

การแก้ไขรีจิสตรี Microsoft แนะนำให้คุณทำตามขั้นตอนต่างๆ ในคู่มือของ Microsoft เท่านั้น หากสามารถทำได้ ให้ใช้อินเตอร์เฟซของ Windows แทนการแก้ไขรีจิสตรีโดยตรง

การใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงที่อาจทำให้คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ทั้งหมด Microsoft ไม่สามารถรับประกันได้ว่าปัญหาที่เกิดจากการใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้องจะสามารถแก้ไขได้ การใช้งาน Registry Editor ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณเอง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขรีจิสตรี ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ใน RegistryEditor:
 1. ในเมนู Help ให้คลิกที่ Contents
 2. ในแท็บ Contents ดับเบิลคลิก Registry Editor (Regedt32.exe)
 3. ดับเบิลคลิกหัวข้อที่คุณต้องการอ่าน
กลับไปด้านบน

วิธีการเรียกคืนรีจิสตรี

วิธีการเรียกคืนรีจิสตรีคีย์

การเรียกคืนรีจิสตรีคีย์ที่คุณเอ็กซ์ปอร์ต ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกที่ Start และคลิกที่ Run
 2. พิมพ์ regedt32 แล้วคลิก OK
 3. ในเมนู Registry ให้คลิกที่ Restore
 4. เลือกไฟล์ที่ได้บันทึกไว้ แล้วคลิก Open
 5. คลิก Yes เพื่อดำเนินการต่อ
กลับไปด้านบน

วิธีการเรียกคืนรีจิสตรีทั้งหมด

การเรียกคืนรีจิสตรีทั้งหมด ให้เรียกคืน System State จากสำรอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยูทิลิตี Backup เพื่อสำรองสถานะระบบ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
240363 วิธีใช้ยูทิลิตี Backup เพื่อสำรองและเรียกคืนสถานะระบบใน Windows 2000 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
โดยหากคุณใช้ตัวเลือกเพื่อสำรองรีจิสตรีเมื่อสร้าง ERD ยูทิลิตี Backup จะสร้างสำเนาอัปเดทของไฟล์รีจิสตรีในโฟลเดอร์ %SystemRoot%\Repair\Regback หากคุณไม่สามารถเริ่ม Windows 2000 ได้หลังจากแก้ไขรีจิสตรี คุณสามารถแทนที่ไฟล์รีจิสตรีได้ด้วยตนเองในโฟลเดอร์ %SystemRoot%\System32\Config ด้วยสำเนาในโฟลเดอร์ %SystemRoot%\Repair\Regback ได้โดยการใช้ Recovery Console

กลับไปด้านบน
ข้อมูลอ้างอิง
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
240363 วิธีใช้ยูทิลิตี Backup เพื่อสำรองและเรียกคืนสถานะระบบใน Windows 2000 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
231777 วิธีการสร้างดิสก์ emergency repair disk ใน Windows 2000 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
กลับไปด้านบน