HOW TO: Install Server สำหรับ NIS บน Windows สำหรับการโยกย้าย UNIX ไปยัง Windows

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:324083
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
Windows Services สำหรับ UNIX ให้เต็มเป็น ไดเรกทอรีใช้งานอยู่ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเครือข่ายข้อมูลบริการ (NIS) NIS ถูกใช้ โดยคอมพิวเตอร์ที่ใช้ UNIX ให้ฐานข้อมูล centralized สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายหลากหลาย NIS ยังใช้เป็นฐานข้อมูลกลางบัญชีสำหรับผู้ใช้ และกลุ่มข้อมูล และการรับรองความถูกต้อง NIS จะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์เซิร์ฟเวอร์ หลัก/subordinate ซึ่งรองของเซิร์ฟเวอร์สามารถอ่านข้อมูลที่พร้อมใช้งาน และรับรองความถูกต้องโดยยึดตามความสัมพันธ์นี้ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงต้องมีตำแหน่งบนเซิร์ฟเวอร์ NIS หลักของคุณ และเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะแพร่กระจายไปยังเซิร์ฟเวอร์ NIS รอง

back to the top

การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์สำหรับ NIS จากบรรทัดคำสั่ง

windows Services สำหรับ UNIX รุ่น 3.0 ใช้ตัวติดตั้ง Microsoft สำหรับการติดตั้ง ด้วยเหตุ คุณสามารถติดตั้งโมดูลของแต่ละของผลิตภัณฑ์จากบรรทัดคำสั่ง ถ้ามีการติดตั้งคอมโพเนนต์ก่อนหน้าของ Windows Services สำหรับ UNIX คุณต้องมีคอมโพเนนต์เหล่านี้ในการaddlocalพารามิเตอร์ของบรรทัดคำสั่งการติดตั้ง คั่น ด้วยเครื่องหมายจุลภาค () ถ้าคุณไม่ทำ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะถูกเอาออกในระหว่างการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์สำหรับ NIS คุณสามารถติดตั้งเซิร์ฟเวอร์สำหรับ NIS บนตัวควบคุมโดเมน Active Directory เท่านั้น เซิร์ฟเวอร์สำหรับ NIS ทำการเปลี่ยนแปลงกับ schema Active Directory ของคุณ โดยการเพิ่มวัตถุเพื่อสนับสนุน NIS แบบแผนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างถาวร และไม่สามารถยกเลิก

การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์สำหรับ NIS จากบรรทัดคำสั่ง:
 1. เข้าสู่ระบบตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows 2000 โดยใช้บัญชีระดับผู้ดูแลระบบเค้าร่าง
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 3. แทรก Windows Services สำหรับซีดีรุ่น 3.0 UNIX ในไดรฟ์ซีดี (ตัวอย่างนี้ใช้ D. ไดรฟ์)
 4. จากหน้าจอพร้อมรับคำสั่ง เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อติดตั้งเซิร์ฟเวอร์สำหรับ NIS:
  msiexec /I D:\sfusetup.msi /qb addlocal = "NIS" [targetdir = "เส้นทางที่ติดตั้ง"]
  หมายเหตุ:: addlocal พารามิเตอร์เพื่อแสดง msiexec ข้างต้นเป็นตัวพิมพ์และเนื้อที่ที่สำคัญ ติดตั้งจะล้มเหลวหากไม่มีตามตัวพิมพ์แน่นอนที่ด้านบน
 5. เส้นทางการติดตั้งเริ่มต้นคือ "\SFU"หมายเหตุ:: เซอร์วิสสำหรับการ UNIX ควรมีการติดตั้งในไดเรกทอรีโดยไม่มีช่องว่างในเส้นทางเพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับส่วนประกอบบางอย่างของ SFU Microsoft แนะนำให้ คุณติดตั้ง SFU ไดเรกทอรีเริ่มต้น

 6. เมื่อต้องการรวมหมายเลขผลิตภัณฑ์ในบรรทัดคำสั่ง เพิ่มPidKey =คีย์:โดย:คีย์:มีเครื่องหมายขีดคั่น keywithout ของผลิตภัณฑ์ 25 อักขระหมายเหตุ:: ถ้ามีการติดตั้ง จากพร อมต์เทลเน็ต ซึ่ง GUI ไม่มี หรือ ผ่านสคริปต์ ใช้บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้แทน:msiexec /I D:\sfusetup.msi /q addlocal = pidkey "NIS" = "คีย์" [targetdir = "เส้นทางที่ติดตั้ง"]หมายเหตุ:: เซิร์ฟเวอร์สำหรับ NIS สามารถยังสามารถติดตั้งโดยใช้ตัวช่วยสร้างการติดตั้งที่แสดงเป็นรูปภาพ ตัวเลือกการติดตั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์สำหรับ NIS เท่านั้นจะพร้อมใช้งานเมื่อมีรันตัวช่วยสร้างการติดตั้งบนตัวควบคุมโดเมน active Directory ที่ใช้งานอยู่
back to the top

การแก้ไขปัญหา

เคล็ดลับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นต่อไปนี้อาจช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์สำหรับการติดตั้ง NIS
 • โปรแกรมอรรถประโยชน์ ypmatch บนคอมพิวเตอร์ที่ UX HP ล้มเหลวสาเหตุ:: แผนที่ประกอบด้วยคีย์ในกรณีที่มีการผสม UX hp แปลงคีย์ทั้งหมดเพื่อ lowercase ก่อนที่จะส่งการร้องขอ NIS มีปัญหากับ HP-UX ที่เกินค่าการควบคุมของเซิร์ฟเวอร์สำหรับ NIS อยู่

