เบราว์เซอร์ของคุณไม่ได้รับการสนับสนุน

คุณต้องปรับปรุงเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อใช้งานไซต์

ปรับปรุงเป็น Internet Explorer เวอร์ชันล่าสุด

irePV = 1; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" ี่ทั้งหมด การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยใน GPO ท้องถิ่นสามารถสร้างนโยบายการรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ยัง ถ้าข้อขัดแย้งระหว่างการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยเกิด ตั้งค่าความปลอดภัยที่กำหนดไว้ในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่เสมอแทนมีการตั้งค่าความปลอดภัยที่กำหนดไว้ภายในback to the top

วิธีการใช้คำสั่งที่จะเรียกใช้ RSoP

ถ้าคุณใช้การrsop.mscคำสั่งเพื่อเริ่มการทำงาน RSoP, RSoP การทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่คุณเรียกใช้คำสั่งนี้และนโยบายที่นำไปใช้กับผู้ใช้ที่ล็อกอินและบัญชีคอมพิวเตอร์ ที่เก็บรวบรวม
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในOPENกล่อง ชนิดrsop.mscแล้ว คลิกตกลง.
back to the top

วิธีการเริ่ม RSoP เป็นสแน็ปอิน MMC

 1. เริ่มการทำงานของ Microsoft Management Console (MMC) คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:mmcแล้ว คลิกตกลง.
 2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกเพิ่ม/เอาออกสแนปอิน.
 3. ในการเป็นแบบสแตนด์อโลนแท็บ คลิกadd.
 4. ในการพร้อมใช้งานแบบสแตนด์อโลนสแนปอินกล่อง คลิกการตั้งค่า resultant นโยบายแล้ว คลิกadd.
หมายเหตุ:: คุณต้องเพิ่มการ RSoP สแน็ปอิน MMC สำหรับแต่ละแบบสอบถาม RSoP ใหม่

back to the top

วิธีการเข้าถึงข้อมูลการ RSoP สำหรับการเพิ่มคอมพิวเตอร์และผู้ใช้ในโหมดการบันทึกข้อมูลที่มีอยู่

 1. คลิกขวาใน RSoP สแนปอินการตั้งค่า resultant นโยบายแล้ว คลิกสร้างข้อมูล RSoP.
 2. หลังจากที่มีการเริ่มต้นตัวช่วยสร้าง RSoP คลิกถัดไป.
 3. คลิกโหมดการล็อกแล้ว คลิกถัดไป.
 4. ระบุคอมพิวเตอร์ที่คุณต้อง การเรียกใช้ RSoP แล้ว คลิกถัดไป.
 5. ระบุผู้ใช้ที่คุณต้อง การเก็บรวบรวมข้อมูล RSoP แล้ว คลิกถัดไป.
 6. สรุปการตั้งค่าการตรวจทาน คลิกถัดไปแล้ว รอ RSoP เพื่อเสร็จสิ้นการประมวลผลข้อมูล
 7. คลิกเสร็จสิ้น.
 8. ใน RSoP สแนปอิน คลิกแบบสอบถาม RSoP ที่สร้างขึ้นใหม่ในลำดับชั้นเพื่อดูข้อมูล

  หมายเหตุ:: เฉพาะผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในขณะนี้สู่โดเมนจะมองเห็นได้
back to the top

วิธีการบันทึกข้อมูลจากแบบสอบถามแบบมี RSoP

 1. เปิดการสอบถาม RSoP ในสแนปอิน RSoP
 2. ในคอนโซลทรี คลิกรากของคอนโซลแล้ว คลิกสองครั้งบัญชีผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์บัญชี - RSoPในบานหน้าต่างด้านขวา
 3. ในการมุมมองเมนู คลิกเก็บถาวรข้อมูลในแฟ้มคอนโซล.
 4. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึก.
 5. ในการชื่อแฟ้มกล่อง พิมพ์ชื่อสำหรับแฟ้ม และคลิกบันทึก.
back to the top

วิธีการเปลี่ยนแปลงแบบสอบถาม RSoP ข้อที่มีอยู่

 1. ใน RSoP สแนปอิน คลิกขวาที่การสอบถาม RSoP ที่คุณต้อง การเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิกแบบสอบถามในการเปลี่ยนแปลง.
 2. หลังจากที่มีการเริ่มต้นตัวช่วยสร้าง RSoP คลิกถัดไปเมื่อต้องการเลือกขั้นตอนที่เหมาะสมสำหรับตัวเลือกแบบสอบถามที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
 3. คลิกเสร็จสิ้น.
back to the top

วิธีการฟื้นฟูแบบสอบถามแบบมี RSoP

ใน RSoP สแนปอิน คลิกขวาที่การสอบถาม RSoP ที่คุณต้อง การรีเฟรช แล้ว คลิกฟื้นฟูแบบสอบถาม.

back to the top

วิธีการดูรายงานการ RSoP ในรูปแบบ HTML

 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกบริการช่วยเหลือและวิธีใช้.
 2. ภายใต้งานการสนับสนุนคลิกเครื่องมือ.
 3. ภายใต้เครื่องมือคลิกข้อมูลระบบขั้นสูง.
 4. ภายใต้ข้อมูลระบบขั้นสูงคลิกการตั้งค่านโยบาย กลุ่มของมุมมองนำไปใช้.
 5. เลื่อนไปที่คุณต้องการดูผลลัพธ์หมายเหตุ:: เมื่อต้องการซ่อนรายละเอียด คลิกลูกศรที่อยู่ในมุมด้านขวาของประเภท
back to the top

