ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการใช้ Robocopy เพื่อคัดลอกข้อมูลความปลอดภัยโดยไม่ต้องการคัดลอกข้อมูลแฟ้มใด ๆ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:323275
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
เอกสารประกอบของโปรแกรมอรรถประโยชน์ Robocopy จะอยู่ในแฟ้ม Robocopy.doc ที่รวมอยู่ในทรัพยากร Kit การ Windows NT 4.0 และทรัพยากร Kit การ Windows 2000 การคัดลอก NTFS ความปลอดภัยส่วน "ข้อมูลในแฟ้ม Robocopy.doc" อธิบายวิธีใช้นี้/secfixพารามิเตอร์บรรทัดคำสั่งคัดลอกตัวควบคุมการเข้าถึงระบบแฟ้ม NTFS แสดงรายการ (acl) สำหรับไฟล์ที่ไม่ได้ถูกแก้ไข อย่างไรก็ตาม ในส่วนนี้ไม่ได้เต็มที่อธิบายวิธีการคัดลอกข้อมูลความปลอดภัยโดยไม่ต้องการคัดลอกข้อมูลของแฟ้ม (ตัวอย่างแฟ้มที่มีการปรับเปลี่ยน) ในเวลาเดียวกัน (ขั้นตอนการทำงานนี้อยู่ในส่วนอื่นของแฟ้ม Robocopy.doc) บทความนี้อธิบายวิธีการใช้ Robocopy เพื่อคัดลอกข้อมูลความปลอดภัยสำหรับแฟ้มโดยไม่ต้องการคัดลอกข้อมูลจากแฟ้มนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
โดยค่าเริ่มต้น Robocopy คัดลอกแฟ้มข้อมูลสำหรับแฟ้มต่าง ๆ ที่ปรากฏเป็นรุ่นเก่า ใหม่ หรือเปลี่ยนแปลง คุณสามารถใช้ได้/secfixพารามิเตอร์เมื่อคุณเรียกใช้บรรทัดคำสั่ง Robocopy เพื่อคัดลอกเฉพาะข้อมูลความปลอดภัยที่สำหรับแฟ้มที่มีอยู่ นอกจากนี้ คุณต้องใช้การ/xoพารามิเตอร์/xnพารามิเตอร์ และ/xcเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง Robocopy กับพารามิเตอร์/secfixพารามิเตอร์ ตัวอย่าง:
robocopyปลายทางของแหล่งที่มา/secfix /xo /xn /xc
หากคุณเรียกใช้บรรทัดคำสั่งนี้ Robocopy ฟื้นฟูเท่านั้นที่ข้อมูลความปลอดภัยสำหรับแฟ้มที่มีอยู่ จะไม่คัดลอกข้อมูลแฟ้มใด ๆ

ถ้าคุณต้องการเก็บรักษาโฟลเดอร์ปลายทางเป็นมิเรอร์แน่นอนของโฟลเดอร์ต้นทาง คุณต้องรัน Robocopy กับพารามิเตอร์เหมาะสมเพื่อรีเฟรชเฉพาะแฟ้มข้อมูลความปลอดภัยที่ และเรียกใช้คำสั่ง Robocopy โดยไม่ต้องใช้การ/xoกระบวนการ/xnหรือ/xcพารามิเตอร์ หลังจากที่คุณทำเช่นนั้น เนื้อหาข้อมูลของแฟ้มไม่สอดคล้องกันระหว่างแฟ้มต้นฉบับและแฟ้มปลายทาง

สำหรับคำนิยามของเงื่อนไข Robocopy ที่ใช้ในบทความนี้ และข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะและฟังก์ชัน Robocopy อื่น ดู Robocopy.doc

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