  การแก้ไข:: แปลงคีย์เพื่อ lowercase ก่อนที่จะย้ายแฟ้มเหล่านั้น

 • การร้องขอไปยังเซิร์ฟเวอร์สำหรับ NIS แรกล้มเหลวสาเหตุ:: ถ้าหมายเลขของวัตถุโยกย้ายไปยัง เซิร์ฟเวอร์สำหรับ NIS มีขนาดใหญ่มาก เซิร์ฟเวอร์สำหรับ NIS อาจใช้เวลานานสร้างแคชของการแมป

  การแก้ไข:: ตรวจสอบให้การร้องขออีกครั้งหลังจากรอ 30 นาทีหรือมากกว่า การร้องขอที่ตามมาอาจสำเร็จ

 • คอนเทนเนอร์ migrated ไป nonstandard ของวัตถุที่ไม่ปรากฏขึ้นใน Windows ผู้ใช้ Active Directory และคอมพิวเตอร์สาเหตุ:: ผู้ใช้ของไดเรกตอรีใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์ที่ไม่แสดงคอนเทนเนอร์ nonstandard โดยค่าเริ่มต้น

  การแก้ไข:: ตัวบนเมนูมุมมอง คลิกคุณลักษณะขั้นสูง

 • หลังจากการปรับรุ่นเป็นรุ่น 3.0, netgroup ข้อมูลไม่ปรากฏใน Active Directoryสาเหตุ:: Windows Services สำหรับ UNIX ไม่รักษาข้อมูล netgroup เมื่อการปรับรุ่น schema ของ Active Directory

  การแก้ไข:: ใช้เซิร์ฟเวอร์สำหรับตัวช่วยสร้างการโยกย้าย NIS เพื่อโยกย้ายข้อมูล netgroup จากแฟ้มต้นฉบับแมปที่ใช้เริ่มต้น เพื่อโยกย้ายข้อมูล

 • โปรแกรมอรรถประโยชน์ ypcat แสดงข้อมูล passwd ไม่ถูกต้องในบางครั้ง แต่ ypmatch แสดงข้อมูลที่ถูกต้องสาเหตุ:: เซิร์ฟเวอร์ NIS ข้อมูลไม่ได้ตใบแคแมปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน Active Directory โปรแกรมอรรถประโยชน์ ypcat ใช้เวลาของข้อมูลจากแคชนี้ โปรแกรมอรรถประโยชน์ ypmatch ใช้ข้อมูลนั้นโดยตรงจาก Active Directory

  การแก้ไข:: ลดช่วงเวลาระหว่างการปรับปรุงการแมป หรือตรวจสอบโปรแกรมปรับปรุงทันทีเมื่อทำการเปลี่ยนแปลงในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่

 • ผู้ใช้ที่ มีบัญชี Windows ใหม่ที่สร้างขึ้น โดยการโยกย้าย NIS ไม่สามารถล็อกอินเข้าใช้งาน Windows และไม่สามารถเข้าสู่ระบบในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ NISสาเหตุ:: เพื่อหลีกเลี่ยงการ exposing บัญชีใหม่เพื่อ misuse ตัวช่วยสร้างการโยกย้ายกำหนดรหัสผ่านของบัญชีใหม่ให้เป็นค่าแบบสุ่ม รหัสผ่านนี้แล้วจะแพร่กระจายไปยังไคลเอนต์ NIS

  การแก้ไข:: ทันทีหลังจากการดำเนินการโยกย้าย เปลี่ยนรหัสผ่านในการสร้างขึ้นใหม่ Windows ผู้ใช้บัญชีทั้งหมดเป็นค่าชั่วคราว แจ้งให้ผู้ใช้รหัสผ่านที่ชั่วคราว และแนะนำผู้ใช้เหล่านั้นเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน Windows เร็วที่สุด แจ้งให้ทราบวิธีเหล่านี้มักจะเปลี่ยนแปลงแผนที่จะแพร่กระจายเพื่อที่จะทราบเมื่อพวกเขาสามารถคาดว่ารหัสผ่านของตน UNIX ได้รับการปรับปรุง

 • ปิดบัญชีผู้ใช้ถูกปิดใช้งานใน Active Directory ไม่ยังใช้งานบน UNIX โฮสต์สาเหตุ:: บัญชี Windows และ UNIX ต้องถูกปิดใช้งานแยกจากกันได้เนื่องจากระบบสำหรับการทำเช่นนั้นจะแตกต่าง fundamentally และวิธีการปิดการใช้งานบัญชี UNIX แตกต่างขึ้นอยู่กับระบบรุ่นและผู้ดูแลกำหนดลักษณะ

  การแก้ไข:: หลังจากปิดการใช้งานบัญชีผู้ใช้ผู้ใช้ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และกลุ่ม คุณต้องยังปิดใช้งาน หรือล็อคบัญชี UNIX สอดคล้องกัน โดยหมายความว่าปกติ (เช่น โดยการเปลี่ยนรหัสผ่านกับค่าที่ไม่รู้จักผู้ใช้ โดยการเพิ่มอักขระพิเศษลงในรหัสผ่านของผู้ใช้ในไฟล์ passwd โดยเปลี่ยนของบัญชีการเข้าสู่ระบบเชลล์ หรือทั้งหมดสาม)
back to the top

ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการของงานบำรุงรักษาหลังจากการย้ายจาก UNIX Windows คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
324539HOW TO: ดำเนินการบำรุงรักษาและงาน Ancillary หลังจากการโยกย้าย UNIX ไปยัง Windows
back to the top

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 324083 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 11:24:22 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows Services for UNIX 3.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbmt KB324083 KbMtth
คำติชม