วิธีการรันการสอบถาม RSoP บนบัญชีคอมพิวเตอร์แบบ

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมคลิกสองครั้งเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกสองครั้งผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์.
 2. ในคอนโซลทรี ขยายโดเมน(ตำแหน่งโดเมนมีโดเมนที่มีบัญชีคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการเรียกใช้ RSoP), แล้ว ขยายคอมพิวเตอร์.
 3. คลิกขวาบัญชีคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการเรียกใช้ RSoP ชี้ไปที่งานทั้งหมดแล้ว คลิกการตั้งค่า resultant นโยบาย (บันทึก)หรือการตั้งค่า resultant นโยบาย (วางแผน).
หมายเหตุ:: คุณยังสามารถรันการสอบถาม RSoP ได้ โดยการเพิ่ม RSoP สแนปอิน MMC

back to the top

วิธีการรันการสอบถาม RSoP บนบัญชีผู้ใช้

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมคลิกสองครั้งเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกสองครั้งผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์.
 2. ในคอนโซลทรี ขยายโดเมน(ตำแหน่งโดเมนมีโดเมนที่อยู่ของบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการเรียกใช้ RSoP), แล้ว ขยายผู้ใช้.
 3. คลิกขวาบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการเรียกใช้ RSoP ชี้ไปที่งานทั้งหมดแล้ว คลิกอย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่งการตั้งค่า resultant นโยบาย (บันทึก)หรือการตั้งค่า resultant นโยบาย (วางแผน).
back to the top

วิธีการรันการสอบถาม RSoP ในโดเมน

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมคลิกสองครั้งเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกสองครั้งผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์.
 2. ในคอนโซลทรี ขยายผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์ขยายโดเมนแล้ว คลิกขวาที่โดเมนที่คุณต้องการเรียกใช้ RSoP
 3. ชี้ไปที่งานทั้งหมดแล้ว คลิกการตั้งค่า resultant นโยบาย (วางแผน).
back to the top

วิธีการรันการสอบถาม RSoP ในหน่วยองค์กร

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมคลิกสองครั้งเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกสองครั้งผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์.
 2. ในคอนโซลทรี ขยายผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์ขยายโดเมนขยายหน่วยองค์กรแล้ว ขยายองค์กรลูก.
 3. คลิกขวาที่คุณต้องการเรียกใช้ RSoP ชี้ไปที่หน่วยองค์กรงานทั้งหมดแล้ว คลิกการตั้งค่า resultant นโยบาย (วางแผน).
back to the top

วิธีการรันการสอบถาม RSoP ในไซต์

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกไดเรกทอรีของไซต์ที่ใช้งานอยู่และบริการ.
 2. ในคอนโซลทรี ขยายไดเรกทอรีของไซต์ที่ใช้งานอยู่และบริการแล้ว ขยายไซต์.
 3. คลิกขวาไซต์ที่คุณต้องการเรียกใช้ RSoP ชี้ไปที่งานทั้งหมดแล้ว คลิกการตั้งค่า resultant นโยบาย (วางแผน).
หมายเหตุ:: ถ้าคุณใช้วิธีนี้เพื่อเปิด RSoP คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อไซต์ในการสอบถาม RSoP คุณยังสามารถรันการสอบถาม RSoP โดยการเพิ่มการ RSoP สแนปอิน MMC ได้

back to the top

วิธีการรันการสอบถาม RSoP บนคอมพิวเตอร์ที่เฉพาะ

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:mmcแล้ว คลิกตกลง.
 2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกเพิ่ม/เอาออกสแนปอิน.
 3. คลิกการเป็นแบบสแตนด์อโลนแท็บ แล้วคลิกadd.
 4. ในการพร้อมใช้งานแบบสแตนด์อโลนสแนปอินกล่อง คลิกการตั้งค่า resultant นโยบายแล้ว คลิกadd.
 5. คลิกขวาใน MMCการตั้งค่า resultant นโยบายแล้ว คลิกสร้างข้อมูล RSoP.
 6. หลังจากที่ตัวช่วยเอาตั้งค่าของนโยบายการสร้างการเริ่มต้น คลิกถัดไป.
 7. คลิกโหมดการล็อกแล้ว คลิกถัดไป.

  หมายเหตุ:: โหมดการเข้าสู่ระบบเป็นโหมดเดียวที่พร้อมใช้งานสำหรับ RSoP การสอบถามบนคอมพิวเตอร์
 8. คลิกคอมพิวเตอร์นี้แล้ว คลิกถัดไปการดำเนินการตัวช่วยเอาตั้งค่าของนโยบายการสร้างการต่อ
back to the top
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
304478รีจิสทรีถูกตั้งค่านโยบายกลุ่มที่ไม่มีแสดง RSoP
back to the top

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 323276 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/13/2011 08:33:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • kbmgmtservices kbactivedirectory kbsecurity kbhowtomaster kbmt KB323276 KbMtth
คำติชม