ไคลเอนต์ Automatic Updates 2.2 ตรวจไม่พบอัปเดทที่ได้รับการรับรองจาก Software Update Services

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:323184
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
แม้ว่าการปรับปรุงใหม่ได้รับการอนุมัติแล้วบนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้บริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ไคลเอนต์รุ่น 2.2 Automatic Updates อาจตรวจพบการปรับปรุงเหล่านั้นไม่
สาเหตุ
มีหลายสาเหตุสำหรับปัญหานี้ สาเหตุเหล่านี้สามารถช่วงจากไคลเอนต์จะไม่สามารถแก้ปัญหาชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้บริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์ไปยังไคลเอ็นต์ไม่ได้รับการตั้งค่านโยบาย
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้ใด ๆ ของวิธีการต่อไปนี้

วิธีที่ 1:

การตรวจสอบว่า ไคลเอ็นต์กำลังทำการตรวจสอบกับเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้บริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ดูแฟ้ม Update.log %SystemRoot%\Windows ค้นหารายการที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
แค็ตตา 17:38:42 2002/05/02 22:38:42 สอบถาม Update ซอฟต์แวร์สำเร็จ IUENGINE ล็อกจาก http://servername/auotupdate/getmanifest.asp
รายการนี้แสดงการปรับปรุงอัตโนมัติของไคลเอ็นต์การตรวจสอบแค็ตตาล็อกการปรับปรุงที่ได้รับอนุญาตบนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้บริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การตรวจหาการเกิดขึ้นหลังจากที่การปรับปรุงใหม่ได้อนุมัติแล้ว ถ้ามีการตรวจหาการเกิดขึ้นก่อนที่การปรับปรุงได้อนุมัติแล้ว คุณสามารถบังคับให้ไคลเอนต์ Automatic Updates เพื่อทำตรวจหาอีกครั้ง โดยทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ใน 326693 บทความฐานความรู้ของ Microsoftสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
326693วิธีการบังคับให้ Automatic Updates 2.2 เพื่อใช้รอบการตรวจสอบ

วิธีที่ 2

ดูแฟ้ม Update.log Windows จะค้นหาโค้ดข้อผิดพลาด เมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ได้มีการเข้าสู่ระบบในรูปแบบเลขฐานสิบหกโดยทั่วไป ถ้ารหัสข้อผิดพลาดที่เลขฐานสิบหกที่เริ่มต้น ด้วยคำนำหน้า "0x8019" คุณสามารถแปลงครั้งล่าสุดสามหลักของรหัสข้อผิดพลาดเป็นเลขฐานสิบเพื่อขอรับรหัสสถานะ HTTP ที่ถูกส่งกลับไปยังไคลเอนต์ในระหว่างรอบการตรวจสอบ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแปลงรหัสข้อผิดพลาดที่เลขฐานสิบหก 0x80190194 รหัสสถานะ HTTP 404 ("แฟ้มไม่พบ") ด้วยการแปลงครั้งล่าสุดสามหลักของรหัสข้อผิดพลาด (ในตัวอย่างนี้ 194), การรับรหัสสถานะ HTTP 404 เลขฐานสิบ

รหัสข้อผิดพลาด 0x80072EE7 คือ อื่นทั่วไปรหัสข้อผิดพลาดที่ถูกบันทึกลงในแฟ้ม Update.log Windows รหัสข้อผิดพลาดนี้บ่งชี้วิธีแก้ไขปัญหาชื่อ ไคลเอ็นต์ไม่สามารถค้นหาเซิร์ฟเวอร์บริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณสามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด โดยการใช้อยู่ IP หรือ DNS แบบเต็มรูปแบบชื่อของเซิร์ฟเวอร์บริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของคุณเมื่อคุณกำหนดค่าการตั้งค่านโยบายของคุณ

วิธีที่ 3

ถ้ามีการกำหนดค่าไคลเอ็นต์ โดยแก้ไขรีจิสทรีด้วยตนเอง ใช้ Gpedit.msc แฟ้มการกำหนดค่าไคลเอ็นต์ ซึ่งทำให้แน่ ใจว่า รายการรีจิสทรีจะถูกสร้างขึ้นในตำแหน่งที่ถูกต้องในรีจิสทรี มีชนิดของค่าที่ถูกต้องและค่า เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกไคลเอนต์ โดยใช้แฟ้ม Gpedit.msc:
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:gpedit.mscแล้ว คลิกตกลง.
  2. ภายใต้การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์คลิกแม่แบบการดูแลระบบ.
  3. ในการการทำงาน (Action)เมนู คลิกเพิ่ม/เอาแม่แบบการออก.
  4. คลิกadd.
  5. คลิกการWuau.admแฟ้มในโฟลเดอร์ %SystemRoot%\Inf และจากนั้น คลิกOPEN.
  6. ตรวจสอบว่า การWuau.admแฟ้มแสดงอยู่ในนั้นเพิ่ม/เอาแม่แบบการออกกล่องโต้ตอบ แล้วคลิกปิด.
  7. ใน Group Policy Editor ขยายการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์,แม่แบบการดูแลระบบ,คอมโพเนนต์ของ windowsแล้วWindows Update.
  8. การตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่านโยบายที่สองตามความเหมาะสม แล้ว ออกจากตัวแก้ไขนโยบายกลุ่ม
  9. รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์

วิธีที่ 4

ถ้าไคลเอนต์มีการกำหนดค่า โดยใช้แฟ้ม Gpedit.msc แต่ยังคง ไม่ทำรอบที่ใช้ในการตรวจสอบกับเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้บริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ใช้เครื่องมือ Gpresult.exe จาก Kit ทรัพยากรของ 2000 Windows Microsoft เพื่อตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ได้รับการตั้งค่านโยบายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ Gpresult.exe คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
321709HOW TO: ใช้เครื่องมือผลลัพธ์ของนโยบายกลุ่มใน Windows 2000
ถ้านโยบายจะไม่มีการรับ โดยไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ ใช้ข้อมูลในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหานโยบายกลุ่ม

ไคลเอ็นต์ใช้ Microsoft Windows 2000:
259398รหัสเหตุการณ์ SceCli 1001 และ UserEnv Event ID 1000 ที่ปิดการใช้เมื่อไคลเอ็นต์ Dfs คืองาน
ไคลเอ็นต์ใช้ Microsoft Windows XP:
314494ไม่มีใช้นโยบายกลุ่มวิธีคุณคาดว่า "รหัสเหตุการณ์ 1058" และ "รหัสเหตุการณ์ 1030" ข้อผิดพลาดของแอพลิเคชันในระบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ไคลเอ็นต์ 2.2 โปรแกรมปรับปรุงอัตโนมัติทำการรอบการตรวจสอบหนึ่งครั้งทุก ๆ ชั่วโมง 17 กับ 22

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 323184 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 11:11:18 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Software Update Services

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb kbmt KB323184 KbMtth
คำติชม