HOW TO: จำกัดผู้ใช้จากการทำงานเฉพาะสำหรับโปรแกรมของ Windows ใน Windows 2000

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:323525
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการสองวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อจำกัดผู้ใช้จากการเรียกใช้เฉพาะโปรแกรมของ Windows บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 คุณสามารถจำกัดผู้ใช้จากการเรียกใช้โปรแกรมที่ระบุโดยใช้'นโยบายกลุ่ม' หรือแก้ไขรีจิสทรีของ Windows

back to the top

วิธีที่ 1: วิธีการที่จำกัดผู้ใช้จากการทำงานเฉพาะสำหรับโปรแกรมของ Windows โดยใช้'นโยบายกลุ่ม'

เมื่อต้องการใช้ตัวแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่มเพื่อจำกัดผู้ใช้จากการเรียกใช้โปรแกรมของ Windows ที่ระบุ ใช้กระบวนการที่อธิบายไว้ในส่วนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

back to the top

แก้ไขนโยบายท้องถิ่นบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000

เมื่อต้องการจำกัดผู้ใช้จากการเรียกใช้เฉพาะโปรแกรมของ Windows เป็นแบบสแตนด์อโลนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดgpedit.mscแล้ว คลิกตกลง.
 3. ขยายการกำหนดค่าผู้ใช้ขยายแม่แบบการดูแลระบบแล้ว ขยายระบบ:.
 4. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกสองครั้งอย่าเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ของ Windows ที่ระบุ.
 5. คลิกที่เปิดใช้งานแล้ว คลิกShow:.
 6. คลิกaddจากนั้น พิมพ์ชื่อแฟ้มที่ปฏิบัติการได้ของโปรแกรมที่คุณต้องการจำกัดผู้ใช้จากการทำงาน ตัวอย่างเช่น พิมพ์iexplore.exe.
 7. คลิกตกลงคลิกตกลงแล้ว คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:: ถ้ามีกำหนดค่านโยบายโดเมนระดับ เหล่านี้อาจแทนการตั้งค่านโยบายภายในเครื่องนี้
 8. ออกจากตัวแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่ม
 9. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
back to the top

การแก้ไข Group Policy ในโดเมน

เมื่อต้องการแก้ไขนโยบายโดเมนทั้งเพื่อจำกัดผู้ใช้จากการเรียกใช้เฉพาะโปรแกรมของ Windows:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์.
 2. คลิกขวาที่โดเมนของคุณ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 3. คลิกการนโยบายกลุ่มแท็บ
 4. ในการเชื่อมโยงวัตถุนโยบายกลุ่มกล่อง คลิกนโยบายกลุ่มที่คุณต้องการใช้การตั้งค่านี้ ตัวอย่างเช่น คลิกนโยบายโดเมนเริ่มต้น.
 5. คลิกแก้ไข.
 6. ขยายการกำหนดค่าผู้ใช้ขยายแม่แบบการดูแลระบบแล้ว ขยายระบบ:.
 7. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกสองครั้งอย่าเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ของ Windows ที่ระบุ.
 8. คลิกที่เปิดใช้งานแล้ว คลิกShow:.
 9. คลิกaddจากนั้น พิมพ์ชื่อแฟ้มที่ปฏิบัติการได้ของโปรแกรมที่คุณต้องการจำกัดผู้ใช้จากการทำงาน ตัวอย่างเช่น พิมพ์iexplore.exe.
 10. คลิกตกลงคลิกตกลงแล้ว คลิกตกลง.
 11. ออกจากตัวแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่ม และจากนั้น คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:: การเปลี่ยนแปลงนโยบายกลุ่มจะไม่ทันทีใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูการแก้ไขปัญหาส่วน
back to the top

วิธีที่ 2: วิธีการที่จำกัดผู้ใช้จากการเรียกใช้โปรแกรมของ Windows ที่ระบุโดยการแก้ไขรีจิสทรี

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

เมื่อต้องการจำกัดผู้ใช้จากการเรียกใช้โปรแกรมของ Windows ที่ระบุโดยการแก้ไขรีจิสทรี ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดregeditแล้ว คลิกตกลง.
 3. สร้างค่า DWORD ชื่อ DisallowRun โดย::
  1. ค้นหาและคลิกที่คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้::
   \Policies\Explorer HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion
  2. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
  3. ประเภท:disallowrunแล้ว กด ENTER
  4. คลิกสองครั้งDisallowRunค่าที่คุณสร้างในขั้นตอนก่อนหน้านี้
  5. ประเภท:1ในการข้อมูลค่า:กล่อง แล้วคลิกตกลง.
 4. สร้างใหม่\Policies\Explorer\DisallowRun HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersionคีย์ย่อย: โดย::
  1. คลิกขวาที่รีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้ ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกคีย์::
   \Policies\Explorer HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion
  2. ประเภท:disallowrunแล้ว กด ENTER
 5. สำหรับแต่ละโปรแกรมที่คุณต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ทำงาน สร้างค่าสายอักขระใหม่ในการDisallowRunคีย์ย่อยที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 4 ใช้หมายเลขที่อยู่ติดกันให้ตั้งชื่อค่าสายอักขระ (เริ่มต้น ด้วย 1), และใช้ชื่อแฟ้มที่ปฏิบัติการได้สำหรับโปรแกรมที่เป็นข้อมูลสำหรับค่าสายอักขระ

  ตัวอย่าง ถ้าคุณต้องการจำกัดผู้ใช้จากการเรียกใช้ Microsoft Internet Explorer:
  1. คลิกขวาที่รีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้ ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่าสายอักขระ:
   \Policies\Explorer\DisallowRun HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion
  2. ประเภท:1แล้ว กด ENTER
  3. คลิกสองครั้ง1ค่าที่คุณสร้างในขั้นตอนก่อนหน้านี้
  4. ประเภท:iexplore.exeในการข้อมูลค่า:กล่อง แล้วคลิกตกลง.
 6. ออกจาก Registry Editor แล้วรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
back to the top

การแก้ไขปัญหา

การประมวลผลเบื้องหลังของนโยบายกลุ่มอาจใช้เวลา 5 นาทีถึงต้องฟื้นฟูตัวควบคุมโดเมน และถึง 120 นาทีเพื่อให้ฟื้นฟูในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ได้ เมื่อต้องการบังคับการประมวลผลเบื้องหลังของการตั้งค่า Group Policy ใช้เครื่องมือ Secedit.exe:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดcmdแล้ว คลิกตกลง.
 3. ประเภท:secedit /refreshpolicy user_policy / การบังคับใช้แล้ว กด ENTER
 4. ประเภท:secedit /refreshpolicy machine_policy / การบังคับใช้แล้ว กด ENTER
 5. ประเภท:exitแล้ว กด ENTER เพื่อออกจากพร้อมรับคำสั่ง
back to the top
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Secedit คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
227302การใช้ Secedit เพื่อบังคับใช้การฟื้นฟูนโยบายกลุ่มในทันที
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ'นโยบายกลุ่ม' แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:back to the top

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 323525 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 11:16:41 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbmt KB323525 KbMtth
คำติชม